SQL Inner Join nedir,nasıl kullanılır?


Tablo 1:ReferansTabloOkulNo,Ad,Soyad21,Suat,Atan65,Agah,Atan Tablo 2:NotTablosuOkulNo,Not21,9865,100 Şimdi Tablo 2’de adların görünmesini istediğimiz zaman şunu yaparız: SELECT ReferansTablo.Ad, NotTablosu.Not Diye sorgumuza başlarız. Burada sanki iki tablo bir gibi ayrı tablolardan alacağımız kolonları aldık. Daha sonra: INNER JOIN NotTablosu Deriz bu da NotTablosu içinde referans tabloyu çağırmak için yazılmıştır. Şimdi ise Referans tablodaki okul no ile NotTablosundaki okul no’nun…