SQL’de INNER, LEFT ve OUTER JOIN farkı


Bu farkı anlamak için şu senaryo üzerinden gidelim (senaryoyu ilk yazan kişi BradC’dir, stackoverflowdan bakmak için tıklayın) .

Bu senaryoyu görselleştirerek daha kolay anlaşılabilir hale getirdim.

Senaryo şöyle:

100 öğrenci var.

50 dolap var.

70′inin dolabı var.

Dolaplardan bazılarını bir kaç öğrenci birden kullanıyor. (40 dolap müşterek)

Bazı dolapları ise kimse kullanmıyor (10 dolap komple boş)

Böyle bir durumda:

Sadece dolabı olan öğrencileri

Tüm öğrencileri (dolabı olanlar dahil)

Tüm dolapları (boşlar dahil)

nasıl listeleriz?

Cevaptaki ifadeler yerine şu çizimi yaptım:

image

Gördüğünüz gibi;

INNER JOIN: Kesişim kümesini verir sadece dolap kullanan öğrencileri döndürür 70 öğrenci gelir.

LEFTJOIN: Hem dolap kullanmayan öğrencileri hem de kullananları döndürür 100 öğrenci döner.

RIGHT JOIN ise boş dolaplar dahil tüm dolapları döndürür.

Daha kompleks JOIN komutları da var. Şurada:

image

ASP.MVC Entity Framework’ta kayıt işlemi


ASP.MVC’de Entity Framework’ta bir veri aşağıdaki gibi tabloya işlenir.

Tutanak tut = new Tutanak();

tut.RelevantTalepID = 3

tut.FileName = "Dosya Adı 1";

db.Tutanak.Add(tut);

db.SaveChanges();

Burada db’nin sonu Context ifadesi ile biten nesne olduğunu Tutanak ifadesinin ise veritabanında tanımlı ve uygulamanızla eşleşmiş obje olduğunu unutmayın.

ASP.MVC Code First Many-to-Many (Çok-Çok) Tablo ilişkisi Kurma


İki tablomuz var: Projects ve Employee (çalışan). Bir çalışan birden fazla projede yer alabilir, bir projede birden fazla çalışan yer alabilir. Dolayısıyla tablolar araası ilişki many-to-many (çok-çok) ilişkisi.

1-Bunu Code First mimarisi içinde şöyle tanımlarız:


public class Employee
{

  public int EmployeeID { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  //Navigational Property
  public virtual ICollection Projects { get; set; }
}


public class Project
{

  public int ProjectID { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  //Navigational Property
  public virtual ICollection Employees { get; set; }

}

2-Daha sonra scaffolding yaparı. Bu durumda veritabanında otomatik olarak bu iki tablo ve bir de many-to-many ilişkisini birbirine bağlamak için kesiştirme tablosu (junction table) oluşur.

3-Normalde one-to-many ilişkisinde scaffolding yapılınca view tarafında size iş kalmaz neredeyse. Ancak bu örnekte henüz view tarafında formda örneğin projenin ilgili olduğu çalışanları seçme işlemini yapacak multiselect dropdownu hazırlamak bize kalıyor. Nitekim en azından şimdilik bunu otomatik olarak yapabilecek bir sistem bulunmuyor. (Şu makale söyledi: https://blogs.msdn.microsoft.com/mcsuksoldev/2013/09/20/managing-entity-relationships-with-mvc-scaffolding/)

ASP.MVC Tablolar Arası İlişkiler ve Scaffolding


Bir blogumuz olsun bu blogda BlogPost’lar blogumuzdaki kayıtlar olsun. Her kayda ait sadece bir kategori olabilir.
Bu durumda bir kategoride her zaman birden fazla içerik olabilir. Bu durumda istediğimiz formda blogun başlığı yanında kategori seçmemiz için bir dropdown gerekecektir. Bunu ASP.MVC ile en hızlı şekilde nasıl yapabiliriz?

En kısa yol şudur:

1-Model Classını yaz:

public class BlogPost
{
[Key]

  public int ID { get; set; }
  public string title { get; set; }
  public string entry { get; set; }
  public int CategoryID { get; set; }
  public virtual Category Category { get; set; }

}


public class Category

  [Key]
  public int CategoryID { get; set; }
  public string CategoryName { get; set; }
  //virtual'a dikkat
  public virtual IEnumerable BlogPosts { get; set; }

}

2-Projeyi sağ tıkla Add->New Scaffolded Item de. Sonda ise 2. seçeneği (Entity Framework ifadesini içeren) seç. Scaffoldingi bekle

Dropdownu da içeren viewler hazır olacaktır.

Bu arada ViewBag üzerinden dropdown elemanı doldurulmaz diyen üstatlara selam olsun. Visual Studio bile bu iş için ViewBag kullanıyor:

View Tarafı:


@Html.DropDownList("CategoryID", null, htmlAttributes: new { @class = "form-control" })

Controller tarafı:

ViewBag.CategoryID = new SelectList(db.Categories, “CategoryID”, “CategoryName”, blogPost.CategoryID);

Bunun dışında da bazı yöntemler mevcut. Bunlardan biri ile ilgili olarak StackOverFlow’da soru sormuş ve güzel bir cevap almıştım. Okumak için burayı tıklayın

Yaptığımız şey one-to-many tablo ilişkisidir.