Check a word documents for a multiple keywords sequentially in a smart way


Let’s consider your boss requested check documents more than 100+ item is include key word like “draft” and “temporary” etc. Doing this manually is exhausitive work. But there are another method for smart workers:) which avoids iterative tasks.

Here in how:

Sub Makro1()

’ Makro1 Makro

   Selection.Find.ClearFormatting
   With Selection.Find
       .Text = “Draft”
       .Replacement.Text = “”
       .Forward = True
       .Wrap = wdFindAsk
       .Format = False
       .MatchCase = True
       .MatchWholeWord = True
       .MatchWildcards = False
       .MatchSoundsLike = False
       .MatchAllWordForms = False
   End With
   Selection.Find.Execute

   Selection.Find.ClearFormatting
   With Selection.Find
       .Text = “Temporary”
       .Replacement.Text = “”
       .Forward = True
       .Wrap = wdFindAsk
       .Format = False
       .MatchCase = True
       .MatchWholeWord = True
       .MatchWildcards = False
       .MatchSoundsLike = False
       .MatchAllWordForms = False
   End With
   Selection.Find.Execute

End Sub

Tez veya kitap yazarken dokümanlar ve yazdığınız metinleri nasıl organize etmelisiniz?


Bilgisayarınızta temiz bir çalışma ortamı oluşturmak sanıldığı kadar kolay değildir.

Sürekli olarak kullanacağınız “dijital varlıklar” (DV) önem sırasıyla:

 • Yazmakta olduğunuz tez/kitap taslağı (W)
 • Çıkaracağınız ara metinler (teze bağlı makale veya sunumlar) (P)
 • Aldığınız notlar (N)
 • Okuyacağınız ve okuduğunuz metinler(makale,kitap vs) (M)
 • Zaman zaman biriktirip vazgeçtiğiniz materyaller-Ambar (V)

olarak özetlenebilir.

image

Bu 4 varlıkla ilgili olarak aşağıdaki iki ortamda çalışmak mümkündür:

 • Tek bilgisayarda çalışmak (SC)
 • Birden fazla bilgisayarda çalışmak (Ev ve ofis bilgisayarında çalışmak) (MC)

SC: Tek bilgisayarda çalışmak daha pratik ve huzurludur ancak bilgisayarınızın olası çökme/çalınma durumunda tüm varlıklarınızı kaybedersiniz. Bu nedenle yedekleme kritik bir süreçtir. Yedeklemenin aynı bilgisayarda(LC) değil aşağıdaki ortamlardan birinde yapılması gerekir.

 • Harici hard diskler (ED)
 • Cloud (Google Drive,Dropbox,Yandex Disk gibi) (CE)

Kendi kendine e-posta yollamak da bir metot ise de dağınık ve efektif olmayan bir yoldur. Bu durumda yedeklenen dosyalar periyodik olarak (söz gelimi her ayın son günü ya da daha sık) yedeklenmelidir. Bu genelde unutulur. Bunun için ise akıllı telefonunuzun takvimine tekrar eden hatırlatma kurmanızı öneriyorum. Çok pratiktir.

Yedeklemenin handikapı, sözgelimi her saat yedek alamayacağınıza göre ya da unutma ihtimallerinizi hesaba katarsak veri kaybı riskini sıfırlamıyor olmasıdır. Yani dün periyodik yedeğinizi alır buün 4 sayfa yazar yarın verilerinizi kayberderseniz son yazdığınız 4 sayfa yok olacaktır. Ayrıca harici hard disikinizi de bozlulma ve kaybolma riski her zaman vardır. Bunun için ise cloud kullanmak (yedekleme aracı olmanın ötesinde) daha iyi bir yol olarak gözükmektedir. Bunu ise ikinci ortamı, birden fazla bilgisyarda çalışmayı anlatırken daha fazla ifade edeceğiz.

MC: Birden fazla bilgisayarda çalışmak ise bir çoğumuzun kabusudur. Makaleler bir bilgisayarda, notlar başka bilgisayardadır. Genellikle tam çalıştığınız sırada lazım olan makale diğer bilgisayarda unutulmutştur. Evet cloud bu durumda hayat kurtarır ancak cloud’a da kota sınırları vardır dahası senkronizasyon zaman almaktadır. Peki MC durumunda ne yapmak gerekir. Bunun için adına Dengelenmiş Materyal Metodunu DMM diyebileceğimiz metot önerilebilir.

Dengelenmiş Materyal Metodu

Tanım: Bir veya birden fazla bilgisayarda, tüm dijital varlıkların (DV) önem sırasıyla;

 • Düzenli,
 • Her yerden erişilebilir
 • Güvenli
 • Sürdürülebilir
 • Yalın

olmasını sağlamaya çalışan, varlıkların herhangi bir bilgisayar cloud arasında dengede tutulduğu yöntemdir.

Kurallar:

Ortam Kuralları

 • Tez/Kitap taslağı ya da emek verilerek yazılan her şey(kodlar,hesaplar vs) cloud’da saklanmalıdır. Bu yedek olarak değil GoogleDocs benzeri formatta direkt olarak cloud üzerinden editlenebilir halde olmalıdır. Sıfır veri kaybı için(teorik olarak sıfır olmasa da) bu şarrtır. (W-CE).
 • Ara metinler de aynı kurala tabidir (P-CE)
 • Notlar da cloud üzerinde ve editlenebilir halde ve tek dosya içinde ardarda yazılmak sureiyle kaydedilmelidir.(N-CE)
 • Okunan ve okunmakta olunan metinler cloud’da da tutulabilir ancak cloud’da tutulamıyorsa lokal bilgisayarda (M-LC) ve tek klasör altında olmalıdır. Ayda bir yedeklenmelidir. Materyallere her zaman erişim genellikle mümkündür. Kaybolsalar bile tekrar download edebilirsiniz bu nedenle cloud’da yer kaplamasına gerek yoktur. Ancak düzeninizin bozulmaması için ilgili klaösr ayda bir harici harddiske yedeklenemelidir.
 • Ambar dosyaları lokal bilgisayarda saklanmalıdır.(V-CE)
 • Sadece sıkça kullanılacak kitap ve makaleler cloud’da kolay erişim amacıyla yine tek klasör* altında saklanabilir.
 • Metin altını çizme ve kenara notun hiçbir değeri yoktur. Tüm notlar tek dosyaya yazılmalıdır.

Tüm notlar tek dosyada kuralı eski bir teamülden gelmektedir. Şu formatta tutulur:

Makale başlığı 1 -Yazar-Yıl

 • Notlar……

Makale başlığı 2 -Yazar-Yıl

 • Notlar…..

Tek materyaller tek klasörde kuralı ise pratik gibi gözükmese de dağılmışlık hissiden,mükerrer kayıtlardan kurtulmanın iyi bir yoludur. Ancak isimlendirme kuralları olmaksızın işe yaramaz. İsimlendirme kuralı, dokümanları sıralı ve taksonomik olarak kaydetmenin bir yoludur. Şöyle yapılır:

001. MakaleYılı-Başlıktan ilk max kelime-Yazar #Etiket Bilgisi.pdf

gibi. Burada sıra numarası dosyaların sizin kaydettiğiniz sıra içinde ve düzenli gözükmesini sağlar. Başa sıfırları koymayı unutmayın nitekim windows için 0001 ile 1 farklı değerlerdir ve sıra bozulur. Tüm başlığı yazmaya gerek yoktur makale başlığından bir veya iki kelime ile hatırlatması yeterlidir. Yazar bilgisi akademik metinlerde atıflar ve hatırlamak için önemlidir. Etiket bilgisi ise basit bir taksonomi yapmak için gereklidir. Bunun için en başta şöyle bir kategori listesi yapmış olabilirsiniz:

 • A: Kendi bulduğum makaleler
 • B: Danışmanımın önerdikleri
 • C: Kritik makaleler
 • D: Uygulamalı makaleler
 • E: Okuduğum makaleler

Buna göre diyelim ki danışmanınızın önerdiği kritik bir makale #BC olarak, sizin bulduğunuz uygulamalı bir makale #AD olarak etiketlenir. # ifadesinden sonraki harfler alfabetik düzende gitmelidir. Bu neye yaracaktır? Kaydettiğiniz makalerin sayısı yüzlere ulaşınca hangisi neydi diye bulamayabilirsiniz bu durumda bulunduğunuz dizinde arama kutusuna sadece

System.FileName:“#BC”

yazdığınızda danışmanınızın önerdiği tüm makaleler listelenecektir. (Daha karmaşık arama operatörleri için şurayı tıklayın) Ya da #A yazınca kendi bulduğunuz makaleler gelir. Dahası 29’a kadar değişik kategori kullanabilirsiniz gerektikçe ancak bence en fazla 7 kategori olmalıdır.(Bu arada W,P,N,M,V harfleri rezervdir sadece başta anlattığımız ana kategoriler içindir onları kullanmayın) Daha fazla kategori veya ayrıntı bilgi için README dosyası kullanmalısınız. Bu dosya ilgili materyaller klasörü altında not almak istediğiniz dosyalar için kısa bilgiler girebileceğiniz basit bir text dosyası olabilir.

image

Bu kadar kurallı olmanın basit bir gerekçesi vardır. Materyal ve dokümanlarınıza siz hakim değilseniz sonuç alamazsınız. Dahası stresli ve huzursuz çalışırsınız. Bazı insanların bilgisayarları binlerce materyalin yer aldığı dipsiz bir kuyu gibidir. Fazla ve düzensiz materyal tutmak bilgelik değil koleksiyonculuk olur. 

image

Bu nedenle okumadığınız veya ilgisiz olduğunuz materyalleri ara sıra temizleyin. Eğer kıymıyorsanız yedekleyin ancak bilgisayarınızda tutmayın. Sırf bu iş için çöp kutusu yerine adına AMBAR dediğiniz bir klasör açabilirsiniz.