The mind does not require be free !


The mind does not require be free. Because it a universe itself. Do you think is universe free? If the mind is like universe rather than the bird in the cage, we should find the ways discover the awesomeness and deep energies of it.  That takes time and is not very easy.

Zotero Referans Türkçeleştirme


1. Şu linkten APA formatının türkçeleştirilmiş halini indirin. 2. Zotero’da araçlar>tercihler ekranından stiller kısmına girin 3. + işarertine basın ve indirdiğiniz csl uzantılı dosyayı ekleyin. 4. Sonraki atıflarınızda atıf biçimi olarak APA … (Turkish) yazılı formatı seçin.

SQL Inner Join nedir,nasıl kullanılır?


Tablo 1:ReferansTabloOkulNo,Ad,Soyad21,Suat,Atan65,Agah,Atan Tablo 2:NotTablosuOkulNo,Not21,9865,100 Şimdi Tablo 2’de adların görünmesini istediğimiz zaman şunu yaparız: SELECT ReferansTablo.Ad, NotTablosu.Not Diye sorgumuza başlarız. Burada sanki iki tablo bir gibi ayrı tablolardan alacağımız kolonları aldık. Daha sonra: INNER JOIN NotTablosu Deriz bu da NotTablosu içinde referans tabloyu çağırmak için yazılmıştır. Şimdi ise Referans tablodaki okul no ile NotTablosundaki okul no’nun…

Simitçi


Sen planlar yapıp hayaller kurarken zaman akıp gitmektedir. Bu akış tam içinde dolaştığın bahçenin çiçeklerini ezip geçmene neden olmaktadır nitekim sen yıldızlara bakmaktasın. Haydi çiçekleri ezdin, ayaklarına bulaşan çamuru da görmesin. Babilde göklere erişmek isteyenler Ziggutatlar inşa etmişler. Sense yıldızlara sadece bakarak ulaşılabileceğini düşünürsün. Hoş ne sen ne de Babilde olanlar yıldızlara ulaşabilmiş. Zaten en…

Tatsız olanın didaktikliği üzerine


Başa gelen tatsız olaylar galiba insanın kendini, yaptıklarını ve olan biteni yeniden gözden geçirmesini sağlıyor ve en önemlisi varsa yanlış varsayımlarını görmesini, doğru varsayımlarından emin olmasını bazen de var saymanın kendisinin yanlış olduğunu çünkü hızlı değişen şeylerin (örneğin …..  havası) üzerine varsayım kurulamayacağını öğrenmesini sağlıyor. Bu boyutu ile ele alındığında, felaketler demeyeyim ama tatsız olayalar…