SQL Inner Join nedir,nasıl kullanılır?


Tablo 1:ReferansTabloOkulNo,Ad,Soyad21,Suat,Atan65,Agah,Atan Tablo 2:NotTablosuOkulNo,Not21,9865,100 Şimdi Tablo 2’de adların görünmesini istediğimiz zaman şunu yaparız: SELECT ReferansTablo.Ad, NotTablosu.Not Diye sorgumuza başlarız. Burada sanki iki tablo bir gibi ayrı tablolardan alacağımız kolonları aldık. Daha sonra: INNER JOIN NotTablosu Deriz bu da NotTablosu içinde referans tabloyu çağırmak için yazılmıştır. Şimdi ise Referans tablodaki okul no ile NotTablosundaki okul no’nun…

Google Spreadsheet Query Function: Use real SQL on your spreadsheets


Just like this: =query(Yevmiye!$A$2:$I$1004;“select sum(H) WHERE D=’”&A11&“’ label sum(H) ”“) D is a column head. Ignore label statement. Sum(H) is the column which will be subject of query. The formula gives sometimes #N/A due to result of SQL query is null. To be able to overcome it just wrap your function with iferror(param1,param2) function. if…