Asit-Test nedir?


En kısa ve kaba tanımı ile cari oranın “stoksuz” halidir. Daha doğrusu cari oran formülünde payda yer alan dönen varlıklar yerine dönen varlıkların en hızlı nakde dönüştürülebilecek olan kalemleri olan 10:Hazır değerler, 11: Menkul Kıymetler ve 12: Ticari alacaklar kalemlerinin yazılmasıdır. Başka bir deyimle:

Asit Test Oranı firmanın acil kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamaya yetecek dönen varlığının olup olmadığını gösterir. Sıkça kullanılan bir likidite oranıdır. Asit oranı 1’den küçük ise firma likidite problemi yaşayabilir. Firmanın asit test oranın “1” olması yeterli kabul edilebilir.

Cari oran nedir?


Biliyorum. Siz de bazen formülünü unutup kendinize kızıyorsunuz. Oysa bu normal. Her gün kullanılmadığı için beyin sistemden iki de bir siliyor.

Cari oranı daha anlaşılır şekilde göstermek için aşağıdaki gibi güzel bir grafik hazırladım. Kabul edin, sıkıcı muhasebe sitelerine göre daha anlaşılır görünüyor. Investopedia ruhu bu.

Belki de geleneksel olarak, zor şeyler biliyorum demeyi sevdiğimizden bu basit bilgileri zorlaştırarak anlatıyoruz:)

Cari oranın 1.5 ya da 2 ise bu genellikle yeterli görülmektedir. Cari oranın 2 olması her 1 TL borca mukabil firmanın 2 TL’siolduğu anlamına gelir. Cari oranın 1’in altında olması ise işletmenin likidite sorunu yaşadığı anlamına gelir. Cari oranı asit testle karıştırmayın.