SQL’de INNER, LEFT ve OUTER JOIN farkı


Bu farkı anlamak için şu senaryo üzerinden gidelim (senaryoyu ilk yazan kişi BradC’dir, stackoverflowdan bakmak için tıklayın) . Bu senaryoyu görselleştirerek daha kolay anlaşılabilir hale getirdim. Senaryo şöyle: 100 öğrenci var. 50 dolap var. 70′inin dolabı var. Dolaplardan bazılarını bir kaç öğrenci birden kullanıyor. (40 dolap müşterek) Bazı dolapları ise kimse kullanmıyor (10 dolap komple…

ASP.MVC Yüklenmiş Bir Dosyayı Silmek


public ActionResult TutanakSil(int id) { var sonuc = “Tutanak Silme Hatası 1”; try { Tutanak tut = db.Tutanak.SingleOrDefault(m => m.ID == id); //remove from file system- mappath’a dikkat var fullPath = Request.MapPath(“~/Dosyalar/”+tut.FileName); if (System.IO.File.Exists(fullPath)) { System.IO.File.Delete(fullPath); Debug.WriteLine(fullPath + “-Tutanak dosya sisteminden silindi”); } else { Debug.WriteLine(fullPath + “-Tutanak dosyası dosya sisteminden silinemedi”); } //veritabanından silme…

ASP.MVC Entity Framework’ta kayıt işlemi


ASP.MVC’de Entity Framework’ta bir veri aşağıdaki gibi tabloya işlenir. Tutanak tut = new Tutanak(); tut.RelevantTalepID = 3 tut.FileName = “Dosya Adı 1”; db.Tutanak.Add(tut); db.SaveChanges(); Burada db’nin sonu Context ifadesi ile biten nesne olduğunu Tutanak ifadesinin ise veritabanında tanımlı ve uygulamanızla eşleşmiş obje olduğunu unutmayın.

ASP.MVC Tablolar Arası İlişkiler ve Scaffolding


Bir blogumuz olsun bu blogda BlogPost’lar blogumuzdaki kayıtlar olsun. Her kayda ait sadece bir kategori olabilir. Bu durumda bir kategoride her zaman birden fazla içerik olabilir. Bu durumda istediğimiz formda blogun başlığı yanında kategori seçmemiz için bir dropdown gerekecektir. Bunu ASP.MVC ile en hızlı şekilde nasıl yapabiliriz? En kısa yol şudur: 1-Model Classını yaz: public…

Human Friendly ASP.MVC Serie


As a veteran Python programmer, I am used to coding in the clear and lazy way because Python has not red tape and fantastic overwhelming details. Nowadays I have to code with ASP.MVC 5 with Razor, however.  Gradually, I am coding and learning.  First and foremost attribute of I’ve noticed is ASP.MVC requires a lot of red…