Harvard Üniversitesi İran Çalışmaları Web Sayfası


Avesta dili, Kürçe’nin Kurmanci ve Sorani Lehçesi ile Zerdüştlük gibi konularla ilgili zengin içerik barındıran web sayfası: