Manage Google App Engine Apps quickly and easily in linux without terminal-hell


I’m developing apps with Google App Engine Python on Ubuntu. I always working with three commands for managing app: run local, update app, and download source code of app. This opeations executing with standard dev_appserver.py and appcfg.py commands that its very boring.
I determined writing a bash script for executing this operationgs quickly and without boring. The source codes are below. Copy and paste them, create a document on your desktop gae.sh and paste these codes inside. Then, from terminal, set permissions with:
chmod +x gae.sh
and run it
./gae.sh

This script will ask you smartly for commands. Follow the process

Bash script of gae.sh:

#!/bin/bash
#config*****************************
#appcfg.py or dev_appserver.py path
appcfg_path="/home/marco/Genel/google_appengine"
#default app what you want work with it
default_app_name="kolay-ingilizce-oku"
#config/////////////////////////////////////

#welcome messsage
echo "Welcome to gae.sh for managing google app engine apps easily"
echo "You can edit the configs in gae.sh document with your local variables as appcfg.py path and default_app_name"
echo "You can use this script free. But i want support my free app notesuat.appspot.com"
echo "Suat ATAN suatatan.wordpress.com"
echo "**********SELECT OPERATION***************"

#function runlocal
runlocal(){
echo "Local will run"
read -p "Write app name that you want run it [ for default, $default_app_name: x] ": "app_name"
if [ $app_name = x ]
then app_name=$default_app_name
echo "****default_app $app_name is running****"
fi
command="$appcfg_path/dev_appserver.py $appcfg_path/$app_name"
echo "$command is processing----"
python $command
echo "echo $app_name is running"
}

#function download_app
download_app() {
echo "Downloading Google App Engine app source code"
read -p "Write app name that you want download it [ for default, $default_app_name: x] ": "app_name"
read -p "Write app version that you want download it [1,2,beta... ] ": "version"
if [ $app_name = x ]
then app_name=$default_app_name
echo "****default_app $app_name is downloading****"
fi
command="$appcfg_path/appcfg.py download_app -A $app_name -V $version $appcfg_path/$app_name"

echo "$command is processing----"
python $command
echo "echo $app_name Source code downloaded"
}
#function upload app
upload_app(){
echo "Google app engine app will update(upload)"
read -p "Write app name that you want update it [ for default, $default_app_name: x] ": "app_name"
if [ $app_name = x ]
then app_name=$default_app_name
echo "****default_app $app_name is downloading****"
fi
command="$appcfg_path/appcfg.py update $appcfg_path/$app_name"

echo "$command is processing----"
python $command
echo "echo $app_name updated"

}

#maincommand***************************************************************************************
read -p "What you want? [download_app=d,update=u,runlocal=r]:" want
if [ $want = d ]
then download_app
elif [ $want = r ]
then runlocal
elif [ $want = u ]
then upload_app
fi

Manage Google App Engine Apps quickly and easily in linux withoutterminal-hell


I’m developing apps with Google App Engine Python on Ubuntu. I always working with three commands for managing app: run local, update app, and download source code of app. This opeations executing with standard dev_appserver.py and appcfg.py commands that its very boring.
I determined writing a bash script for executing this operationgs quickly and without boring. The source codes are below. Copy and paste them, create a document on your desktop gae.sh and paste these codes inside. Then, from terminal, set permissions with:
chmod +x gae.sh
and run it
./gae.sh

This script will ask you smartly for commands. Follow the process

https://gist.github.com/suatatan/5742762.js

Ubuntu 11.04’te dosya geçmişini silmekUbuntu’nun Gnome yerine Unity adlı masaüstü arayüzünü kullanan son sürümünde tüm dosya geçmişi görüntülenebilmekte ancak silinememektedir. Bunun için konsolu açarak aşağıdaki kodu çalıştırıp geçmişi silebilirsiniz.

rm ~/.local/share/zeitgeist/activity.sqlite
zeitgeist-daemon --replace

Bu yazı http://www.chimerarevo.com/ adlı italyanca siteden çevrilerek yazılmıştır.

Ubuntu 11.04’te dosya geçmişini silmekUbuntu’nun Gnome yerine Unity adlı masaüstü arayüzünü kullanan son sürümünde tüm dosya geçmişi görüntülenebilmekte ancak silinememektedir. Bunun için konsolu açarak aşağıdaki kodu çalıştırıp geçmişi silebilirsiniz.

rm ~/.local/share/zeitgeist/activity.sqlite
zeitgeist-daemon --replace

Bu yazı http://www.chimerarevo.com/ adlı italyanca siteden çevrilerek yazılmıştır.

Ubuntu’ya Microsoft fontları kurmak


Ubuntu kullanıcıları özellikle web sayfalarına girdiklerinde ya da Windows ortamında hazırlanmış belgelere baktıklarında fontların olduğundan biraz farklı bazen ise kötü göründüklerini farketmiştlerdir.  Bunun nedeni Windows altında bulunan ve Windows’a has bazı fontların Ubuntu’da tanınmamasıdır ki (ubuntu bunu yapmak zorunda değildir).

Bu içerik Suat  ATAN tarafından yazılmıştır. Blogu: http://www.suatatan.wordpress.com. Kaynağı belirttiğiniz müddetçe cami WC kapıları arkasına dahi yazabilirsiniz.

Çözümü microsoft fontlarını yüklemektir. Bu işlemi de kolayca ve yine komutla yapıyoruz. Terminail açıp:

sudo apt-get install msttcorefonts

diyeceğiz. Terminal Evet mi hayır mı diye sorunca evet diyeceğiz. En sonda işlemler bitince

sudo fc-cache -fv

diyeceğiz Bu işlemlerden sonra  Microsofta ait truetype denilen aşağıdaki fontlar da ubuntumuza gelir:

 • Andale Mono
 • Arial Black
 • Arial (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Comic Sans MS (Bold)
 • Courier New (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Georgia (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Impact
 • Times New Roman (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Trebuchet (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Verdana (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Webdings

Bu içerik http://embraceubuntu.com/2005/09/09/installing-microsoft-fonts/ adresinden çevrilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz.

 

Ubuntu’ya Microsoft fontları kurmak


Ubuntu kullanıcıları özellikle web sayfalarına girdiklerinde ya da Windows ortamında hazırlanmış belgelere baktıklarında fontların olduğundan biraz farklı bazen ise kötü göründüklerini farketmiştlerdir.  Bunun nedeni Windows altında bulunan ve Windows’a has bazı fontların Ubuntu’da tanınmamasıdır ki (ubuntu bunu yapmak zorunda değildir).

Bu içerik Suat  ATAN tarafından yazılmıştır. Blogu: www.suatatan.wordpress.com. Kaynağı belirttiğiniz müddetçe cami WC kapıları arkasına dahi yazabilirsiniz.

Çözümü microsoft fontlarını yüklemektir. Bu işlemi de kolayca ve yine komutla yapıyoruz. Terminail açıp:

sudo apt-get install msttcorefonts

diyeceğiz. Terminal Evet mi hayır mı diye sorunca evet diyeceğiz. En sonda işlemler bitince

sudo fc-cache -fv

diyeceğiz Bu işlemlerden sonra  Microsofta ait truetype denilen aşağıdaki fontlar da ubuntumuza gelir:

 • Andale Mono
 • Arial Black
 • Arial (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Comic Sans MS (Bold)
 • Courier New (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Georgia (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Impact
 • Times New Roman (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Trebuchet (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Verdana (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Webdings

Bu içerik http://embraceubuntu.com/2005/09/09/installing-microsoft-fonts/ adresinden çevrilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz.

 

Ubuntu üzerinde PHP,Mysql ve Apache kurmak


Ubuntu üzerinde PHP ile web programlama yapacaklar için en kısa yoldan kurulum:

Önce Terminal(Donatılar->Terminal) ya da başka deyimle ubuntunun dos ekranını açıyoruz:

Apache’yi kurmak için

sudo apt-get install apache2

diyoruz. Terminal kurulum için  devam edelim mi diye sorunca devam diyoruz.

Ekran tekrar komut bekleme moduna girene kadar(yani kurulum bittikten sonra) mozillamızı açıp

http://localhost

(Suat ATAN Hayratı)

yazıyoruz.

Mozilla ekranınd aşağıdaki ibareyi gördüyseniz herşey yolunda:

PHP’yi kurmak için

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

diyoruz. sonra değişikliklerin etkili olabilmesi için:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

diyerek apacheyi yeninden başlatıyoruz.

Sonra PHP’nin de kurulumunu teyit için:

sudo gedit /var/www/index.html

diyerek açılan text dosyasına

Apache tamam (Suat ATAN Hayratı)

<?php phpinfo();echo “<br/>PHP’de tamam.Suat ATAN hayratıdır:)”;?>

ifadesini yazıp kaydediyoruz.

http://localhost

firefoxta dediğimizde Apache Tamam  ve PHP de tamam ifadesini görürsek buraya kadar da işler yolunda.

MySQL kurulumu:

sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

komutunu veriyoruz.

Mysql Kurulumundan sonra:

Bu ekrana ise MySQL için kullanmayı düşündüğümüz parolayı giriyoruz. Sistem tekrar parola soracaktır. Tekrar giriyoruz.

Terminal tekrar serbest konuma geldiğinde ise kurulum bitmiş oluyor haydi hayırlı olsun.

Buraya kadarki işlemlerle Windosta muhtemelen kullanmış olduğunuz XAMPP, LAMPP,EasyPHP ve merlin gibi Apache,Mysql,PHP üçlüsünü Ubuntu bilgisayarıza kurmuş oldunuz. Apache server bilgisayar her başlatıldığında otomatik olarak başlatılır. Ancak Apache server’in sürekli olarak açık kalmasını istemezseniz Apache’yi açma ve kapama komutları da mevcut.

Apache’yi sonlandırma,yeniden başlatma

Apahce’yi sonlandırma(kapatma)

sudo /usr/sbin/apache2ctl stop

Apache’yi yeniden başlatma(restart)

sudo /usr/sbin/apache2ctl restart

Apache’yi açma(başlatma)

sudo /usr/sbin/apache2ctl start

Son zamanların modası kullanıcı dostu (ya da arama motoru dostu) URL’ler:

Seo friendly URL,Pretty Url gibi isimlerle tanınan url’ tiplerini (Yani mesela suatatan.com/index.php?sayfa=iletisim yerine suatatan.com/sayfa/iletisim türünden url’ler) bilindiği üzere gerçek sunucular üzerinde httacess dosyası üzerinde yapılır. Ancak bunu ubuntu bilgisayarınızda denemek isterseniz Mod Rewrite kütüphanesi gereklidir bunu kurmak için ise:

sudo a2enmod rewrite

Hangi ortamda PHP üzerine çalışayım

Ubuntu’da PHP için bir çok IDE vardır ancak ben şiddetle Netbeans’ı öneririrm. Netbeans yanlızca Java değil, PHP,C,Ruby,Python gibi dillerle de kodlamaya olanak veriyor. Farkı nedir derseniz OOP(Object Oriented Programming) nesne yönelimli programlama yaparken, yazdığınız sınıfları ezberlemek zorunda kalmadan direkt olarak hatırlatıcılar vasıtası ile kullanmanıza olanak vermesi, büyük çaplı projelerde arama ve navigasyonunun gücüdür.

Son Hatırlatma

Ubuntu’da Apache kurduğunuzda ubuntu varsayılan olararak /var/www/ dizinini kullanır ki bu dizine erişim hakkınız olmayabilir ancak sorun değil, bunun yerine sizin belirlediğiniz sabit bir dizini web root olarak kullanabilirsiniz bunun için ise:

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default

yazınız. Açılan gedit text editöründe /var/www/ dizini yazan yeri mesela home klasörünüzdeki /home/suat/myapache olarak değiştirip dostyayı kaydettikten sonra:


sudo
/etc/init.d/apache2 restart

diyerek apacheyi yeniden başlatınız. Artık myapache klasörünüz altında çalışabilirsiniz

 

(Suat ATAN Hayratı, bu yazının orjinali suatatan.wordress.com’da kopyacılar, paylaşım için teşekkürler diyen afacan hırsızlar için böyle tuhaf yöntemler kullanıyoruz. Ama isim belirtilerek alıntı serbest,alta linkimi vermek kaydıyla)

Var mı bu şekilde yaptığın site be abi

Şimdi Ubuntu altında dreamweaversiz, flash’sız(bunlar uyuşturucudan beter) ne yapılabilir, saf kodla denilebilir. Örneği var Ben anlattığım araçlarla (elbette kırk fırın da ekmek yemiş olarak) Van Gürpınar ilçesi için hazırladığım Havasor.com görülebilir.

Adresi:

http://www.havasor.com


Ubuntu üzerinde PHP,Mysql ve Apache kurmak


Ubuntu üzerinde PHP ile web programlama yapacaklar için en kısa yoldan kurulum:

Önce Terminal(Donatılar->Terminal) ya da başka deyimle ubuntunun dos ekranını açıyoruz:

Apache’yi kurmak için

sudo apt-get install apache2

diyoruz. Terminal kurulum için  devam edelim mi diye sorunca devam diyoruz.

Ekran tekrar komut bekleme moduna girene kadar(yani kurulum bittikten sonra) mozillamızı açıp

http://localhost

(Suat ATAN Hayratı)

yazıyoruz.

Mozilla ekranınd aşağıdaki ibareyi gördüyseniz herşey yolunda:

PHP’yi kurmak için

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5

diyoruz. sonra değişikliklerin etkili olabilmesi için:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

diyerek apacheyi yeninden başlatıyoruz.

Sonra PHP’nin de kurulumunu teyit için:

sudo gedit /var/www/index.html

diyerek açılan text dosyasına

Apache tamam (Suat ATAN Hayratı)

<?php phpinfo();echo "
PHP’de tamam.Suat ATAN hayratıdır:)“;?>

ifadesini yazıp kaydediyoruz.

http://localhost

firefoxta dediğimizde Apache Tamam  ve PHP de tamam ifadesini görürsek buraya kadar da işler yolunda.

MySQL kurulumu:

sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

komutunu veriyoruz.

Mysql Kurulumundan sonra:

Bu ekrana ise MySQL için kullanmayı düşündüğümüz parolayı giriyoruz. Sistem tekrar parola soracaktır. Tekrar giriyoruz.

Terminal tekrar serbest konuma geldiğinde ise kurulum bitmiş oluyor haydi hayırlı olsun.

Buraya kadarki işlemlerle Windosta muhtemelen kullanmış olduğunuz XAMPP, LAMPP,EasyPHP ve merlin gibi Apache,Mysql,PHP üçlüsünü Ubuntu bilgisayarıza kurmuş oldunuz. Apache server bilgisayar her başlatıldığında otomatik olarak başlatılır. Ancak Apache server’in sürekli olarak açık kalmasını istemezseniz Apache’yi açma ve kapama komutları da mevcut.

Apache’yi sonlandırma,yeniden başlatma

Apahce’yi sonlandırma(kapatma)

sudo /usr/sbin/apache2ctl stop

Apache’yi yeniden başlatma(restart)

sudo /usr/sbin/apache2ctl restart

Apache’yi açma(başlatma)

sudo /usr/sbin/apache2ctl start

Son zamanların modası kullanıcı dostu (ya da arama motoru dostu) URL’ler:

Seo friendly URL,Pretty Url gibi isimlerle tanınan url’ tiplerini (Yani mesela suatatan.com/index.php?sayfa=iletisim yerine suatatan.com/sayfa/iletisim türünden url’ler) bilindiği üzere gerçek sunucular üzerinde httacess dosyası üzerinde yapılır. Ancak bunu ubuntu bilgisayarınızda denemek isterseniz Mod Rewrite kütüphanesi gereklidir bunu kurmak için ise:

sudo a2enmod rewrite

Hangi ortamda PHP üzerine çalışayım

Ubuntu’da PHP için bir çok IDE vardır ancak ben şiddetle Netbeans’ı öneririrm. Netbeans yanlızca Java değil, PHP,C,Ruby,Python gibi dillerle de kodlamaya olanak veriyor. Farkı nedir derseniz OOP(Object Oriented Programming) nesne yönelimli programlama yaparken, yazdığınız sınıfları ezberlemek zorunda kalmadan direkt olarak hatırlatıcılar vasıtası ile kullanmanıza olanak vermesi, büyük çaplı projelerde arama ve navigasyonunun gücüdür.

Son Hatırlatma

Ubuntu’da Apache kurduğunuzda ubuntu varsayılan olararak /var/www/ dizinini kullanır ki bu dizine erişim hakkınız olmayabilir ancak sorun değil, bunun yerine sizin belirlediğiniz sabit bir dizini web root olarak kullanabilirsiniz bunun için ise:

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default

yazınız. Açılan gedit text editöründe /var/www/ dizini yazan yeri mesela home klasörünüzdeki /home/suat/myapache olarak değiştirip dostyayı kaydettikten sonra:


sudo
/etc/init.d/apache2 restart

diyerek apacheyi yeniden başlatınız. Artık myapache klasörünüz altında çalışabilirsiniz

 

(Suat ATAN Hayratı, bu yazının orjinali suatatan.wordress.com’da kopyacılar, paylaşım için teşekkürler diyen afacan hırsızlar için böyle tuhaf yöntemler kullanıyoruz. Ama isim belirtilerek alıntı serbest,alta linkimi vermek kaydıyla)

Var mı bu şekilde yaptığın site be abi

Şimdi Ubuntu altında dreamweaversiz, flash’sız(bunlar uyuşturucudan beter) ne yapılabilir, saf kodla denilebilir. Örneği var Ben anlattığım araçlarla (elbette kırk fırın da ekmek yemiş olarak) Van Gürpınar ilçesi için hazırladığım Havasor.com görülebilir.

Adresi:

http://www.havasor.com