Akademik Çalışmalarım

GP ~ 58

Kitaplar

Atan, S, Emekçi H. (21.08.2018), R ile Veri Bilimine Giriş, Seçkin Yayınevi #10
Atan, S. Google App Engine, Kodlab Yayıncılık

İngilizce Makalelerim (SCI Index):

Baskici C, Atan S, Ercil Y. ;Authors at the Boundary: Interaction of Local and General Scientific Literature. Malaysian Journal of Library & Information Science (MJLIS), 2017; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index ) #6

Türkçe Makalelerim:

Atan, S. (2018). Haberlerin Kurumsal İmaja Etkisi ve Türkiye’deki Hastaneler Hakkında Medyada Yer Alan Haberlerin Metin Madenciliği ile Analizi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 46(2), 223-240. #8

Atan, S., Çınar Y. “Borsa İstanbul’da Finansal Haberler ile Piyasa Değeri İlişkisinin Metin Madenciliği ve Duygu (Sentiment) Analizi ile İncelenmesi”, SBF Dergisi, 00(00), s.000-000 #4

Atan, S. (2016). “Veri, Büyük Veri ve İşletmecilik”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 137-153. #8

(Değerlendirme bekleyen çalışmalar)

Yurtdışında Faaliyet Gösteren Türk İnşaat Şirketleri Hakkında Çıkan İngilizce Haberler için Metin Madenciliği ile Haber Analizi #8

Bulut Bilişim ve Geleneksel Alternatiflerinin Mukayesesi: İşletmeler için Avantajlar, Riskler ve Geçiş için Öneriler #8

Metin Madenciliği: İmkânlar, Yöntemler ve Kısıtlar #8

KNN, Naive Bayes ve Karar Ağacı Makine Öğrenme Algoritmaları, bu Algoritmaların Sosyal Bilimlerde Kullanım İmkânları #8

Bildirilerim:

Atan, S., Baskıcı, Ç. ve Ercil, Y. (2017). Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi. Ulusal Stratejik Yönetim Alanının Entelektüel Yapı Analizi içinde . 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, sunulmuş bildiri, Ankara: Başkent Üniversitesi. http://www.yonorg2017.org/docs/YonOrg2017-bildiri-kitabi.pdf adresinden erişildi. #1

Doktora Tezim:

Atan, S. (2016). Metin Madenciliği ile Sentiment Analizi ve Borsa İstanbul Uygulaması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.

Çalışma Raporları:

Atan, S. (2014), “IPARD Programı Kapsamında Riskli Proje Seçiminde Promethee Metodunun Kullanılması”, Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporu.

Alınan atıflar (Google Scholar)

Şu ana kadar ulusal hakemli dergilerden alınan atıf sayısı: 3 #3

Burayı tıklayın

Reklamlar