Ödeme modellerine göre inşaat sözleşme tipleri: Lump Sum, Global Price,Unit Price


Özellikle inşaat sözleşmeleri, çoğu kez uzun süreli, kompleks işler barındıran ve farklı çıkar dengeleri içeren “sistemler” olarak önemli hukuki özellikler sergileyen sözleşmelerdir. Bu noktada özellikle Uluslararası Finansmanla yapılan projelerde sıkça karşılaşılan, Lump Sum, Unit Price ve Global Price kavramları hakkında zaman zaman kavram kargaşası olmaktadır. Bu üç kavramın ana çerçevesi inşaat sözleşmesinin ödeme şekli olmaktadır….

Fast Track (Hızlı Yol) nedir?


Fast Track (Hızlı Yol), İnşaat sözleşmeleri için işin farklı zamanlarda yapılacak parçalarının önceden planlanıp ayrı ayrı yüklenicilere (taşeronlara) verilmek suretiyle hızlandırılmasıdır. Çok dikkatli bir planlama ve sözleşme yönetimini gerektirir.

İngilizce inşaat mühendisliği terimleri


borrow excavation: ariyet kazısıbackfilling: doldurma, dolgutraverse: rayların altına konan bordür taşı benzeri taş (eskiden ağaç: meşeye kreazot yedirerek)ballast: rayların altına serilen mıcır (amiyane oldu ama): fortification: tahkimat cast-in-situ pile: yerinde dökme kazık piling. istif quarry: ocak taşı rubble stone: moloz taş Jet grout: yer altı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde forekazık yerine kullanılan bir zemin iyileştirme…

Şantiye defterleri


İNŞAAT İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER İnşaat işletmelerinin tuttuğu, şantiye defteri, ataşman defteri, yeşil defter gibi defter türleri hakkında bilgiler Şantiye (Günlük) Defteri: Şantiye defteri, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği gereğince inşaat taahhüt işletmelerinde tutulacak defterlerden olup, bu deftere aşağıdaki hususlar günlük olarak kaydedilir: >> Amortisman >> Anonim Şirketler >> Asgari Geçim İnd. Bordro >> AŞ Kar Dağıtımı…

Şantiye defterleri


İNŞAAT İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER İnşaat işletmelerinin tuttuğu, şantiye defteri, ataşman defteri, yeşil defter gibi defter türleri hakkında bilgiler Şantiye (Günlük) Defteri: Şantiye defteri, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği gereğince inşaat taahhüt işletmelerinde tutulacak defterlerden olup, bu deftere aşağıdaki hususlar günlük olarak kaydedilir: >> Amortisman >> Anonim Şirketler >> Asgari Geçim İnd. Bordro >> AŞ Kar Dağıtımı…