“Örgütsel Strateji, yapı ve süreç” adlı Miles, Snow ve diğerlerinin (1978) makalesine bakış;


Efektif işletmeler sundukları mal ve hizmetleri pazarlayabilmek içinde bulundukları çevreleriile sürdürülebilir ilişkiler kurmak durumundadırlar.
Birçok işletme için dış çevrenin değişkenliği içinde dinamik bir davranış sergilemek, işletmenin iç yapısı (yönetimi, personeli ile ilgili durumlar) hesaba katıldığında gerçekten zor ve çok sayıda karar vermeyi gerektiren bir durumdur.
Miles ve Snow yaptıkları çalışmada, yöneticiler pekala biz öğrencilere yönelik olarak; örgütsel anlamda, strateji,  yapıve süreçleri analiz edebilmek için teorik bir çerçeve sunmaktadırlar.
Model iki unsurdan oluşuyor:
1: Örgütlerin etkin iş birliklerini sağlayabilmesi için vermek zorunda oldukları büyük adaptasyon süreci
2: Söz konusu endüstride farklı davranış kalıplarının betimlenmesi.
Makale PPV (Porter Pump and Valve) isimli bir pompa ve valf üreticisi şirket örneğinden yola çıkıyor.
·         Bu firma  normalde üretici olarak kendi ürettiği ürünleri satıyor. Zaman zaman sipariş üzeri işler de alıyor.
·         Daha sonra iki yeni ve farklı ürün üretmeye karar veriyor. Bu iki yeni yöntemden biri yeni bir petrol arama sistemi geliştirmek. (Firma daha önce benzer bir işe girişmiştir) Diğeri ise nükleer enerji alanında  akışkan hareket sistemleri
Bu işlerin bir kısmının kontrat bazlı olarak yapılması gerekiyor. PPV bu yeni girişimini başlatmak için bağlı olduğu üst şirketten yöneticilerin  kontrat müzakereleri ve diğer kritik işler için işe daha yakın olması gerekiyor. PPV bu süreci başlatıyor ve çokça karlı sözleşmeye imza atıyor. Daha sonra işler karmaşıklaşıyor ve yöneticiler rutin işleri dışında artan işleri organize etmek için de epeyce zaman harcamaya başlıyorlar. Firma eski bazı departmanlarının bütçesini azaltmaya başlıyor ve yeni yatırım alanına kaydırıyor.
PPV örneğinde görüleceği üzere farklı departmanlar, pozisyon değiştiren yöneticiler, matriks bir organizasyonel yapı, yeni yatırıma göre değişen teknolojiler ve sair bir çok özellik var. Miles ve Snow işte böyle bir durumu hiçbir geleneksel yaklaşımın açıklamayacağını ifade etmekteler.
MUHTELİF KARAR PROBLEMLERİ
İşte tam da bunun için Miles ve Snow önce “uyum döngüsü” (adaptive cycle) adını verdikleri bir model ifade ediyorlar. Bu kapsamda firmanın çeşitli karar problemlerinden bahsediyorlar. Bunlar;
Mühendislik problemi, (Üretim tipinin değişmesi)
girişimsel problem ve (ör:Yönetim ve personelin yeni girişimi sahiplenmesi)
idari problem (Leading ve lagging etkenler)
olarak ifade edilebilir.
STRATEJİK TİPOLOJİLER
Makalede 3+1 tip şirket davranışı vardır:
·         Savunmacılar
·         Atılganlar
·         Analistler
Ve bunların dışında kalan reaktörler (sonradan tepki verenler) adındadır.
Savunmacılar:
Tüm problemi en büyük Pazar payını alabilmektir.
Genel olarak politikaları başka firmaların pazara girişini engellemektir.
Daha fazla satış için fiyat indirmek veya kaliteyi arttırmakla yetinirler.
Fazla teknolojik olmayan firmalarda kullanılabilir.
Tehlikesi pazarda etkin olamamaktır.
Atılganlar
Atılganlar agresif pazar ve ürün geliştirmeye daha fazla önem verdiklerinden
dört strateji tipi içerisinde yönelimi en ilginç olanlardır. Daha agresif stratejik bir yapı
geliştiren atılganlar düzensizlik ve belirsizlik durumlarının çok olduğu çevrelerde
gelişen yeni şartlara daha mükemmel bir şekilde ya da en azından daha çabuk uyum
sağlayabilmektedir (Luke vd., 2004:139). Atılganlar, neredeyse hiç durmaksızın yeni
pazar fırsatlarıarayan ve çevresel değişimlerde meydana gelen eğilimleri ortaya
çıkaracak potansiyel karşılıklarıbulmak için düzenli bir şekilde denemeler yapan
örgütlerdir (Zajac ve Shortell, 1989:414). Yeni ürün ve pazar fırsatlarınıizlemek için
esnek ve iddialıolmayıamaçlamaktadırlar. Yenilikçiliği vurgulamaktadırlar (Luke ve
Begun, 1988: 604, Aktaran: Akbolat,2009).
Analizciler
Analizci duruş, atılgan ve savunmacı stratejik duruşların bir kombinasyonudur.
Analizciler yenilikve kararlılık arasında denge oluşturmaya çalışırlar. Genellikle bir
taraftan bazı alanlarda süregelen faaliyetlerine devam ederken, diğer taraftan da yeni
ürün ve pazar fırsatlarını araştırırlar. Dikkatli bir şekilde rakiplerini izler ve rakipleri
tarafından mükemmel bir şekilde gerçekleştirilen davranış ve taktikleri benimserler. Bu
nedenle analizciler bazı düzeylerde pazar takipçileridir (Zuckerman, 2002:12, Luke vd.,
2004:141, Aktaran: Akbolat,2009).
Tepkiciler
Tepkici özellik gösteren örgütlerin dikkatli stratejik analizler yapmak veya
kültürel veya kurumsal olarak kendi stratejik manevralarını yapabilmesi için gerekli
işgücü ve yeteneklerinde eksiklikler bulunmaktadır. Kendi opsiyon ve yetenekleri
sınırlı olduğu için stratejik geleceklerini oluşturmaktan daha çok tehditlere karşılık
vermeye eğilimlidirler. Stratejik olarak yaptığı tercihlerde tutarsızlıklar ve genellikle
bütün misyon ve vizyon ifadelerinde belirsizlikler olması sebebi ile tepkici örgütlerin
finansal olarak istikrarsız olmaları beklenmektedir (Luke vd., 2004:141). Tepkici
teknoloji, yapı ve süreçte kendi stratejileri arasında çelişkiler bulunduğu için başarısız
bir strateji biçimidir (Miles vd., 1978:550).
Sonuç
Bu teori örgütlerin stratejilerinin düzeylerini, etkilerine dair tipolojiyi ortaya koyarak örgütlerin analizi için somut kıstaslar ortaya koymaktadır. Gerçekten Google Scholars’ta  yedibin küsur atıf yapılan bu model özellikle sağlık sektöründe sıkça kullanılmaktadır.


(Dikkat: Bu bilgi notu anılan çalışma ve anılan çalışmaya yönelik çeşitli kaynaklardaki atıf ve değerlendirmelere ilişkin akademik hedefi olmayan gayrı resmi incelemedir. Bu önemli modelin tanınması amacıyla kaleme alınmıştır Kaynaklar parantez içinde belirtilmiştir, belirtilmeyenler ise anılan modele dair değerlendirmelerdir. Ancak yine de bir blog post’u olarak telif hakları saklıdır.)

Makale okuyarak İngilizcesini geliştirenler için ücretsiz yenilikçi bir çözüm.


İngilizcenizi ilerletmenin en iyi yollarından biri da makale okumaktır şüphesiz. Ancak internette makale okurken en büyük problem bilinmeyen kelimeler için iki de bir sözlüğe bakmaktır. Bu durum belirli bir süreden sonra sıkıcı bir hal alır ve makale okuma bir kenara bırakılır çoğu kez. Bunun için ingilizce kelimeyi tıklayınca kelimenin anlamını veren programlar vardır. Bu programlar çoğu kişi için iyi bir yol olarak gözüküyor. Ancak bu programlar sorguladığınız kelimeyi göstermekten başka işe yaramazlar. Oysa her sorguladığınız kelimeyi kaydeden bir program olsa ne iyi olurdu değil mi?

“Böyle bir program var. Üstelik direkt olarak web sayfası. İstediğiniz yerden siteye giriyor istediğiniz metni kopyalayıp yapıştırdıktan sonra sitede istediğiniz kelimeye direkt tıkladığınızda kelimenin anlamını görüyorsunuz. Gmail hesabınız varsa gmail ile giriş yaptıktan sonra sorguladığınız kelimeleri kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra makale okumalarınızla biriktirdiğiniz kelimeleri kontrol edip hatırlayıp hatırlamadığınız test edebiliyorsunuz.”

Adresi: http://kolay-ingilizce-oku.appspot.com

Entegre Akıllı Sözlük Özelliği

Bu siteyi hazırlayanlar, matbu üzerinden yapacağınız okumaları da aynı yeren izleyebilmeniz için entegre sözlük de hazırlamışlar. Bu sözlükten de sorgulanan kelimeler gmail hesabınız ile login olmuş isteniz kelime hazinenize eklenebiliyor. Bu uygulamaya sözlük menüsünden erişebiliyorsunuz.

Kelime Hazinesi Özelliği

Yüzlerce makale okudunuz. Bu makalelerde öğrendiğiniz kelimeleri “kelime hazinem” kısmında görebiliyorsunuz. İlk açılışta anlamlar gözükmüyor. İstediğiniz kelimenin üzerine gelip tıkladığınızda anlamı çıkıyor. İsterseniz hepsinin anlamını birden açıp çıktı da alabiliyorsunuz. Mükkerrer kelime yok. Bir kelime daha önce eklenmiş ise bir daha eklenemiyor.

Makale okuyarak İngilizcesini geliştirenler için ücretsiz yenilikçi bir çözüm.


İngilizcenizi ilerletmenin en iyi yollarından biri da makale okumaktır şüphesiz. Ancak internette makale okurken en büyük problem bilinmeyen kelimeler için iki de bir sözlüğe bakmaktır. Bu durum belirli bir süreden sonra sıkıcı bir hal alır ve makale okuma bir kenara bırakılır çoğu kez. Bunun için ingilizce kelimeyi tıklayınca kelimenin anlamını veren programlar vardır. Bu programlar çoğu kişi için iyi bir yol olarak gözüküyor. Ancak bu programlar sorguladığınız kelimeyi göstermekten başka işe yaramazlar. Oysa her sorguladığınız kelimeyi kaydeden bir program olsa ne iyi olurdu değil mi?

“Böyle bir program var. Üstelik direkt olarak web sayfası. İstediğiniz yerden siteye giriyor istediğiniz metni kopyalayıp yapıştırdıktan sonra sitede istediğiniz kelimeye direkt tıkladığınızda kelimenin anlamını görüyorsunuz. Gmail hesabınız varsa gmail ile giriş yaptıktan sonra sorguladığınız kelimeleri kaydedebiliyorsunuz. Daha sonra makale okumalarınızla biriktirdiğiniz kelimeleri kontrol edip hatırlayıp hatırlamadığınız test edebiliyorsunuz.”

Adresi: http://kolay-ingilizce-oku.appspot.com

Entegre Akıllı Sözlük Özelliği

Bu siteyi hazırlayanlar, matbu üzerinden yapacağınız okumaları da aynı yeren izleyebilmeniz için entegre sözlük de hazırlamışlar. Bu sözlükten de sorgulanan kelimeler gmail hesabınız ile login olmuş isteniz kelime hazinenize eklenebiliyor. Bu uygulamaya sözlük menüsünden erişebiliyorsunuz.

Kelime Hazinesi Özelliği

Yüzlerce makale okudunuz. Bu makalelerde öğrendiğiniz kelimeleri “kelime hazinem” kısmında görebiliyorsunuz. İlk açılışta anlamlar gözükmüyor. İstediğiniz kelimenin üzerine gelip tıkladığınızda anlamı çıkıyor. İsterseniz hepsinin anlamını birden açıp çıktı da alabiliyorsunuz. Mükkerrer kelime yok. Bir kelime daha önce eklenmiş ise bir daha eklenemiyor.

Trendsoloji: Web’de Kim kimi, nerede, ne zaman ve ne kadar aramış?


Google Trendlerinde ilginç sonuçlar var ve bir çok anlamda üzerine araştırma yapmaya değer. Google’de en fazla aranan ifadeleri tararken ilginç sonuçlar çıkıyor.

İşte kelime kelime trendler ve Türkiye’nin durumu:

‘İslam’ kelimesi

Dünyada en fazla ‘Endonezya’da aranmış. İlk 7’yi Müslüman devletler koruyor. 7. ülke ise Türkiye. Yani Web’de İslam kelimesini en az Türkiye aramış. 8,9 ve 10 ise Norveç, Singapur ve Belçika. İslam kelimesi en fazla Malay dilinde konuşan insanlarca aranmış, İngilizce arama 9. sırada, Türkçe bilenler ise 4. sırayı kapıyor.

Türkler Viagra’ya hiç ilgi duymamış, Dünya’da Viagra’ya en meraklılar ise Almanlar:)

Tabii ki Türkiye ‘Viagra’ kelimesini en fazla sorgulayan ilk on ülkeden biri değil:) Almanlar ise Dünyada en fazla bu kelimeyi sorgulayanlar. İlk 4’ü Avrupa ülkeleri işgal etmiş.  En fazla ‘ne hikmetse’ 2005’te arama yapılmış.

Bu içerik Suat ATAN (www.suatatan.wordpress.com) a aittir. Her hakkı saklıdır.

Recep Tayyip Erdoğan’ı en çok ‘Konyalılar’ aramış

Recep Tayyip Erdoğan kelimesi en çok ‘Konyalılar’ tarafından :.aranmış. Sonra Erzurum ve Samsunlular tarafından… Recep Tayyip Erdoğan aramaları 2007’de 4 milyona ulaşmış. (Seçimlerden dolayı herhalde). Dünya’da ise Recep Tayyip Erdoğan ifadesini Türkiye’den sonra en çok Almanya sorgulamış. (Gurbetçiler olsa gerek)

MHP ifadesi için yapılan aramalar hiç bir zaman 5 Milyon’u geçmezken seçimde 10 Milyon’u geçmiş. (Kurt Uyandı:)

2007 seçimlerinde:. MHP ifadesi için yapılan aramaların bir seferde:. 10 milyona sıçramasının anlamını:. bilmiyorum. Yorumları bekleriz.

Trendsoloji: Web’de Kim kimi, nerede, ne zaman ve ne kadar aramış?


Google Trendlerinde ilginç sonuçlar var ve bir çok anlamda üzerine araştırma yapmaya değer. Google’de en fazla aranan ifadeleri tararken ilginç sonuçlar çıkıyor.

İşte kelime kelime trendler ve Türkiye’nin durumu:

‘İslam’ kelimesi

Dünyada en fazla ‘Endonezya’da aranmış. İlk 7’yi Müslüman devletler koruyor. 7. ülke ise Türkiye. Yani Web’de İslam kelimesini en az Türkiye aramış. 8,9 ve 10 ise Norveç, Singapur ve Belçika. İslam kelimesi en fazla Malay dilinde konuşan insanlarca aranmış, İngilizce arama 9. sırada, Türkçe bilenler ise 4. sırayı kapıyor.

Türkler Viagra’ya hiç ilgi duymamış, Dünya’da Viagra’ya en meraklılar ise Almanlar:)

Tabii ki Türkiye ‘Viagra’ kelimesini en fazla sorgulayan ilk on ülkeden biri değil:) Almanlar ise Dünyada en fazla bu kelimeyi sorgulayanlar. İlk 4’ü Avrupa ülkeleri işgal etmiş.  En fazla ‘ne hikmetse’ 2005’te arama yapılmış.

Bu içerik Suat ATAN (www.suatatan.wordpress.com) a aittir. Her hakkı saklıdır.

Recep Tayyip Erdoğan’ı en çok ‘Konyalılar’ aramış

Recep Tayyip Erdoğan kelimesi en çok ‘Konyalılar’ tarafından :.aranmış. Sonra Erzurum ve Samsunlular tarafından… Recep Tayyip Erdoğan aramaları 2007’de 4 milyona ulaşmış. (Seçimlerden dolayı herhalde). Dünya’da ise Recep Tayyip Erdoğan ifadesini Türkiye’den sonra en çok Almanya sorgulamış. (Gurbetçiler olsa gerek)

MHP ifadesi için yapılan aramalar hiç bir zaman 5 Milyon’u geçmezken seçimde 10 Milyon’u geçmiş. (Kurt Uyandı:)

2007 seçimlerinde:. MHP ifadesi için yapılan aramaların bir seferde:. 10 milyona sıçramasının anlamını:. bilmiyorum. Yorumları bekleriz.

Ücretsiz ziyaretçi istatistik uygulamaları


Web sayfalarına giren kaç kişi olduğunu ilkel sayaçlarla saydığımız günlerin üzerinden epey zaman geçti. Eski sayaçlardan bazıları IP’ye göre bazıları Cookie ile ziyaretçi sayardı. Ne hikmetse bazıları da sayfaya her girildiğinde sayardı.

Günümüzde ise yanlızca web sayfalarına giren kişi sayısı değil, ziyaretçilerin kaldıkları süreler, en çok ilgi gösterdikleri sayfalar ve hemen çıkma oranları gibi önemli özelliklere gereksinim duyuluyor.

Bunun için aşağıda 3 tane ziyaretçi istatistik yazılımını tanıtacağız.

Google Analytics

Gmailiniz ile Analytics’e giriş yaptıktan sonra sayfalarınızın içine yapıştıracağınız özel bir kod vasıtası ile Analytics ziyaretçi istatistiklerinizi kaydetmeye başlar. Ve Günlük, Haftalık,Aylık ve Yıllık periyotlar arasındaki durumu, artış veya azalışları, en çok hangi içeriğinizin ilgi çektiğini ve bir çok özel analizi gösterir. Türkçedir.

Google Analytics’in en sevdiğim özelliği:. Sayfanızı özel bir haritada açarak sayfanızda bölge bölge tıklama oranların gösterir. Böylece mesela sayfanızda sağ blokta bulunan bir bölgenin en fazla tıklamaya maruz kaldığı bilgisi gibi spesifik bilgileri öğrenerek reklamlarınızı bu ‘premium’ bölgeye yerleştirebilirsiniz.

Yahoo Web Analytics

Bu da Yahoo’nun Analytics’i. Özellik olarak Google Analytics ile benzeşiyor. Henüz kullanmadım ancak denemekte fayda var.: Buyrun

Twitalyzer

Bu da twitterinizi analiz etmek için özelleştirilmiş bir istatistik uygulaması. Aynı zamanda Google Analytics ile entegre olabiliyor.

4Q Survey

4 Soruya cevap vereceğini vadeden bu istatistik uygulaması da ilginç:

  • Ziyaretçiler sayfamda ne yapıyor?
  • Ziyaretçiler sayfamda yapmak istedikleri şeyleri tamamlayabiliyorlar mı?
  • Tamamlayamıyorlarsa neden?
  • Ziyaretçilerim ne kadar tatmin oluyor?

Ücretsiz ziyaretçi istatistik uygulamaları


Web sayfalarına giren kaç kişi olduğunu ilkel sayaçlarla saydığımız günlerin üzerinden epey zaman geçti. Eski sayaçlardan bazıları IP’ye göre bazıları Cookie ile ziyaretçi sayardı. Ne hikmetse bazıları da sayfaya her girildiğinde sayardı.

Günümüzde ise yanlızca web sayfalarına giren kişi sayısı değil, ziyaretçilerin kaldıkları süreler, en çok ilgi gösterdikleri sayfalar ve hemen çıkma oranları gibi önemli özelliklere gereksinim duyuluyor.

Bunun için aşağıda 3 tane ziyaretçi istatistik yazılımını tanıtacağız.

Google Analytics

Gmailiniz ile Analytics’e giriş yaptıktan sonra sayfalarınızın içine yapıştıracağınız özel bir kod vasıtası ile Analytics ziyaretçi istatistiklerinizi kaydetmeye başlar. Ve Günlük, Haftalık,Aylık ve Yıllık periyotlar arasındaki durumu, artış veya azalışları, en çok hangi içeriğinizin ilgi çektiğini ve bir çok özel analizi gösterir. Türkçedir.

Google Analytics’in en sevdiğim özelliği:. Sayfanızı özel bir haritada açarak sayfanızda bölge bölge tıklama oranların gösterir. Böylece mesela sayfanızda sağ blokta bulunan bir bölgenin en fazla tıklamaya maruz kaldığı bilgisi gibi spesifik bilgileri öğrenerek reklamlarınızı bu ‘premium’ bölgeye yerleştirebilirsiniz.

Yahoo Web Analytics

Bu da Yahoo’nun Analytics’i. Özellik olarak Google Analytics ile benzeşiyor. Henüz kullanmadım ancak denemekte fayda var.: Buyrun

Twitalyzer

Bu da twitterinizi analiz etmek için özelleştirilmiş bir istatistik uygulaması. Aynı zamanda Google Analytics ile entegre olabiliyor.

4Q Survey

4 Soruya cevap vereceğini vadeden bu istatistik uygulaması da ilginç:

  • Ziyaretçiler sayfamda ne yapıyor?
  • Ziyaretçiler sayfamda yapmak istedikleri şeyleri tamamlayabiliyorlar mı?
  • Tamamlayamıyorlarsa neden?
  • Ziyaretçilerim ne kadar tatmin oluyor?

Bilgisayarınız için en iyi hesap makinesi


Çok akıllı? Windows bilgisayarınızda hesap yapmak için onyıllardır değişmeyen standart hesap makinesi ‘ilkel’ mi geliyor? Evet elbette. Masaüstündeki eski tip hesap makinelerinden farkı yok.
Eski bir Ubuntu kullanıcısı olarak bir de KDE Ubuntu yani Kubuntuyu kullanırken SpeedCrunch adlı hesap makinesinin sistem hesap makinesi olduğunu fark ettim. Biraz kullanınca bu hesap makinesinin bizim inşaatçıların (mühendislerin) kullandıkları ekmek teknesi FX5500 adlı emektardan bile daha güçlü ve kullanışlı olduğunu farkettim

Speedcrunch yanlızca linux altında değil windows da da çalıştırılabiliyor

SPEEDCHRUNCH özellikleri

Hesap geçmişinizi tutuyor
Karmaşık, paranterzli içiçe hesapları yapabiliyor
Çok iyi bir matematik kütüphanesi ve fonksiyon listesi var.
Renklendirme özelliği var
Matematiksel grafik özelliği var

Bu açık kaynak kodlu yazılımı indirmek için burayı tıklayın

Bilgisayarınız için en iyi hesap makinesi


Çok akıllı? Windows bilgisayarınızda hesap yapmak için onyıllardır değişmeyen standart hesap makinesi ‘ilkel’ mi geliyor? Evet elbette. Masaüstündeki eski tip hesap makinelerinden farkı yok.
Eski bir Ubuntu kullanıcısı olarak bir de KDE Ubuntu yani Kubuntuyu kullanırken SpeedCrunch adlı hesap makinesinin sistem hesap makinesi olduğunu fark ettim. Biraz kullanınca bu hesap makinesinin bizim inşaatçıların (mühendislerin) kullandıkları ekmek teknesi FX5500 adlı emektardan bile daha güçlü ve kullanışlı olduğunu farkettim

Speedcrunch yanlızca linux altında değil windows da da çalıştırılabiliyor

SPEEDCHRUNCH özellikleri

Hesap geçmişinizi tutuyor
Karmaşık, paranterzli içiçe hesapları yapabiliyor
Çok iyi bir matematik kütüphanesi ve fonksiyon listesi var.
Renklendirme özelliği var
Matematiksel grafik özelliği var

Bu açık kaynak kodlu yazılımı indirmek için burayı tıklayın

Project Kenai


Project Kenai, Sun firmasının geliştirdiği bir kod barındırma hizmetidir. Bu site ile yeni projeler açıp kaydedebilir, projenizin kodlarına her yerden erişebilirsiniz.
Direkt olarak kullanmak yerine Netbeans 6.7 sürümünden sonra Netbeans’ın içinde hazır olarak gelen "Kenai Penceresi" ile projenizi açıp kodlarını düzenleyebilirsiniz.
Ya da diğer projelere ait olan kodları indirip bilgisayarınızda deneyebilir, o projenin üyesi olabilirsiniz.
Haliyle Project Kenai "open source" yani açık kaynak kodlu yazılımlar içindir.
Project Kenai, Sourceforge ve benzeri sitelere göre yeni olsa da, gerek kullanım gerekse SVN hizmetini daha kolay hale getirdiğinden idealdir.