2017’de neler okudum (24 kitap)


Her yıl okuduğum kitapları listelemek artık bir “yıl sonu işlemi” haline geldi. Bu sayede “ne okuyorsun” sorusunun cevabını arşivlemiş oluyorum. Yoksa zinhar narsist bir eğilimden mütevellit değildir bu yazı. Göz atmalık… Daha eski yıllar: 2016 , 2015, Bu yıl Kindle’ımın arıza yapması nedeniyle Türkçe ve matbu kitaplar ağırlıklı okumalar yaptım. Okumalarım ve kitaplara 1 (çok iyi)…

T-Testi nedir?


T-Testi nedir diye Google’da arattığınızda Türkçe sitelerdeki açıklamaların maalesef sanki kimse anlamasın diye yazıldığını görürsünüz. Ya bunu yazanlar özellikle böyle yapıyorlar ya da kendileri de tam anlamamış olabilir 3. ihtimal: Benim anlama kapasitem düşük. Tutup başka dillerdeki sitelerden anladığımı bir örnekle: T testini ne için yaparız? Diyelim ki Agah Madensuyu A.Ş. patronu Agah Bey, 500ml’lik…

Ücretsiz Veri Setleri


Görselleştirme, makine öğrenmesi, büyük veri ve başka amaçlarınız için ulaşabileceğiniz verilerin kaynaklarını kategorize eden güzel bir yazı. Şurada.

Scikit ile Makine Öğrenmesi Kodlamak


Makine öğrenmesi çalışmalarında şimdiye kadar hep R kullanmıştım. Scikit ve Tensorflow hakkında kaggle’daki istatistikleri görünce biraz da Python’a dair eğilimle, Scikit kullanmaya karar verdim. Direkt Scikit öğrenmek R’dan sonra karmaşık geldiği için, Numpy ve Pandas dokümantasyonları inceleyip bir kaç deneden sonra “Hands-On Machine Learing” kitabını keşfettim. Kitap kitap değil hazine mübarek. Anlatım güzel olmakla birlikte yazarının…