Bayes teoreminin formülünü siz de devamlı olarak unutuyorsanız Gerd Gigerenzer’in Risk Savvy adlı kitabından aktardığım şu grafiği kullanın. Doğal Frekansa bakarak Bayesian hesaplama yapmak çocuk oyuncağı. İyi hesaplamlaar.

WARP nedir


Mikroiktisatta matematiksel gösterimler saçlarınızın dokülmesine, baş dönmesine, mide kramplarına neden olabilir. WARP’ı aklıselim anlama sürecimde bu semptopmların hepsi oldu.Aynısı yaşanmasın diye ölümlülerin anlayabileceği bir dille kutsal matematiksel metinleriyorumluyorum: WARP (Weak axiom of revelaed preference) Samuelson’un icadıdır. Açıklanmış tercihin zayıf aksiyomu diye çevrilir. Üzerine çok düşünmeyin… Kutsal ifade şu: Biçimsel(Matematikle işkence ederek gösterme şekli) ifadenin tefsiri:…

SymPy ile python’da sembolik cebir


Bol formüllü matematiksel ifadeler içeren makalelerdeki o gizemli denklemlerin çalışır hali var mıdır?  Bu makalelerde boğulduğum anlarda aklıma hep bu soru gelirdi. Meğer bu denklemler, makale sayfaları üzerinde gözden kaybolmaya mahkum değil. SymPy adlı python kütüphanesi ile denklem tanımlayabiliyor, her türlü denklem işlemi yapabiliyorsunuz. Dahası, buna integral, türev de dahil. Ayrıca denklemler çözümlenebiliyor. SymPy web…

Tam Bilginin Beklenen Değeri


Önceki Sayısal Yöntemler yazılarımızda naçizane, Agah Gayrımenkul Limited Şirketi adlı parlak firmanın gayrımenkul yatırım kararı üzerine konuşmuştuk. Ödemeler tablomuz (yani hangi durumda ne kazanacağız tablomuz) aşağıdaki gibiydi: Bu tabloya ek olarak bir de şu bilgiler veriliyor: İyi ekonomik koşulların gerçekleşme olasılığı %40, kötü ekonomik koşulların gerçekleşme olasılığı %60 Allternatif | İyi Ekonomik Koşullarda Getiri |…

Zihinden Standart Sampa Hesaplama


Courtney Taylor’un bir yazısı standart sapmayı zihinden hesaplama için ilginç bir formül veriyor. Bu formülle  bir serinin standart sapmasını hızlıca hesaplayabilirsiniz. Formül şu: (Serinin en büyük değeri-En küçük değeri)/4 Şu seriyi deneyelim (makaledeki): 12, 12, 14, 15, 16, 18, 18, 20, 20, 25 Gerçek standart sapması:4.1 Bizim hızlı formülle: 25-12 / 3= 3.25 İyi hava atılabilir:)

Bayes Teorisi


(Resmi büyütmek için üzerine tıklayın) Bayes Teorisi ile ilgili şu sayfadaki ingilizce örnekten aldığım güzel not. Bayes Teorisi için “Tam Olmayan Bilginin Beklenen Değeri” de denmektedir. Teknik boyutunun haricinde teoriden öğrendiğim en güzel şey: “Biri bir şey dediğinde gerçekten öyle midir?” sorusunu matematiksel olarak sordurması ve hayatın durumsallığını izhar etmesidir.

Sayısal Yöntemler Index:


Sayısal Yöntemlerle  ilgili olarak bu blogda yazdıklarımın derli toplu olması için indeksledim. Emrinizde: Karar Verme Yöntemleri 1.1. Belirlilik altında karar verme (Zaten her şey ortada en iyiyi seç ya da bu yazıya bak.) 1.2. Belirsizlik altında karar verme  (İlk 3 konu ve bu başlık aynı yazıda) 1.2.1. Maksimax yöntemi 1.2.1. Maksimin yöntemi 1.2.1. Minimax pişmanlık kriteri…

Laplace Kriteri


Bu kritere eş olabilirlik kriteri de denilir. Hurwicz kriterini anlattığımız şu yazımızda ve ondan önce belirslizk altında karar vermeyi anlattığımız yazımızda Agah Gayrımenlkul Limited Şirketi’nin 3 yatırım projesinden söz etmiştik: * Ofis İnşaatı * Apartman İnşaatı * Depolama Merkezi İnşaatı Bu yazıda iki senaryomuz vardı: Alternatif | İyi Ekonomide Getiri | Kötü Ekonomide Getiri Ofis:…

Hurwicz Kriteri Nedir?


Şu yazımızda Agah Gayrımenlkul Limited Şirketi’nin 3 yatırım projesinden söz etmiştik: * Ofis İnşaatı * Apartman İnşaatı * Depolama Merkezi İnşaatı Bu yazıda iki senaryomuz vardı: Alternatif | İyi Ekonomide Getiri | Kötü Ekonomide Getiri Ofis: | 100 | -20Apartman: | 70 | 10 Depo: | 50 | 15 Peki biz hangi senaryo yüzde kaç gerçekleşir…

Belirsizlik Altında Nasıl Karar Verilir?


Agah Gayrımenlkul Limited Şirketi’nin 3 yatırım projesi alternatifi vardır: * Ofis İnşaatı * Apartman İnşaatı * Depolama Merkezi İnşaatı Her bir projenin getirisi kesin olarak bilinseydi zaten proje değerleme metotları ile (ya da sermaye bütçelemesi) karar verecektik. Bunu şu yazımda anlatmıştım. Peki senaryonun şöyle olduğunu düşünelim: * Allternatif | İyi Ekonomik Koşullarda Getiri | Kötü…

Doğrusal Programlama Nedir?


İsmine bakıp hemen işime yaramaz demeyin. Eğer haberiniz yoksa öğrendikten sonra çok memnun olacaksınız. Klişeleşmiş teknik ifadelere girmeden hemen öğrenelim. Önce gerçek hayattaki sorunumuzdan başlayalım: Agah Züccadiye adlı firma bardak ve kase üretiyor. Tabii hepsinin karı ve maliyeti farklı: Üreteceğim ürün, İşçilik(saat), Kil(kg),Karı Kase, 1,4,40 Bardak,2,3,50 Tabii Agah Züccadiyenin işgücünün ve kil miktarının sınırı var….