R’da tüm korelasyonları toplu göstermek


Verisetiniz içerisinde kaç parametre varsa bunların birbirleri ile ilişkisi için teker teker korelasyonlara bakmanıza gerek yok. R’da bu işlemi topluca yaparak zaman kazanabilirsiniz. Veri Amerika’nın Wyoming eyaletindeki suç verileri (2013) library(xlsx) a=xlsx::read.xlsx(“wyoming.xls”,sheetName = “13tbl8wy” ,as.data.frame = T ,stringAsFactors=F) #NA konları sil a=a[colSums(!is.na(a)) > 0] #correlation pairs panel.cor <- function(x, y, digits = 2, prefix =…

Veri Bilimcinin Yol Haritası


Öğrenilecek şeyler çok olunca sadece onların listesini bile düzenli bir yerde tutmak gerekiyor. Yüzlerce farklı kaynaktan, röportajdan ve listeden derlediğim bir kısmını da daha önceden kullandığım ‘şeyler’. İşte veri bilimciliğinde öğrenilmesi gereken şeylerin ‘canlı’ ve yapılandırılmış listesi: Kullanılışlı API’ler: Bu API’ler özellikle sosyal medya madenciliğinde yararlıdır: Facebook API Quandl API (Finansal veri API’si) IBM Watson…