Gazali’ye göre tekamül


İhya-u Ulum-ud Din Gazali’nin İhya-u Ulum-ud Din adlı eserinin 3 cildini okumaktayım.  3. cildin çoğunluğu faziletlerin kazanımı ve kötü tabiatin yok edilmesi üzerine olduğunu belirtmekte fayda var. İlkesel olarak Gazali’nin kültürümüzdeki “can çıkar huy çıkmaz” türünden yaklaşımlara tamamen karşıdır. İnsan karakterin değişimimin ve yeni özellikler kazanmanın çok zor olduğunu kabul etmekle birlikte, karakterin değişmezliği eğer gerçek olsa yazılan kitapların hatta dinlerin bir manasının olmayacağını ifade eder. Yani tüm bunlar karakterin değişebilirliğine alamettir….

Tasavvufu Raflardan İndirmek


Tasavvufun ne olduğuna dair teorik yorumlara girmeksizin, bu uçsuz bucaksız denizin kendisinin ve mahsüllerinin günlük hayatımıza ne kadar girdiği sorgulanması gereken bir konudur. Nitekim tasavvuf da toplumsal belleğimizin tozlu raflarında en ulaşılmaz raflara yerleşmiş, adeta bulutlara ulaşmıştır. Evet paha biçilmez bir hazine olarak tasavvufi eserler kitaplıkların en yüksek raflarını hak ediyor. Ancak elimiz o eserlere…

Ölüm üzerine


Bir gün öleceğim! Bu metni yazan da okuyanlar da beğenenler de ölecek. Ölüm bu kadar olağan, hatırlamayı ertelememize rağmen. Sonra ne olacak? Eğer dünya topraklarında iz bırakmamış isen. hiç bir şey. İzlerini rüzgar silene değin hatıran, boyasını nem silene kadar mezar taşında ismin kalacak. Ahirete inanıyor musun, yoksa inandığını mı zannediyorsun? Ahiret, ahir yani son…

Şafii Mezhebi


Şafii mezhebi, 4 hak mezhep olan Hanefi, Maliki, Hanbeli ve Şafii mezheplerinden biridir. Sünni inanca bağlıdır. İmamı-Şafi tarafından kurulmuştur. İmam-ı Şafii M.S 767 yılında Gazze’de doğmuştur.  Türkiye’nin doğusunda yaygın bir mezheptir. Dini konulara vakıf olmayanlar Şafii mezhebini Alevilik veya Şiilik ile karıştırmaktadır. Kimisi ise sadece Kürt kökenlilerin mensubu olduğu bir mezhep zannetmektedir. Bu kanaatler yanlıştır….

Şafii Mezhebine göre Namaz Kılınışı ve Dualar


Bir blogda namazın nasıl kılındığı hakkındaki yazıya şaşıranlar için:Bir dostum (4 hak mezhepten Şafii mezhebine mensup) nasıl namaz kılınacağını sordu. Aslında mezhepler arasında kılınış farkı yok. Sadece bazı dualar farklı. Bu blogun amacı da tek kişiye yapılmış her türlü bilgisel faydayı çoklamak olduğundan bu ‘temel’ ama internette genellikle Hanefilere göre anlatım olduğundan dolayı aslında bir…

ZÜHD VE GÜNLÜK YAŞAM


Mevlana Hz. Farsçası ile: آب در کشتی هلاکه کشتی است آب اندر زیر کشتی پشتی است Abê der keşti helakê keşti est Abê ender zîr ê keşti peşti est. Geminin içindeki su helakı, altındaki su ise hareketidir. — Suat ATAN yazdı Biz insanlar gemiyiz. Mevlana Hazretleri de bunu ifade etmektedir. Su ise dünya hayatındaki mal…