Scikit ile Makine Öğrenmesi Kodlamak


Makine öğrenmesi çalışmalarında şimdiye kadar hep R kullanmıştım. Scikit ve Tensorflow hakkında kaggle’daki istatistikleri görünce biraz da Python’a dair eğilimle, Scikit kullanmaya karar verdim. Direkt Scikit öğrenmek R’dan sonra karmaşık geldiği için, Numpy ve Pandas dokümantasyonları inceleyip bir kaç deneden sonra “Hands-On Machine Learing” kitabını keşfettim. Kitap kitap değil hazine mübarek. Anlatım güzel olmakla birlikte yazarının…

Python Peewee


Python ile birlikte birçok küçük ve orta ölçekli projenizde kullanabileceğiniz Peewee adlı bir veri tabanı var. Peewee ORM(Object Relational Map) imkanı da sunuyor. Yani veri tabanına eklenecek kayıtları bir nesne olarak tanımlayabiliyorsunuz.  Ben Flask ile birlikte bir web projemde kullanmış ve pratikliğinden epey memnun kalmışım.  Peewee Sqlite ile birlikte de çalışabiliyor: from peewee import *…

Selenium with Python


Selenium is the popular testing package. It has library for Java, C#, nd Python. It is not only for testing  but also very good choice for web scraping task. I have used it during my PhD Thesis for scraping news from Google News. In fact usage of it with Python slightly easier and readable. For Python…

Windows’ta ‘PİP’ kullanımı


Python’un otomatik ve pratik kütüphane indiricisi pip uygulamasını windows’ta kullanmak için komut satırınına (cmd.exe) pip yazdığınızda windows tanımayacaktır. Bunun için pip.exe dosyasının yol adresini vermeniz gerekir. Bunu şöyle yapabilirsiniz: “C:\Users\suat.atan\AppData\Local\Programs\Python\Python35\Scripts\pip.exe” daha sonra istediğiniz pip komutunu (pip install gibi) kullanabilirsiniz.  

Python’un tüm sürümleri bir arada bir sürümü: Canopy


Python’u Windows’ta kullanırken projelerinizde kullanacağanız ve pip ya da easy_install komutları ile indirebileceğiniz ek kütüphaneleri indirmek Linux’taki kadar kolay olmaz. Ayrıca tek tek indirmek pratik gelmeyebilir. Bu durum için daha önce doktora tezimi yazarken kullandığım ve içinde scipy, numpy, beautifulsoup gibi bir çok kütüphaneyi hazır bulundururan Canopy adlı bir Python sürümü var. Buradan indirebilirsiniz. Bir…

Python ile Net Bugünkü Değer Hesaplama


Agah A.Ş. tesislerinde kullanmayı düşündüğü bir makine için dönem başında 11.000 TL yatırım yapmayı düşünmektedir. İskonto oranı %10 olarak kabul edilmiştir. Makinenin yıllar itibariyle sağlayacağı nakit girişleri aşağıda gösterilmektedir. Y1=2500 Y2=2600 Y3=4000 Y4=6000 Bu durumda projenin Net Bugün değeri ne olur? Python’da şöyle hesaplarız import math YM=11000 IO=0.1 NBD=Y1/(1+IO)+Y2/(math.pow((1+IO),2))+Y3/(math.pow((1+IO),3))+Y4/(math.pow((1+IO),4))-YM print(NBD) Sonuç olarak 524 değerini alırız…

Python for your digital errands


A programming language mostly considering as highly holy and celestial. No programmers want to do a trivial task with a programming language. For instance, there is no Java developer which resizes his photos with Java. However, for Python something is different. Due to its clear looking, you can perform some of your daily tasks with…

Simple Python Inheritence Tutorial


class Personel(object): def __init__(self,name,surname): self.name=name self.surname=surname def mynameis(self): return “My name is “+str(self.name) class Expert(Personel): def __init__(self,name,surname): Personel.__init__(self,name,surname) self.title=”Expert” per=Personel(“aras”,”atan”) #print(“1:”+per.name) print(per.mynameis()) #use other function defined under Perso0nel #becuase you used this code: class Expert(Personel): exp=Expert(“agah”,”atan”) print(exp.mynameis())

NumPy Matrix Opeartions


NumPy is a kind a untangible yet powerful model of excel in Python. Excel provides easy environment for seeing a matrix but doesn’t provide functions for batch operation. For instance for getting sum of all columns you have to write sum() function in excel then drag the function cell to right up to reach matrix…

Python ile nümerik analiz, numpy kütüphanesi denemeleri


Numpy Python ile nümerik analize imkan veren bir kütüphanedir. Matris işlemleri için konsoldan denemeler: >>from numpy import * >>a=matrix([[85, 25, 20, 40],            [35, 55, 35, 15],            [40, 60, 30, 55]])>>a[:,0] #0.sutunmatrix([[85],        [35],        [40]])>a[0,:] #0.satirmatrix([[85, 25, 20, 40]]) #hatırlatıcı: sağda iki nokta: satır >a[0,:].sum() #0.satir toplami170>a.shape #matris boyutlari(3,4)

Web.Py için kullanıma hazır dizin


Yandex gibi büyük internet sitelerinin de kullanmakta olduğu Web.Py adlı meşhur, basit ve kullanışlı python web framework’u bilindiği üzere Google App Engine’nin kendi framework’unun da ruhunu oluşturmaktadır. Bu noktada Web.py’nin nasıl kullanıldığına girmeden; (vakit az, eğer talep olursa onun için ayrı bir post açarım) Web.py framework’ünü bilgisayarıza indirip hemen kullanabilmeniz için hazırladığım aşağıdaki dosyayı sunuyorum….