Scikit ile Makine Öğrenmesi Kodlamak


Makine öğrenmesi çalışmalarında şimdiye kadar hep R kullanmıştım. Scikit ve Tensorflow hakkında kaggle’daki istatistikleri görünce biraz da Python’a dair eğilimle, Scikit kullanmaya karar verdim. Direkt Scikit öğrenmek R’dan sonra karmaşık geldiği için, Numpy ve Pandas dokümantasyonları inceleyip bir kaç deneden sonra “Hands-On Machine Learing” kitabını keşfettim. Kitap kitap değil hazine mübarek. Anlatım güzel olmakla birlikte yazarının…

Bulk replacing Turkish characters in R


Turkish character sometimes became the menace for the data scientist. To avoid the risks you may want to change it with safe characters. To do that you can use this code: #turkce karakter donusumu to.plain <- function(s) { # 1 character substitutions old1 <- “çğşıüöÇĞŞİÖÜ” new1 <- “cgsiuocgsiou” s1 <- chartr(old1, new1, s) # 2…