Market Sepeti Analizi Nedir?


Bir markette herkes sepetine farklı ürünler doldurur. Ancak her sepette genellikle bir arada bulunan ürünler vardır. Bu ürünlerden örneğin kola ile cipsin bir arada alınması beklenebilir ancak beklenmediği halde bir arada olan ürünler olabilir mi? Örneğin bira ile çocuk bezi bir arada sıkça görülür mü? Bir şehir efsanesine göre evet. İşte buna benzer kalıpları görebilmek için “market sepeti analizi” adı verilen bir analiz yapılır. Bu bir veri madenciliği yöntemidir.Bunu R ile yapmak için şurayıPython ile yapmak için şurayı okuyabilirsiniz.

Reklamlar

R ve Regex Yardımıyla düzensiz bir metin içinden yılı yakalamak


Bir projemde aşağıdaki gibi iki tür metin vardı:

> a="Volume 29, Issue 3, July 2007, Pages 357-374"
> b="Published: 1999, Start page: 117"

a ve b değerleri içinden 2007 ve 1999 gibi sayıları çıkarmak istiyordum. Regex’te buna uygun bir patternin var olduğunu düşündüm. Şuradan test ettim: https://www.regextester.com/93651

Daha sonra R’da bulunan stringr paketindeki str_extract fonksiyonunu kullandım:

> str_extract(a,"(19|20)\\d{2}")
[1] "2007"
> str_extract(b,"(19|20)\\d{2}")
[1] "1999"

Özetle (19|20)\d{2} şeklinde yazdığım regex kodu şöyle söyler: Git o metnin içinden 19 veya 20 ile başlayan ve devamında iki sayısal karakter(d) olan veriyi yani yılı getir.

Getirdi de! Büyük veri zorlu veridir. Ama aşmak için her zaman yollar vardır.

Üç Boyutlu Öykü


Bugüne kadar okuduğum en güzel öykülerden biri Ömür İklim Demir muhtelif evhamlar kitabındaki adı uzun uzun çalann zillerr ve bir mutfak kapısı hakkında olan öyküsü bu öykü Aslında çok basit bir fikre dayanıyor ancak müthiş bir perspektifle anlatılmış.

Hikaye kendisine çarpan bir araba
yüzünden feci şekilde yaralanan bir köpek ile başlıyor daha sonra durduk yere bu köpeği kurtarmaya çalışan bir adam ve bir kadından bahsediliyor bu adam ve kadın yola çıktıktan sonra aslında o yolda bulunan başka bir belediyeci hikaye konu ediliyor Ancak bu kez anlatıcı belediyeci oluyor.

Belediyesi’nin kriz geçirerek düşmesi ve düşüklüğü ve ölümü çok epik bir dille anlatılıyor daha sonra bu anlatım içersinde belediyecinin ölümü sonrasında önceden ölmüş olan karısını görüşü anlatılıyor.

Final kısmı ise gerçekten ilginç belediyeci, karısı ve en son ölen köpek bir araya geliyorlar ve öykünün finalini köpeğin dilinden dinliyoruz.

CountVectorizer’in Çalışma Şekli


Python’da Metin Madenciliğine dayalı makine öğrenme modelleri kullanırken doküman külliyatınızı (corpus) kelime kelime sayılara (numpy.array formatında) çevirmek için CountVectorizer nesnesini kullanabiliyorsunuz. Çalışma şekli aşağıda:In [43]:

from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer

a=["gel ali","gel suat","ali atan","suat atan"]

In [44]:

vec = CountVectorizer(max_features=10, min_df=2, max_df=10) 
X = vec.fit_transform(a)
print(X.toarray())
print(vec.vocabulary_)
[[1 0 1 0]
 [0 0 1 1]
 [1 1 0 0]
 [0 1 0 1]]
{'gel': 2, 'ali': 0, 'suat': 3, 'atan': 1}

In [54]:

new_sentence = "gel ali"
mapped_a = vec.transform([new_sentence])
print(mapped_a.toarray()) # sparse feature vector
print(vec.vocabulary_)
[[1 0 1 0]]
{'gel': 2, 'ali': 0, 'suat': 3, 'atan': 1}

In [55]:

new_sentence = "sen ali"
mapped_a = vec.transform([new_sentence])
print(mapped_a.toarray()) # sparse feature vector
print(vec.vocabulary_)
[[1 0 0 0]]
{'gel': 2, 'ali': 0, 'suat': 3, 'atan': 1}

Tahmin Yaparken Yeni Gelen Söz Dizisini Vektörize Etmek

“hakan gel” ifadesi külliyatınızda birebir yok sadece ‘gel’ ifadesi eşleşmekte. Bu diziyi vektörize edince corpus’ta ‘gülnur’ olmadığından matriste değer sıfır çıkacaktır.In [59]:

new_sentence = "hakan gel"
mapped_a = vec.transform([new_sentence])
print(mapped_a.toarray()) # sparse feature vector
print(vec.vocabulary_)
[[0 0 1 0]]
{'gel': 2, 'ali': 0, 'suat': 3, 'atan': 1}

In [60]:

tokenizer = vec.build_tokenizer()
# array of words ids
for token in tokenizer(new_sentence):
  print(vec.vocabulary_.get(token))
None
2

Makalenizi Yollamadan Önce Bir Daha Düşünün. Dergi “malum” Listede mi?


Belki de en olmaması gereken yer olan akademide bile bir takım dergilerin çevirdiği “karanlık” işler var. Bunu öğrenmek için şu yazıyı öneriyorum: http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum11/Sayfa-47-49.pdf

Öte yandan bu dergilerin listesini tutan Beall adlı bir liste var:

https://beallslist.weebly.com/#

Bu listeye Türkiyeden giren dergilerle ilgili olarak da şu yazıyı öneriyorum:

http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/695

Malthus Popülasyon Yasası Bir Örnek ve R Dili ile Modelleme (Adi Diferansiyel Denklemle)


Sistem dinamiklerinde ‘stocks’ olarak anılan her bir düğüm artış ve azalışa hazir olan bir olgudan başka bir şey değildir. Örneğin stock nüfus olduğunda nüfus için ‘inflow’ doğumlar, ‘outflow’ ölümlerdir. Amaç diyelim ki bugün nüfusunu bildiğimiz bir yerde 10 sene sonraki nüfusu hesaplamaktır. Bu hesaplama yapılırken elbette elimizde nüfusun nasıl artacağına dair bir fonksiyon olmalıdır. Bu fonksiyon literatürden veya uzmanlıktan gelen bir fonksiyon olabilir.

Girdilerimiz 1970 yılındaki nüfus: 3.7 milyar, artış oranımız: 0.01801. Başka bir şey yok. aux parametremize artış oranını, 1970 yılındaki nüfüsu sCustomers değişkenimize atadık. START<-1970; FINISH<-2008; STEP<-0.25 zaten kendi kendini açıklıyor. Daha sonra her yıl çeyreklik bazda (step) nüfus artışını ve grafikleri ortaya çıkarıyoruz.

Sistem dinamikleri elbette bundan ibaret değil. Malthus modeli gibi modellerin çıktılarını başka bir modele örneğin artan nüfusa göre gıda ihtiyacı fonksiyonuna bağlayarak fonkisyonlardan oluşan bir network yaratarak simülasyonlar yapıyoruz.

Malthus fonksiyonunun matematiksel gösterimi ve çözümü için şuraya bakabilirsin: https://math.stackexchange.com/questions/345242/differential-equation-word-problem-malthuss-law

Modeli Tasarlama

library(deSolve)
library(ggplot2)
require(gridExtra)
library(scales)

# Setup simulation times and time step
START<-1970; FINISH<-2008; STEP<-0.25

# Create time vector
simtime <- seq(START, FINISH, by=STEP)

Kademeli olarak çeyreklik bazda (0.25) yılları arttırdık

simtime
##  [1] 1970.00 1970.25 1970.50 1970.75 1971.00 1971.25 1971.50 1971.75
##  [9] 1972.00 1972.25 1972.50 1972.75 1973.00 1973.25 1973.50 1973.75
## [17] 1974.00 1974.25 1974.50 1974.75 1975.00 1975.25 1975.50 1975.75
## [25] 1976.00 1976.25 1976.50 1976.75 1977.00 1977.25 1977.50 1977.75
## [33] 1978.00 1978.25 1978.50 1978.75 1979.00 1979.25 1979.50 1979.75
## [41] 1980.00 1980.25 1980.50 1980.75 1981.00 1981.25 1981.50 1981.75
## [49] 1982.00 1982.25 1982.50 1982.75 1983.00 1983.25 1983.50 1983.75
## [57] 1984.00 1984.25 1984.50 1984.75 1985.00 1985.25 1985.50 1985.75
## [65] 1986.00 1986.25 1986.50 1986.75 1987.00 1987.25 1987.50 1987.75
## [73] 1988.00 1988.25 1988.50 1988.75 1989.00 1989.25 1989.50 1989.75
## [81] 1990.00 1990.25 1990.50 1990.75 1991.00 1991.25 1991.50 1991.75
## [89] 1992.00 1992.25 1992.50 1992.75 1993.00 1993.25 1993.50 1993.75
## [97] 1994.00 1994.25 1994.50 1994.75 1995.00 1995.25 1995.50 1995.75
## [105] 1996.00 1996.25 1996.50 1996.75 1997.00 1997.25 1997.50 1997.75
## [113] 1998.00 1998.25 1998.50 1998.75 1999.00 1999.25 1999.50 1999.75
## [121] 2000.00 2000.25 2000.50 2000.75 2001.00 2001.25 2001.50 2001.75
## [129] 2002.00 2002.25 2002.50 2002.75 2003.00 2003.25 2003.50 2003.75
## [137] 2004.00 2004.25 2004.50 2004.75 2005.00 2005.25 2005.50 2005.75
## [145] 2006.00 2006.25 2006.50 2006.75 2007.00 2007.25 2007.50 2007.75
## [153] 2008.00
#Stock ve Aux değerlerini atadık. Müşteri sayısı 10.000
# Create stock and auxs
stocks <- c(sCustomers=3712000000)
auxs  <- c(aGrowthFraction=0.018021)

Model basit bir fonksiyondur.

# Model function
model <- function(time, stocks, auxs){
 with(as.list(c(stocks, auxs)),{ 
  #Denklem: fRecruits işe değerimiz müşteri sayısı ile artış katsayısı
  #çarpımı kadardır
  fRecruits<-sCustomers*aGrowthFraction
  # Inflow
  dC_dt <- fRecruits
  return (list(c(dC_dt),
         Recruits=fRecruits,
      GF=aGrowthFraction))  
 })
}
# Modeli ve değerleri Düzenli Difereansiyel Denkleme Sokalım
# Run simulation
o<-data.frame(ode(y=stocks, times=simtime, func = model, 
         parms=auxs, method="euler"))

Model Sonuçları

Her yıl olacak işe alım ve kayıplar hesaplandı:

time<dbl>sCustomers<dbl>Recruits<dbl>GF<dbl>
1970.003712000000668939520.018021
1970.253728723488671953260.018021
1970.503745522319674980580.018021
1970.753762396834678021530.018021
1971.003779347372681076190.018021
1971.253796374277684144610.018021
1971.503813477892687226850.018021
1971.753830658563690322980.018021
1972.003847916638693433060.018021
1972.253865252464696557150.018021

Next12345616Previous1-10 of 153 rows

Modeli Görselleştirme

p1<-ggplot()+
 geom_line(data=o,aes(time,o$sCustomers,color="Customers"))+
 scale_y_continuous(labels = comma)+
 ylab("Stock")+
 xlab("Year") +
 labs(color="")+
 theme(legend.position="none")
p1

Görsel 1: Yıllara göre nüfusun artışı