An Open Source Alternative to MS SQLServer


When it comes to working to Microsoft Solutions, at first it looks like you are compulsory to use Microsoft’s standard tools. This compulsion not only limits your freedom it also makes kind of consent to ‘calamities’. MS SQLServer does not give a productive environment to the developer. For instance, sometimes you sometimes change your code then…

A tool for getting rid of SQLServer chore


Declaration variables and setting the initial value in SQLServer is a boring chore. Especially when there are a lot of variables you should write 2 times more code. To circumvent that I’ve developed a script. Just define your variables then assign the which value you want then get result and copy-paste it to SQLServer Here…

SQLServer’da “aritmetic overflow” hatası


SQLServer’da decimal sayı tanımlamalarında zaman zaman bu hatayla karşılaşılır. Rahat olun suçlu microsofttur. DECIMAL(10,2) demek virgülden ÖNCE 10-2=8 hane demek oluyor. Yani cins adamlar onlarca yazılım dilinde bu iş için daha kolay tanım varken neden yazılımcıya eziyet edersin:) Şimdi aşağıdaki koda bakalım: declare @t table (long decimal(10,6)) insert into @t VALUES (1000.0),(999.99),(11111.99) SQL Server burada…

SQL Server’da süper hızlı arama eklentisi


SQLServer’da bazen işler kolay olmaz. Çok fazla sayıda tablo,view, stored procedure ve fonksiyon olduğu zamanlarda şu kolon neredeydi diye aramak isteyebilirsiniz. Bunun için SQLServer herhangi bir araç sunmaz. Ancak bunun yerine bir ücrtesiz eklenti var. Bu eklenti ile tüm SQL veritabanınızda istediğiniz ifadeyi ‘şak’ diye blursunuz. Eklentinin adı: SQLSearch URL: http://www.red-gate.com/products/sql-development/sql-search/ Görüntü: