Greiner’in Büyüme Modeli


Grenier(1972) ‘in küçük bir girişimin nasıl büyüdüğüne ilişkin modeli aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Modeli hep yaptığımız gibi hikayeleştirdik. Firma diğer yazılarımızdan tanıdığınız firma: Agah Gayrımekul A.Ş. Yaratıcılık Evresi: Agah Bey tarafından kurulan firma ilk başta sektöre yaratıcı çözümler geliştirerek girmiştir. Ev arayanların ofise gelmesi yerine, yakın çevrede ise bulunduğu yerden alındığı sistem tutmuş işler büyümüştür….

Hofer Matrisi ile Strateji Analizi


Hofer Matrisi, Hofer tarafından geliştirilen ve işletmelerin strateji seçiminde kullanabilecekleri bir araçtır. Hofer Matrisi 5×3=15 kareden oluşur.(dış tanımlayıcı kareler hariç) Dikey eksene bir ürünün 5 gelişme evresi, yatay eksende ise rekabet posizyonu bulunmaktadır. Karelerin içerisinde daireler yer alır. Her bir daire bir şirket demektir. Bu şirketleri bir holding’e bağlı veya ayrı şirketler ya da stratejik…

Porter’in Jenerik Stratejisi


Porter işletmelerin rekabet edebilmeleri için uygulayabilecekleri stratejileri kitabında ifade etmiştir. Bu stratejiler aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: * Endüstri/ Stratetji | Düşük Maliyet | Ürünün özgünlüğü * Geniş-Endüstri Geneli | Maliyet Liderliği | Ürün farklılaştırma * Dar-Pazar bölümü | Odaklanma-Düşük M.| Odaklanma-Ürün farklılaştırma Maliyet liderliği stratejisi: Bu strateji iki türlü uygulanabilir ve bu iki farklı uygulamada…

İşletmelerde Yönetim Düşüncesinin Gelişimi


1. Endüstri devrimi öncesi yönetim yaklaşımı: Endüstri devrimi öncesi dönemde yönetim düşüncesinin işletmeler için gelişmiş olduğu söylenemez. Bu dönemdeki yönetim düşüncesi daha çok askeri, dini ve siyasi yönetime ilişkin idir. Batı’da Machiavelli, Doğu’da Nizamülmülk gibi düşünürler siyasi yönetim üzerine düşünceler geliştirmişlerdir. 2. Endüstri devrimi dönemi ve sonrasında ortaya çıkan yaklaşımlar: Bu yaklaşımları şöyle sıralayabiliriz: 2.1…

İşletmelerin Çevreleri ve İşletmelerle İlgili Bazı Ölçütler


İşletme ve Çevre Faktörleri İşletmelerin makro dış çevresi. Demografik çevre faktörleri Kültürel çevre faktörleri Ekonomik çevre faktörleri Politik ve hukuki çevre faktörleri Teknoloji çevre faktörleri Doğal çevre faktörleri İşletmelerin mikro dış çevresi Yakın dış çevre: İşletme sahipleri, ortaklar Yönetici ve çalışanlar Tüketiciler Tedarikçiler Genel dış çevre: Merkezi ve yerel yönetimler Mesleki kuruluş ve örgütler Kamuoyu,…

Stratejik Yönetim Okumaları-Kısa Notlar-Yorumlar


İşletmeler çocuk gibidirler. Doğar, büyür, gelişir ve bazen ölürler. buna göre işletmenin her evresinde aynı strateji uygulanmaz. Bir strateji ilgili işletmeye ne dar ne bol gelmelidir. İşletmenin stratejiye uyması bekleniyorsa, stratejinin de işletmeye uygun olması gerekir. Örgüt yapısı, kullanılacak stratejiye uygun olmalıdır. Örgüt yapıları: Basık (Piramit): İletişim kazaları daha az, strateji benimsetmek daha kolay Sivri…