The Power of Habits: Alışkanlıkların Gücü- Artık dişlerinizi her fırçaladığınızda bu yazı aklınıza gelecek


  Talihsiz bir hastalık nedeniyle hafızası sadece on beş dakika içinde olup bitiveren olayları hatırlayan Eugene’ nin hikayesi ile başlayan -keyifle okuduğum ve şimdilik 1. favorim olan- bu kitap iyi ya da kötü tüm alışkanlıklarımızın nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Alışkanlıkların Eugene’nin hafızasının bu kötü durumunda bile kendisine nasıl yardım ettiği ilginç detaylarla birlikte anlaşılmış. Alışkanlık…

SQL’de INNER, LEFT ve OUTER JOIN farkı


Bu farkı anlamak için şu senaryo üzerinden gidelim (senaryoyu ilk yazan kişi BradC’dir, stackoverflowdan bakmak için tıklayın) . Bu senaryoyu görselleştirerek daha kolay anlaşılabilir hale getirdim. Senaryo şöyle: 100 öğrenci var. 50 dolap var. 70′inin dolabı var. Dolaplardan bazılarını bir kaç öğrenci birden kullanıyor. (40 dolap müşterek) Bazı dolapları ise kimse kullanmıyor (10 dolap komple…

ASP.MVC Yüklenmiş Bir Dosyayı Silmek


public ActionResult TutanakSil(int id) { var sonuc = “Tutanak Silme Hatası 1”; try { Tutanak tut = db.Tutanak.SingleOrDefault(m => m.ID == id); //remove from file system- mappath’a dikkat var fullPath = Request.MapPath(“~/Dosyalar/”+tut.FileName); if (System.IO.File.Exists(fullPath)) { System.IO.File.Delete(fullPath); Debug.WriteLine(fullPath + “-Tutanak dosya sisteminden silindi”); } else { Debug.WriteLine(fullPath + “-Tutanak dosyası dosya sisteminden silinemedi”); } //veritabanından silme…

ASP.MVC Entity Framework silme işlemi


public ActionResult TutanakSil(int id) { var sonuc = “Tutanak Silme Hatası 1”; try { Tutanak tut = db.Tutanak.SingleOrDefault(m => m.ID == id); db.Tutanak.Remove(tut); //Hep unuturum şu savechanges’i db.SaveChanges(); sonuc = “Tutanak Silindi”; } catch (Exception ex) { Debug.WriteLine(ex); sonuc = “Tutanak silinemdi”; } return Content(sonuc); } İyi silmeler 🙂

ASP.MVC Entity Framework’ta kayıt işlemi


ASP.MVC’de Entity Framework’ta bir veri aşağıdaki gibi tabloya işlenir. Tutanak tut = new Tutanak(); tut.RelevantTalepID = 3 tut.FileName = “Dosya Adı 1”; db.Tutanak.Add(tut); db.SaveChanges(); Burada db’nin sonu Context ifadesi ile biten nesne olduğunu Tutanak ifadesinin ise veritabanında tanımlı ve uygulamanızla eşleşmiş obje olduğunu unutmayın.

ASP.MVC Code First Many-to-Many (Çok-Çok) Tablo ilişkisi Kurma


İki tablomuz var: Projects ve Employee (çalışan). Bir çalışan birden fazla projede yer alabilir, bir projede birden fazla çalışan yer alabilir. Dolayısıyla tablolar araası ilişki many-to-many (çok-çok) ilişkisi. 1-Bunu Code First mimarisi içinde şöyle tanımlarız: public class Employee { public int EmployeeID { get; set; } public string Name { get; set; } //Navigational Property…

ASP.MVC Tablolar Arası İlişkiler ve Scaffolding


Bir blogumuz olsun bu blogda BlogPost’lar blogumuzdaki kayıtlar olsun. Her kayda ait sadece bir kategori olabilir. Bu durumda bir kategoride her zaman birden fazla içerik olabilir. Bu durumda istediğimiz formda blogun başlığı yanında kategori seçmemiz için bir dropdown gerekecektir. Bunu ASP.MVC ile en hızlı şekilde nasıl yapabiliriz? En kısa yol şudur: 1-Model Classını yaz: public…