R’da tüm korelasyonları toplu göstermek


Verisetiniz içerisinde kaç parametre varsa bunların birbirleri ile ilişkisi için teker teker korelasyonlara bakmanıza gerek yok. R’da bu işlemi topluca yaparak zaman kazanabilirsiniz. Veri Amerika’nın Wyoming eyaletindeki suç verileri (2013) library(xlsx) a=xlsx::read.xlsx(“wyoming.xls”,sheetName = “13tbl8wy” ,as.data.frame = T ,stringAsFactors=F) #NA konları sil a=a[colSums(!is.na(a)) > 0] #correlation pairs panel.cor <- function(x, y, digits = 2, prefix =… Read More R’da tüm korelasyonları toplu göstermek

R Kullanım Kılavuzu


İstatistik, ekonometri ve matematiksel işlemlerde komut bazlı çalışan (yani düğme filan yok tamamen sözüm ona sıkıcı bilgisayar kodları ile) ancak tam anlamı ile zehir gibi bir araç olan R için bazı temel komutları unutmama ve paylaşma adına “cheatsheet” kabilinden bir dosya paylaşmaya karar verdim. Yenilerini de buradan devam ettireceğim. İşte bazı basit kodlar: https://gist.github.com/suatatan/2f5a1cf5c1f84ae46d42.js Yararlanılan… Read More R Kullanım Kılavuzu