Doktrinler sihirli değnekler değildir!


Sürekli
olarak daha fazlasını istemek, kutsanıyor, destekleniyor hatta mecbur
bırakılıyor. Herkesin her şeye sahip olduğu ve kimsenin mutsuz olmadığı
ütopik bir dünya hayal ediyoruz. Oysa iktisadın ilk kuralı ‘kaynakların
sınırlı olduğudur’.

Bu yüzdendir ki genellikle biz tok uyurken
komşumuz aç yatıyor. Belki birebir komşumuzun kaynaklarını tüketmiyor
olabiliriz. Bu zaten hırsızlık olurdu. Ancak kuvvetle muhtemel biz
istemesek de birilerinin komşusunun kaynakları bize akıyor. Yine başka
birileri de bize gelecek olası kaynakları tüketiyor olabilir. Özetle,
gelir dünyanın pek az yerinde adil dağılıyor. Ama hiç bir yerinde mutlak
olarak adil dağılmıyor.

Sonuç: Dünyada obezite için harcanan
para ile Afrika’nın hatırı sayılır bir kısmının doyurulabileceği
söyleniyor. Dünya sağlık örgütüne göre obezite kanserden bile daha
tehlikeli olmak üzere. Afrika’da açlıktan ölenler düşünülmediğinden,
şimdi birileri aşırı tokluktan ölmeye başlıyor.

Burada en az
suçlu olan obezler… Obeziteyi tetikleyen, yediğimiz içtiğimiz her
şeyin içerisine ‘şeker’ katarak bir sonraki satın alma davranışını
garantiye alan gıda endüstrisi ya da ‘şeker lobisi’ en büyük suçlu.
Araştırmalar kişi başına şeker tüketiminin 19. yüzyıla göre hemen hemen 3
kat arttığını söylüyor. Şekerin ise sağlığa zararları için interneti
şöyle bir araştırma yeterli.

Biraz klişe kaçsa da ‘kapitalizm
eleştirisi’ okumaya hoş geldiniz. Kapitalizmin şeytanlaştırılmasının
doğru bir teşhis iken, çözümün tek kelime ile ‘Sosyalizm’, ‘İslam’ ya da
başka bir çatı olmadığını onlara inansak da kabul etmemiz gerekiyor.

İnsanlara
çözüm önerileri sunan doktrinlerin tok karına yutularak hastalıklara
şifa veren ilaçlar olduğunu düşünmemeli. Kuşkusuz bu doktrinler
insanların iyiliği için genellikle ‘yaklaşımlar’ bazen de açık ‘filler’
sunar. Sözgelimi İslam’da zekat farz’dır. Cimrilik ayet ve hadislerle
yerden yere vurulur. Hatta ihtiyaçtan fazlasını tutmak bile en hafif
tabirle ‘tehlikeli’dir.

Oysa İslam ülkesi olmanız ya da toplumun
muhafazakar olması insanların İslam’ın değerli ilkelerinden biri olan
‘zekat’ı, komşu hakkını gözetmeyi, dünya malına tamah etmemeyi garanti
etmez. Başka bir deyimle doktrinler sihirli değnekler değildir.  
Sosyalizm için de benzer şeyler geçerli. O geldiğinde cennet başlamıyor.
Bunun örneklerini kuzeyimize ve güneyimize bakarak net bir şekilde
görebiliriz. Biraz da kendimize bakarak tabii..

Özetle,
doktrinleri taktığımız şapkalara benzetirsek onları takmak bizi formel
olarak o doktrinin temsilcisi kılabilir ya da tutumlarımızda bazı
değişiklikler yapabilir. Ancak bir şeylerin değişmesini istiyorsak
onlara ‘inanmaktan’ ya da başımıza tac etmekten fazlası gerekli.
Doktrinleri kollektivist düzlemden bireyci düzleme birazcık çekmek
onların gerçekten sonuçlarını görmek bağlamında değerlidir.

Örneğin
inandığımızı iddia ettiğimiz şeyleri gerçekten okumaya başlamak iyi bir
başlangıç olabilir. Aman, bunu gazeteleri veya sadece günümüz
yazarlarını okuyarak yapmayın. Bu yazılan devasa literatüre haksızlık
olur.  Sözgelimi, Gazali’nin İhya-ı Ulum-ud Din adlı kıymetli eserini
okurken ‘dünyalık’ ile ilgili bahislerde en şaşırdığım şey İslam’ın
aslında sert bir minimalizm önerdiği, gereksiz olan hiç bir şeyi
edinmemeyi, azla yetinmeyi, zenginliğin ‘yük’ olduğunu, esasın ise
‘metadan ari’ bir zihne sahip olmak olduğunu önerdiğini öğrendiğimde
şaşırmıştım. Bunu öneren Gazali değil, onun aktardığı ayet ve hadisler
ve yorumlar. En son kendi yorumu…

Bu neredeyse servet
düşmanlığı gibi gözüküyor. Evet İslam servet düşmanıdır vakta ki servet
başkalarını unutturuyor, tüm varoluşu metaya hapsediyorsa. Zengin olmak
haram değil. Ama ona gark olmak şiddetle eleştiriliyor. Zengin
olanlardan ise ‘infak’ etmeleri isteniyor.

Ancak bu literatürü,
-‘ramazan müslümanı’ medyamız kusura bakmasın-, iftardan önce on dakika
dinleyerek ‘hakkıyla’ öğrenemeyiz. 

Zaten ‘servet
eleştirisi’ kapitalist bir sistemde kaynağı Allah’ın emirleri bile olsa
mümkün olduğunca ‘soft’ hale getirilir. İşte başkası kazanacağına, iyi
insanlar kazasın vs…rasyonalizasyonları. ‘Ya da zekatımı da veririm,
Iphone’umu da senede bir yenilerim’ durumu.

Asgarinin icrası ile azaminin sağlanıyor olduğu vehmi.

I.
ve II. dünya savaşını, ve çıkmak üzere olan adı konmamış ve belki de
konmayacak olan III. dünya savaşını çıkaranlar Afrika’da ya da Asya’nın
uzak noktalarındaki ilkel kabileler değil, eskimolar değil.

Savaş ‘kuzey yarım kürenin günahıdır’

Bazı
düşünürler savaşların ‘tek tanrılı dinlerin’ insan psikolojisindeki
egemenliğin tekilleşmesi ile ilgili olduğunu düşünüyor. Herhalde fazla
genelleme olmuş. Biraz önce kuzey yarım küre genellemesi gibi…

Bir
kere de aktörler yani atıf yapmaktan çok zevk aldığımız dış mihraklar,
‘şanlı geçimimizi’, tarihi karakterler ve düşünce ve inançlar komünizm,
sosyalizm, kapitalizm, dinler, partiler vs. yerine değişimin hemen bugün
bireylerin içerisinden başlaması gerektiğini ve bunun tek
genellenebilecek tarafının bilginin içselleştirilmesi ya da bizleri
‘kitap taşayan merkepler’ yerine ‘akl-ı selim insanlar’ yerine çevirmeyi
başarabilecek bir eğitim olduğunu söyleyen var mı?

Kutsal
kitapları tahrif edebilme yeteneğine sahip ‘uzak atalarımızın’ çocukları
olarak bugün onları hiç değiştirmeden bile ‘işimize geldiği gibi’
inanma yeteneğimizin olduğunu biliyor muyuz?

Pause for a while


Human should have the ability to pause every thing sometimes even during the hectic workday for a while and think. Because daily tasks mostly make us overlook the what our deep brain develop: Wisdom, prudentiality and calm. S.ATAN

Fixing Error of Metronic Theme PagedList component


Metronic Theme have PagedList component which provide users prepare paged list quickly. However, it have a issue: When user clicks the number of active page link number page thwors error. Because link of active page misdefined. To fix this I’ve prepared a jquery patch.


$(document).ready(function () {

  //fixing pagedlist bug-patch s.atan

  $(".pagination > .active > a").mouseover(function () {

    var href = $(this).attr("href");

    console.log(href);

    $(this).attr('href', 'javascript:');

    $(this).attr('style', 'color:green; font-weight:bold');

  });

});