İstatistik testlerdeki sonuçlarda görülen p değeri nasıl yorumlanır?


Bunu anlatmadan önce “sıfır hipotezi (null hypothesis”) kavramını anlatmalıyım: Örneğin, “iki ölçülen olgu arasında bir bağlantı yoktur” veya “denenen tedavinin bir etkisi yoktur” sıfır hipotez olabilirler (Wikipedia) Şimdi istatistik programlarında yaptığınız bir testin sonucu yerine çıkan p değeri ise sıfır hipotezine göre yorumlanır.  p değeri 0 ile 1 arasındadır. Bu  değer 0.05 değerinden küçük ise sıfır…