Check a word documents for a multiple keywords sequentially in a smart way


Let’s consider your boss requested check documents more than 100+ item is include key word like “draft” and “temporary” etc. Doing this manually is exhausitive work. But there are another method for smart workers:) which avoids iterative tasks. Here in how: Sub Makro1()’’ Makro1 Makro’    Selection.Find.ClearFormatting    With Selection.Find        .Text = “Draft”  …


Namaz


Namaz


Tevazu


Tevazu


Tevazuu


Daha sonra Sony’ nin satın aldığı bir startup şirket organizasyon şeması yerine ilişki diagramı çıkarır(mail trafiği üzerinden) ve kimseyle görüşmeyen iki personeli fark eder. Bu personelin ne kadar efektif olduğu malum. .. Organizedmind kitabından.

Patent sayıları iyi konuşmuyor


Twitter’da paylaştığımda pek çok itiraz alan ama maalesef doğruluğunu kontrol ettiğim şu veriyi paylaşayım: Güney Kore’nin tek bir şirketinin, Samsung’un sadece 2013 yılında almış olduğu patent sayısı, bizim ülke olarak 50 yılda almış olduğumuz patent sayısının 18 katı! Alıntı: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiyenin-egitim-sistemi-yeni-ekonomiye-uymuyor

Yüksek zekayı heba etmek


Bir toplumdaki ileri zekâlı çocuk oranı zaten ortalama yüzde 5 civarındadır. Biz bu grubu 15 yaşına gelene kadar yüzde 2,2’ye indiriyoruz. Bizim işte böyle bir eğitim sistemimiz var. Bu oran İsrail’de 8,8’e çıkıyor, Güney Kore’de yüzde ise 28 Kaynak: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiyenin-egitim-sistemi-yeni-ekonomiye-uymuyor

Tez veya kitap yazarken dokümanlar ve yazdığınız metinleri nasıl organize etmelisiniz?


Bilgisayarınızta temiz bir çalışma ortamı oluşturmak sanıldığı kadar kolay değildir. Sürekli olarak kullanacağınız “dijital varlıklar” (DV) önem sırasıyla: Yazmakta olduğunuz tez/kitap taslağı Çıkaracağınız ara metinler (teze bağlı makale veya sunumlar) (P) Aldığınız notlar (N) Okuyacağınız ve okuduğunuz metinler(makale,kitap vs) (M) Zaman zaman biriktirip vazgeçtiğiniz materyaller-Ambar (V) olarak özetlenebilir. Bu 4 varlıkla ilgili olarak aşağıdaki iki…

Haftada 55 saatten sonrası yalan


Stanford’da yapılan yeni çalışmaya göre  üretkenlik haftada 50 saat çalıştıktan sonra her saat net bir şekilde azalıyor ve 55 saatten sonra çalışmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Bu doğru, 70 saat veya daha fazla çalışan insanlar ile haftada 55 saat çalışan insanlar aynı miktarda iş yapıyorlar. Fazladan harcanan saatler ise boşa gidiyor.