Anüite nedir? Google App Script ile basit birk kredi taksit (anüite) hesap makinesi denemem


Anüite nedir?:   Anüite eşit zaman aralığında (mesela ayda bir), eşit miktarda (mesela kredi borcununuz taksitleri) olarak ifade edilebilir. Anüite aslında sonsuz ödemesi olan tahvil formülü yani (1/r) ‘den belirli bir süre sonra başlayan sonsuz ödemeler formülünün net bugünkü değeri (1/r *(1+r)^t ) formülünün çıkarılması ile bulunur.  Anüitenin günlük hayatta kullanıldığı yer kredi borcu taksitleridir.… Read More Anüite nedir? Google App Script ile basit birk kredi taksit (anüite) hesap makinesi denemem

Google App Script ile basit bir mesaj formu uygulaması


Google App Script ile daha önce Google E-tablolar üzerinde nasıl script yazabileceğimizi görmüştük. Bu Google App Script’ler Excel için ne ise Google Drive (eski adı ile Google Dökümanlar) için de aynı şey olmaktadır.Google App Script işi daha da ilerleterek, cloud veritabı ve bağımsız uygulama yayınlama imkanını da verdi sonunda.Bu son hizmeti de öğrenir öğrenmez, siz… Read More Google App Script ile basit bir mesaj formu uygulaması

Convert String to Google App Engine Date


When you print from Google App Engine datastore which have DateTimeProperty you see such as this: Date: ‘2008-10-10 16:40:25.126049’ You can convert this string directly to Datastore Datetime property with function below:     def convert_gae_datetime(self,gae_string_date):        datestr=gae_string_date.split(“.”)[0]        return datetime.strptime(datestr, “%Y-%m-%d %H:%M:%S”)

Simple CRUD (Create,Update Delete) App in Google App Script


I want to use Google Spreadsheet as database-like. Normally, this is isn’t posibble at all. But not impossible. I coded a simple CRUD script for spreadsheet. You can use it for developing row-by-row logging apps.Enjoy ! var belge=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();var sayfa=belge.getSheets()[0];function save(data1) {    var lr=sayfa.getLastRow();  var new_record_row=lr+1;  //generate id  var id=uid();    sayfa.getRange(new_record_row, 1).setValue(id)    sayfa.getRange(new_record_row, 2).setValue(data1)  return “Saved”;  }function… Read More Simple CRUD (Create,Update Delete) App in Google App Script

Cidden iyi iş yapan ancak delice bir Google App Script


Google App Script ile kaynak tablo içinde(0) başka bir tablo içindeki(1) liste halindeki her bir veriyi alıp kaynak tablodan arayarak bulduğu takdirde,bulduğu satırdaki başka bir hücre verisini alıp, 1. tablodaki listenin yanındaki satırlara yazdıran acaibül garaip suat atan hayratı scipt.Yanlız çalışınca çok CPU harcıyor. Hesaplamalar uzun sürüyor. _______________ function goster(ifade){  Browser.msgBox(ifade);}function tara(aif){    var belge=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); … Read More Cidden iyi iş yapan ancak delice bir Google App Script

Google App Script ile e-tablo (spreadsheet) ile entegre zengin form oluşturma


Google App ile excel tablolarının Google dökümanlardaki muadili olan Google e-tablolara entegre formlar yazabiliriz:Aşağıdaki gibi: Bunu oluşturabilmek için Araçlar> Komut dosyası yöneticisini kullanıyoruz. Aşağıdaki gibi kodlarımızı yazıyoruz: Kodlarımızı yazdıktan sonra üçgene basarak form_goster fonksiyonumuzu çalıştırınca ilk resimdek form çıkıyor. Bu forma girilen veri form_isle fonksiyonu ile A1 hücresine yazdırılacak. Açıklamalı kodlarımız aşağıda: function form_goster() {… Read More Google App Script ile e-tablo (spreadsheet) ile entegre zengin form oluşturma