Twitter’da bir dizi anahtar terim hakkında zaman aralığıan göre twit çekme


Böyle bir amacınız varsa yazdığım şu fonksiyonu kullanabilirsiniz:

liste = ['umutsuz','kaygı','anksiyete']

for kavram in liste:
  veri_al_ve_gor(kavram)

Bu fonksiyonu çalıştırabilmek için şu kodlarımı kullanın:

https://gist.github.com/suatatan/6c15c36803d2bedbd1fe8e37c7056b11

Pandas Data Frame One-to-Hot Operasyonu ile kategorik verileri sayısallaştırma


Değerli okurlar,

Veri içerisindeki kategorik kolonlar (sıralı olmayan) makine öğrenme modellerinde mevcut halleri ile kullanılamaz. Bu verileri kullanabilmek için örneğin şehir kolonunda van yazıyorsa van diye bir kolon açıp kişi vanlı ise 1 değilse 0 yazılabilir. Bu işlem one-to-hot olarak adlandırılmaktadır ve python sklearn kütüphanesinde bunun için metotlar vardır. Problem şudur ki o metotlar kolayca kullanılamaz bazı ön işlemler icap eder (bkz:manueli).

Lazım olduğunda siz de ben de kullanabilelim diye df_one_to_hot_yap şeklinde bir metot yazdım. Bu metoda kategorik kolonlarınızı dizi olarak tanımlarsanız size sonuç olarak aşağıda en sondaki tablo benzeri bir tablo oluşturur.

Daha sonra bu tabloyu makine öğrenme modellerinizde eğitim verisi olarak kullanabilirsiniz.

Beğendiniz mi?

Teşekkürler

df = pd.read_csv("temp.csv")
df
idsehirtipyas
01vanlisans20
12vanlisans30
23musyukseklisans40
34vanyukseklisans50
45musyukseklisans19
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
"""
Verilen df içinde belirtilen kategorik kolonları sayısallaştırır.
"""
def df_one_to_hot_yap(df,kategorik_kolonlar):
  #kategorik_kolonlar = ['sehir','tip']
  aX=df[kategorik_kolonlar].values.tolist()
  enc = OneHotEncoder(handle_unknown = 'ignore')
  enc.fit(aX)
  dfX=enc.transform(aX).toarray()
  ctg = enc.categories_
  flatten = lambda l: [item for sublist in l for item in sublist]
  ktg = flatten(ctg)
  dfY=pd.DataFrame(dfX)
  dfY.columns=ktg
  # normal kolonlari at
  dfN = df.drop(kategorik_kolonlar,axis = 1)
  dfY
  #cbind et
  sonuc = pd.concat([dfN.reset_index(drop=True), dfY], axis=1)
  return(sonuc)
df_sayisal = df_one_to_hot_yap(df,kategorik_kolonlar=['sehir','tip'])
df_sayisal
idyasmusvanlisansyukseklisans
01200.01.01.00.0
12300.01.01.00.0
23401.00.00.01.0
34500.01.00.01.0
45191.00.00.01.0

RStudio içinde Python Kullanmak


RStudio harika bir araç. Özellikle değişkenleri canlı olarak göstermesi, grafik ve yardım paneli ile vazgeçilmez bir veri bilim aracı. Bu aracın tam bir Python muadili yoktu, Python ile analizler için. Gerek de kalmadı. RStudio’nun son sürümlerinde Python ile analizleri gerçekleştirmek mümkün. Bunun için `reticulate` adlı bir R kütüphanesini import etmek gerekiyor. Gerisi şöyle:

R Markdown içerisinde python kullanıyoruz.

Drawing Semantic Networks with Python and NetworkX library


import networkx as nx
G = nx.Graph()
G.add_node("kids",repeat=2)
G.add_node("netflix",repeat=4)
G.add_node("strategy",repeat=1)
G.add_node("app",repeat=1,)
G.add_node("chinese",repeat=2)
G.add_node("movie",repeat=1)
G.add_node("language",repeat=2)
G.add_node("alibaba",repeat=1)
G.add_edges_from([
         ('kids','netflix'),
         ('kids','suat'),
         ('kids','app'),
         ('netflix','app'),
         ('netflix','movie'),
         ('netflix','strategy'),
         ('strategy','movie'),
         ('chinese','language'),
         ('netflix','language'),
         ('strategy','chinese'),
         ('netflix','alibaba')
         ])

#colorizing according to the frequency
#https://stackoverflow.com/questions/27030473/how-to-set-colors-for-nodes-in-networkx-python
color_map = []
for node in G:
  #https://stackoverflow.com/questions/13698352/storing-and-accessing-node-attributes-python-networkx
  node_repeat = G.node[node]['repeat']
  if node_repeat > 2:
    color_map.append('red')
  else: color_map.append('orange')
  

import matplotlib.pyplot as plt
pos=nx.circular_layout(G)
nx.draw(G,node_color = color_map,with_labels = True , pos = pos)
plt.show()

Data Wrangling Cases: Case #1: Emre’s Language Score Problem


userscore_typescore
jimmytoefl80
catherineielts33
fitzwilliamtoefl90
emreielts100
emretoefl99

Let’s contemplate a data set like above. Any user can have TOEFL or IELTS score. Some of them like ‘Emre’ has two score together. Let’s think we want to convert this dataset like below:

userieltstoefl
jimmyNone80
catherine33None
fitzwilliam90None
emre100None
emreNone99

What we did? We just converted two factor type of score_type as a column and get the corresponding values from to the newly generated score columns. During this conversation if person has not given type of exam we put ‘None’ and if any person has more than one exam we put each score within a new row.

How can we perform this conversion? Manually? Perfect for a few row! What we do when there is 40.000 of row? The GG should answer this question? 🙂

Use Python Language:

import pandas as pd
df = pd.read_csv("/home/satan/Masaüstü/data.csv",sep="|")
# you can either use a function disctincts kind of factors from score_type column by df['colname'].unique().tolist()
score_factors = ['toefl','ielts']
for factor in score_factors:
  df[factor] = None
# distribute the values to added columns
j = 3 # due to additional columns should start from 3'th column
score_type_column_nr = 1 # locate where is score_type column
for factor in score_factors:
  for index,row in df.iterrows():
    stype = df.iloc[index,score_type_column_nr]
    corresponding_column_no = j
    if (factor in stype):
      df.iloc[index,corresponding_column_no] = df.iloc[index,2]
    else:
      pass
  j = j+1 

That’s all. Can you solve this problem with your veteran Excel? I think no 🙂 If you can write, please explain how, to below. Don’t forget, to add how much time you spend to solve the problem including goggling.

For me I didn’t open the browser and wrote it within 15 minutes! Huh ?

Note: This scenario and its answer is original and firstly published from Dr. Suat ATAN’s blog

Market Sepeti Analizi Nedir?


market card ile ilgili görsel sonucu"

Bir markette herkes sepetine farklı ürünler doldurur. Ancak her sepette genellikle bir arada bulunan ürünler vardır. Bu ürünlerden örneğin kola ile cipsin bir arada alınması beklenebilir ancak beklenmediği halde bir arada olan ürünler olabilir mi? Örneğin bira ile çocuk bezi bir arada sıkça görülür mü? Bir şehir efsanesine göre evet. İşte buna benzer kalıpları görebilmek için “market sepeti analizi” adı verilen bir analiz yapılır. Bu bir veri madenciliği yöntemidir.Bunu R ile yapmak için şurayıPython ile yapmak için şurayı okuyabilirsiniz.

Scikit ile Makine Öğrenmesi Kodlamak


Makine öğrenmesi çalışmalarında şimdiye kadar hep R kullanmıştım. Scikit ve Tensorflow hakkında kaggle’daki istatistikleri görünce biraz da Python’a dair eğilimle, Scikit kullanmaya karar verdim. Direkt Scikit öğrenmek R’dan sonra karmaşık geldiği için, Numpy ve Pandas dokümantasyonları inceleyip bir kaç deneden sonra “Hands-On Machine Learing” kitabını keşfettim. Kitap kitap değil hazine mübarek. Anlatım güzel olmakla birlikte yazarının derin bilgisi yüzünden resmen bilgi pompalıyor. Bu yüzden biraz zorluyor.

2017-12-01 21_16_54-Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow_ Concepts, Tools, and.png

Ben de hem kendim denemek hem de İngilizce ile arası iyi olmayan veri bilimci adayları için örnekleri ekstra açıklamalı olarak yeniden kurguladım. Şu linkte kodlarını ve yazdığım yorumları açıkça paylaştığım kod deposu (repository) var.

Link şurada.

İlgilenenlerin işine yarayacağını umuyorum.

Yorumlarınızı, katkılarınızı, sorularınızı memnuniyetle beklerim.

Son bir not benim gibi R’cılar için, Scikit ile R Caret arasında basit bir mukayese:

Scikit-in R’dan farkı

Daha önce makine öğrenme algoritmalarını daha çok R ile denemiştim. Python ve Scikit kullanımında en çok dikkat ettiğim özellikler şunlar. İşte tecrübe:)

Scikit’in artıları:

 • Scikit özellikle Imputer ve OneHotEncoder ile çok kullanışlı ve ileri özellikler sunuyor. R’da muhakkak vardır ancak hiç karşılaşmadım.
 • Pipeline ve Pipeline’ları bir araya getiren FeaturedUnion özelliği’de Scikit’de sevdiğim özellikler’den. R’da görmedim.
 • GridSearch özelliğine yani en iyi kombinasyonun da bi zahmet makine tarafından bulunması (Hyperparameter Tuning) özelliğine bayıldım.

R’ın artıları:

 • Jupyter Notebook halen R Studio’nun yanından geçmez.
 • SciKit NumPy üzerinde çalışıyor ancak Pandas data frameleri üzerinde çalışmıyor. Bu bir ayıp. R’da makine öğrenme modelleri benim kullandığım caret kütüphanesi üzerinde data frame’de çalışıyor.

Her ikisinde de mevcut olanlar:

 • K-Folding R’da Caret kütüphesinde de var.

 

 

Python Peewee


2017-04-08 19_52_35-peewee — peewee 2.9.2 documentation

Python ile birlikte birçok küçük ve orta ölçekli projenizde kullanabileceğiniz Peewee adlı bir veri tabanı var. Peewee ORM(Object Relational Map) imkanı da sunuyor. Yani veri tabanına eklenecek kayıtları bir nesne olarak tanımlayabiliyorsunuz.  Ben Flask ile birlikte bir web projemde kullanmış ve pratikliğinden epey memnun kalmışım.  Peewee Sqlite ile birlikte de çalışabiliyor:

from peewee import *

db = SqliteDatabase('people.db')

class Person(Model):
  name = CharField()
  birthday = DateField()
  is_relative = BooleanField()

  class Meta:
    database = db # This model uses the "people.db" database.

Örnek bir kod burada:
Kayıt yapmak bu kadar kolay:

>>> from datetime import date
>>> uncle_bob = Person(name='Bob', birthday=date(1960, 1, 15), is_relative=True)
>>> uncle_bob.save() # bob is now stored in the database

Bu da veri çekmek için:

>>> grandma = Person.select().where(Person.name == 'Grandma L.').get()

Peewee dökümantasyonu: buradaburada

Selenium with Python


Selenium is the popular testing package. It has library for Java, C#, nd Python. It is not only for testing  but also very good choice for web scraping task. I have used it during my PhD Thesis for scraping news from Google News.

In fact usage of it with Python slightly easier and readable. For Python 2.7 just install selenium with ‘pip install selenium’. If you work on windows you should use path of pip like below before install command.

“c:\python27\scripts\pip.exe”

Besides, you should download chromedriver.exe from here

Then you can use Selenium. Here is a code which download relevant image from Google Images with Selenium:

from selenium import webdriver
import urllib
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
driver = webdriver.Chrome('C:/Python27/Scripts/chromedriver.exe')
word="apple"
url="http://images.google.com/search?q="+word+"&tbm=isch&sout=1"
driver.get(url)
imageXpathSelector='//*[@id="ires"]/table/tbody/tr[1]/td[1]/a/img'
img=driver.find_element_by_xpath(imageXpathSelector)
src=(img.get_attribute('src'))
urllib.urlretrieve(src, word+".jpg")
driver.close()

Windows’ta ‘PİP’ kullanımı


Python’un otomatik ve pratik kütüphane indiricisi pip uygulamasını windows’ta kullanmak için komut satırınına (cmd.exe) pip yazdığınızda windows tanımayacaktır. Bunun için pip.exe dosyasının yol adresini vermeniz gerekir. Bunu şöyle yapabilirsiniz:

“C:\Users\suat.atan\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Scripts\pip.exe”

daha sonra istediğiniz pip komutunu (pip install gibi) kullanabilirsiniz.