HTML sayfası içinden CSS ve Javascript dosyalarına nasıl link verilir?


Basit bir HTML dosyasını dışarıdan stilize etmek için CSS kullanırız. Aynı şekilde sayfamıza etkileşim katmak için ise Javascript kullanırız. Her ikisi de mevcut html dosyası içerisinde dışarıdan linkle ithal edilmeksizin direkt olarak tanımlanabilmektedir. Ancak bu kod okunabilirliği ve modülerlik bakımından tercih edilen bir yöntem sayılmaz. Peki nasıl tanımlarız dış CSS ve Javascript dosyalarını: Aşağıda gösteriliyor:…

Excel makroları içinde gelişmiş denetimli formüller yazma


Bazen excel’deki formüllerin yetmediği durumlar olabilir. Mesela içiçe 5 eğer fonksiyonu veya karmaşık matematiksel hesaplamalar gibi. Bu durumlarda excel makrolarını kullanabilirsiniz.Aşağıdaki ekte bulunan makro bundan evvel  şu makalede anlattığımız python ile yaptığımız parasal değere karşılık risk analizi yapan formülasyonun  excel makrosu dili (VBA) ile yazılmış halidir.Şu adresten indirip makro alanına import edebilirsiniz.https://docs.google.com/open?id=0B2QbjSFSlgaMX2NJWkU2U0dhT28 Makro kaynak kodları…

Python ile Excel Manipülasyonu


Python üzerinden Excel dosyalarına erişim sağlayarak içindeki verileri alıp işlemek ve daha sonrasında bu verileri excel dosyasına yazdırmak pratik bir çözüm olabilir. Çünkü bazen exceldeki formüllerle aşılamayacak durumları oluyor. Bu durumlarda büyük miktardaki verileri python ile işlemek büyük kolaylık sağlıyor. Bu iş için  excel dosyası ile okuma operasyonlarında xlrd ve yazma operasyonlarında xlwt kütüphanelerini kullanacağız.Aşağıdaki…

Kendiliğinden kayma özelliği de olan basit bir Jquery content slider


Bundan önceki yazımızda kendiliğinden kaymayan yanlızca kullanıcı sayıların üzerine gelince kayan bir “kayar haber” scripti hazırlamıştık. Şimdi ise sitesini hazırladığım bir arkadaşımızın talebi üzerine, çoğu haber sitesinde olduğu gibi kullanıcı karışmasa dahi kendiliğinden kayma efekti veriyoruz. <!– This script aims teaching a simple news slider application By Suat ATAN suatatan.wordpress.com All rights reserved Basit bir jquery…

Basit bir Jquery news slider uygulaması


İnternette bulunan yüzlerce karmaşık news slider ya da content slider scriptinden sıkıldıysanız, aşağıda “kendi ellerimle” hazırladığım Jquery news slideri tam size göre. Aşağıdaki kodları indirip bir html dosyasına kayderek direkt olarak çalıştırabilirsiniz. Sorularınız olursa çekinmeden sorunuz. <!–This script aims teaching a simple news slider applicationBy Suat ATANsuatatan.wordpress.comAll rights reservedBasit bir jquery haber akış uygulamasıHer hakkı…

Using StringListProperty efficently in Google App Engine


StringListProperty is a datastore value type that stores list items. Using StringListProperty is very easy: #!/usr/bin/env pythonfrom google.appengine.ext import webappfrom google.appengine.ext.webapp import utilfrom google.appengine.ext import dbclass Page(db.Model): title=db.StringProperty(multiline=False) keywords=db.StringListProperty()class MainHandler(webapp.RequestHandler): def get(self): newpage=Page() newpage.title=”Suat ATAN’s books” newpage.keywords=[“book”,”author”] newpage.put() newpage=Page() newpage.title=”Suat ATAN’s life” newpage.keywords=[“canada”,”author”] newpage.put() newpage=Page() newpage.title=”Suat ATAN’s gusto” newpage.keywords=[“coffe”,”pizza”] newpage.put() pages=Page().all().filter(“keywords” = “author”) for page…

A new version of Python template maker


I developed a script early for dressing pages with demanded template here is newer version: from BeautifulSoup import BeautifulSoup#Configurationroot=”D:/users/suat.atan/Desktop/yenisehrivan/”cssroot=”/htmlres/css/”jsroot=”/htmlres/js/”class TemplateMaker(): def generate(self,NUDEPAGE_NAME): NUDEPAGE=open(root+”pages/”+NUDEPAGE_NAME+”.html”).read() index=open(root+”pages/index.html”).read() soup = BeautifulSoup(index) head= soup.findAll(“head”) #header header_1=soup.findAll(“div”,id=”header”) #menu header_2=soup.findAll(“div”,id=”topmenu”) #change css css=soup.findAll(“link”,id=”maincss”) css[0][‘href’]=cssroot+NUDEPAGE_NAME+”.css” #change js js=soup.findAll(“script”,id=”mainjs”) js[0][‘src’]=jsroot+NUDEPAGE_NAME+”.js” HEADER=str(header_1[0])+str(header_2[0]) HEAD= str(head[0]) html1=”””n “”” html2=”””n “”“ html3=” n n” sign=”” HTML=html1+HEAD+html2+HEADER+NUDEPAGE+html3 file =open(root+”pages/gen-“+NUDEPAGE_NAME+”.html”,”w”)…

Dreamweaver-like html template dressing in Aptana with Python


The best way for dressing multiple page with a single template is Dreamweaver HTML template system. This system is ok but not available in Aptana.  For this problem i coded a simple python script that can launchable under Aptana. This script reading head elements of main page for css and javascript’s after this asks the…

Getting url variables quickly in Google App Engine


Normally, getting url variables in Google App Engine Python is a line of code: param=self.request.get(‘url_param’); print param; But i just discovered that it can also be, with a quick and easy method: def get(self, url_param) print url_param; We can define url param that page work with it, in the get() function params. After that we…

Blueprint typography class


Blueprint css framework also have the typography classes for quick and stable styling texts:   .small 0.8em; line 1.875.large 1.2em; line 2.5.hide display: none.quiet color 666 (grey) // Quiet is very useful for notificating not important notes.loud color 000 (black).highlight bg ff0 (yellow) //Hightlight is very useful notificatinf imortant notes and search results including words.added…

Print as json format in Google App Engine


When you want print a content you using “self.response.out.write()”. But this function can’t print json format. But you can print a some changes in this function: Firslty import simplejson library: from django.utils import simplejson And print json: my_response = {‘status’:’ok’ ,’message’:’Suat ATAN Blog suatatan.wordpresscom’}self.response.headers[‘Content-Type’] = ‘text/plain’self.response.out.write(simplejson.dumps(my_response)) You can process this reponse with Jquery: $(document).ready(function(){ $(‘input[type=submit]’).attr(“onclick”,”return…