The mind does not require be free !


The mind does not require be free. Because it a universe itself. Do you think is universe free? If the mind is like universe rather than the bird in the cage, we should find the ways discover the awesomeness and deep energies of it.  That takes time and is not very easy.

Zotero Referans Türkçeleştirme


1. Şu linkten APA formatının türkçeleştirilmiş halini indirin.

2. Zotero’da araçlar>tercihler ekranından stiller kısmına girin

3. + işarertine basın ve indirdiğiniz csl uzantılı dosyayı ekleyin.

4. Sonraki atıflarınızda atıf biçimi olarak APA … (Turkish) yazılı formatı seçin.

SQL Inner Join nedir,nasıl kullanılır?


Tablo 1:
ReferansTablo
OkulNo,Ad,Soyad
21,Suat,Atan
65,Agah,Atan

Tablo 2:
NotTablosu
OkulNo,Not
21,98
65,100

Şimdi Tablo 2’de adların görünmesini istediğimiz zaman şunu yaparız:

SELECT ReferansTablo.Ad, NotTablosu.Not

Diye sorgumuza başlarız. Burada sanki iki tablo bir gibi ayrı tablolardan alacağımız kolonları aldık.

Daha sonra:

INNER JOIN NotTablosu

Deriz bu da NotTablosu içinde referans tabloyu çağırmak için yazılmıştır. Şimdi ise Referans tablodaki okul no ile NotTablosundaki okul no’nun aynı şey olduğunu ifade etmek için şöyle deriz:

ON ReferansTablo.OkulNo=NotTablosu.OkulNo

Yani toplamda şu komutla işi hallederiz:

SELECT ReferansTablo.Ad, NotTablosu.Not
INNER JOIN NotTablosu
ON ReferansTablo.OkulNo=NotTablosu.OkulNo

image

Peki ya birden fazla tablo ilişkisi varsa ne olur. Bu durumda ne olduğunu daha sonra vakit bulursam anlatacağım.

Ancak başlangıç olarak aşağıdaki SQL koduna bakmanızda fayda var:

SELECT        dbo.YazilimTaleplerTab.*, TEB.IdariBirimAdi AS vteb, KUB.IdariBirimAdi AS vkub
FROM            dbo.YazilimTaleplerTab INNER JOIN
                        dbo.IdariBirim AS TEB ON dbo.YazilimTaleplerTab.TalepEdenBirim = TEB.idtIdariBirim INNER JOIN
                        dbo.IdariBirim AS KUB ON dbo.YazilimTaleplerTab.KullanacakBirim = KUB.idtIdariBirim

Simitçi


Sen planlar yapıp hayaller kurarken zaman akıp gitmektedir. Bu akış tam içinde dolaştığın bahçenin çiçeklerini ezip geçmene neden olmaktadır nitekim sen yıldızlara bakmaktasın. Haydi çiçekleri ezdin, ayaklarına bulaşan çamuru da görmesin. Babilde göklere erişmek isteyenler Ziggutatlar inşa etmişler. Sense yıldızlara sadece bakarak ulaşılabileceğini düşünürsün. Hoş ne sen ne de Babilde olanlar yıldızlara ulaşabilmiş. Zaten en ulaşılmaz ki. Şurada ulaştık dediğimiz en yakın yer ay. O da bir uydu. Belki de evrenin sırları yanıbaşında selam vermeye tenezzül etmediğin yaşlı simitçinin yaşlı yüz çizgilerine esas hikayede saklıdır. Dinlemeyi bilmeli. Çünkü bilgi halen böyle aktarılıyor insanlar arasında. USB kablolarla değil.

Tatsız olanın didaktikliği üzerine


Başa gelen tatsız olaylar galiba insanın kendini, yaptıklarını ve olan biteni yeniden gözden geçirmesini sağlıyor ve en önemlisi varsa yanlış varsayımlarını görmesini, doğru varsayımlarından emin olmasını bazen de var saymanın kendisinin yanlış olduğunu çünkü hızlı değişen şeylerin (örneğin …..  havası) üzerine varsayım kurulamayacağını öğrenmesini sağlıyor. Bu boyutu ile ele alındığında, felaketler demeyeyim ama tatsız olayalar – hele de içinde sizin hiç hatanız olmadan başınıza gelmiş ise – güzel olaylardan daha didaktik. Öyle ki siz öğrenmeye açık olduğunz müddetçe, başınıza gelen tatsız şeyler, zor şeyler, onlardan öğrendiklerinizle çok güzel şeylere yönelik sizi hazırlıyor olabilir. Polyannacılık bağlamında ele almamalı. Başınıza kötü şeyler gelince, “iyi şeyler olacak” demekle iyi şeyler olmaz. Kötü şeyler gelince öğrendikleriniz ancak doğru karışımı ve gerekli şartları bulduğunda “iyi şeylere” dönüşebilir. Dönüşmüyor mu, canınız sağolsun.