Çîyayên min


Çîyayê Esrûkê (Foto: Metîn Ayşîn-Çîyager) Çîyayên  min Gerdûnên mezin ên xeyalê min Çîyayên welat Sunduz, Başêd û Artos Werek û Esrûk, Û Çîyayê Tembo, Kelediz û Herekol, Kelereş û Kelespî A Nordûzê Bi mij û duman in. Berf xatirê xwe dixwaze, Kulilkên nû destûrê xwe dixwaze, Bihar mizgînî tîne, Newroz mîzgînîya xwe dixwaze, Mîna dengbêjên…

Axaftina axê


Ey welat, Wanê min,wûsa xwîyaye, li kûrahîyê dilên te Li axên te, Em nikarin xeynî xwîn û hêstîr, tu tişt biçînin Ji xwe xem pêşîye befirê dîgîhand her sal, li te Ji xwe teyr pêşîyê befirê digîhand welatên dûr Tû, çermê xwe vedişart ji bager û kewlazan Lê em tev diman, tev hembêz kirin sir…

Zayîna cara duyemîn a zimanê Kurdî


Wextekê nezîk, salên 90’a, tevahîya ’zimanzanên Kurdînezan’ ê zanîngehên rojavayê bi yêk deng, berê xwe da bûn peytandina ev yêkê kû: “Kurdî ne ziman e” Mixabin, em jî nucîwanên wan deman bûn. Hindî kû em wan teorîyên beredayê ji televîzyonan u ji pirtûkan -kû zû da ciyên xwe li pirtukxaneya me girti bu-, bibe kû…