SQL Inner Join nedir,nasıl kullanılır?


Tablo 1:ReferansTabloOkulNo,Ad,Soyad21,Suat,Atan65,Agah,Atan Tablo 2:NotTablosuOkulNo,Not21,9865,100 Şimdi Tablo 2’de adların görünmesini istediğimiz zaman şunu yaparız: SELECT ReferansTablo.Ad, NotTablosu.Not Diye sorgumuza başlarız. Burada sanki iki tablo bir gibi ayrı tablolardan alacağımız kolonları aldık. Daha sonra: INNER JOIN NotTablosu Deriz bu da NotTablosu içinde referans tabloyu çağırmak için yazılmıştır. Şimdi ise Referans tablodaki okul no ile NotTablosundaki okul no’nun… Read More SQL Inner Join nedir,nasıl kullanılır?

Google Spreadsheet Query Function: Use real SQL on your spreadsheets


Just like this: =query(Yevmiye!$A$2:$I$1004;“select sum(H) WHERE D=’”&A11&“’ label sum(H) ”“) D is a column head. Ignore label statement. Sum(H) is the column which will be subject of query. The formula gives sometimes #N/A due to result of SQL query is null. To be able to overcome it just wrap your function with iferror(param1,param2) function. if… Read More Google Spreadsheet Query Function: Use real SQL on your spreadsheets