Google Spreadsheet Query Function: Use real SQL on your spreadsheets


Just like this: =query(Yevmiye!$A$2:$I$1004;“select sum(H) WHERE D=’”&A11&“’ label sum(H) ”“) D is a column head. Ignore label statement. Sum(H) is the column which will be subject of query. The formula gives sometimes #N/A due to result of SQL query is null. To be able to overcome it just wrap your function with iferror(param1,param2) function. if… Read More Google Spreadsheet Query Function: Use real SQL on your spreadsheets

Google Spreadsheet Query Function Makes your Spreadsheets DB which SQL-ready


When you want to make complex queries over Excel sheet that is almost impossible. Yet by Google Docs Spreadsheet Query() function you  can write SQL and retrieve whatever you want. For instance: =query(A2:I1000;“select sum(H)  WHERE D=‘mrkt’”)  Gets only expenditures which about ‘mrkt’ (market) from A2:ı10000 TABLE then gets sum. When you write function by this way,… Read More Google Spreadsheet Query Function Makes your Spreadsheets DB which SQL-ready

Google App Script ile e-tablo (spreadsheet) ile entegre zengin form oluşturma


Google App ile excel tablolarının Google dökümanlardaki muadili olan Google e-tablolara entegre formlar yazabiliriz:Aşağıdaki gibi: Bunu oluşturabilmek için Araçlar> Komut dosyası yöneticisini kullanıyoruz. Aşağıdaki gibi kodlarımızı yazıyoruz: Kodlarımızı yazdıktan sonra üçgene basarak form_goster fonksiyonumuzu çalıştırınca ilk resimdek form çıkıyor. Bu forma girilen veri form_isle fonksiyonu ile A1 hücresine yazdırılacak. Açıklamalı kodlarımız aşağıda: function form_goster() {… Read More Google App Script ile e-tablo (spreadsheet) ile entegre zengin form oluşturma

İlk Google App Script Uygulamam


Google Drive (Docs) kullanıyorsanız excel makroları muadili olarak kullanılan ve saf Javascriptle yazılan “Google App Script” kodlamayla üstün ve karmaşık işlemler yapabilirsiniz. Buna mail gönderimi, google data servislerine erişim de dahildir. Bu yönüyle excel makrolarından daha fazla şey vadediyor. Ve daha kolay…Script A1 hücresindeki değeri alıp kdv’sini hesaplayıp B1’e yazıyor. İşte ilk scriptim: function kdv_hesapla(deger)… Read More İlk Google App Script Uygulamam