Cari oran nedir?


Biliyorum. Siz de bazen formülünü unutup kendinize kızıyorsunuz. Oysa bu normal. Her gün kullanılmadığı için beyin sistemden iki de bir siliyor. Cari oranı daha anlaşılır şekilde göstermek için aşağıdaki gibi güzel bir grafik hazırladım. Kabul edin, sıkıcı muhasebe sitelerine göre daha anlaşılır görünüyor. Investopedia ruhu bu. Belki de geleneksel olarak, zor şeyler biliyorum demeyi sevdiğimizden…

TFRS’ye uygun muhasebeye geçmek oran analizlerini etkiler mi?


Yaşar Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr. Baki Rıza Balcı’nın çalışmasına göre muhasebe strandardını değiştirmek oran analizlerinde farklı sonuçları çıkmasına neden olmakta. Çalışma dahilinde yapılan örnek uygulamada Tekdüzen hesap planına göre kârlı gözüken finansal tablolar, TFRS’ye dönüştürüldüklerinde aslında zarar edildiğini ortaya koymaktadırlar. TFRS’ye dönüşüm genelde likidite ve kârlılık oranlarının düşmesi, finansal yapı ve faaliyet oranlarının ise yükselmesi ile sonuçlanmakta. Çalışmaya erişmek…

Temettü dağıtımı ile işletme değer arasındaki ilişkiler üzerine teoriler


İşletmeler faaliyetleri sonunda elde ettikleri karları ya yeni yatırımlara dönüştürmek amacıyla işletede tutmak ya da ortaklarına kar payı olarak dağıtmak(temettü) arasında karar vermek durumundadırlar. Bu iki tercihten her biri işletme için farklı sonuçlar doğuracaktır. İşletme kar payı dağıttığında ya da dağıtmadığında ortakların yaklaşımları ne olacaktır? Bu yaklaşımlar sonucu nasıl hareket edeceklerdir. Ortakların alacakları pozisyon işletme…

Genel Muhasebe ile ilgili Kısa Bilgiler


Aşağıdaki kısa notları online basit bir quiz formatında da görüntüleyebilir, kendinizi deneyebilirsiniz. Quiz linki için burayı tıklayın. Genel Bilgiler Firmalar özkayanak ve yabancı kaynaklarını varlık satın almak için kullanırlar. Muhasebe: İşetmelerin varlık ve kaynakları üzerinde artış veya azalış meydana getiren, para birimi ile ifade edilebilen mali olaylara ait belgeleri toplayan, kayıtlayan, sınıflandıran, mali tablo şeklinde özetleyen, analiz eden ve yorumlayan bir bilgi sistemidir. Yönetim muhasebesi daha çok büyük şirketlerin kullandığı izleme amaçlı muhasebe yöntemidir. GKMİ(Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri)’nden…

Muhasebe Dönem Sonu İşlemlerini Daha İyi Anlamak için Kolay Bir Çerçeve


Yıl boyunca yapılan muhasebe kayıtları arasından bazı hesaplar dönem sonunda genellikle kafa karıştırıcı bir takım işlemlerden sonra bilanço ve gelir tablosuna aktarılır. Aynı değerin bilanço ile gelir tablosu arasında zigzag yapmasından ötürü kafa karışıklığı ortaya çıkar. Ancak bunun üstesinden gelmek için basit bir çerçeve oluşturdum. Bu çerçeveye giremden önce şu yazımı incelerseniz bu çerçevenin daha…

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı ve kapanış işlemleri


Muhasebede en kafa karıştırıcı kısımlardan biri dönem sonu işlemleridir. Dönem sonu işlemleri dönem içinde oluşan bazı hareketlerin, gelir tablosuna aktarılması ve kapatılması işlemlerini içerir. 770 Genel Yönetim Giderleri  hesabı da dönem sonunda gelir tablosuna aktarılarak kapatılan hesaplardan biridir. Şimdi adım adım  inceleyelim: (Aşağıdaki basit süreci ezberlerseniz bir daha yapacağınız monografi çalışmasında kafanız karışmayacaktır). Misal: 30…