Bakmıyorum değil, bakmayacaksın!


İlm-u hukuk  ve muhtelif diğer ulumda, üstazımız olan bir ağabeyimiz şehr-i Diyarbekir’de belki de “kırık” ya da “şeher çocuği” olarak tesmiye edilen bir şahsın deruni suali olan (aslında sual o kırığın değil daha ali makamlarda müsebbib-ül esbabın yahut esas gizli elin sualidir)  "Abé niye eyle oli" üzerine telif ettiği makaleyi kıraat etmekle yine aynı şehr-i mukaddesin, sarhoşlarından bile duyulabilecek hikmetlerden bir vakıa hatıra geldi.

Her ne kadar, erkan-ı ilim ve teamül-ü ekabirde, ulema-i kibriya ve erbab-ı hikmet katında bencileyin nevzad eşhasın kelam etmesi abes de olsa yahut evvel niyetim sükut da olsa belki bir haşiye yahut derkenar kabilinden olmak ibare-i kaydı ile hatırayı arz edeyim.

Küçükken, Diyarbekir’in Dağkapı havalisinde, bir “ruznamefüruş” (gazete satan) dükkan kapısında, istif edilmiş muhtelif mecmua ve jurnallere temaşa ederken (niyyet-i halis ile hangisini alsam fikri içinde) dükkan sahibi kapıdan hiddetle sordu: “Ne yapisan ula qezetelere baxisan”.

Ben “Abe yox abe baxmiyam vala alacaxtım” dediğimde (diyende) adam basitlik kisvesine hulul etmiş ancak hikmetengiz cümle-i azamını ciger ve qaşha ile yanık mahrecinin tüm kuvvesi ile şöyle dedi:

“Baxmiyorum degıl baxmayacaxsan”

Bu cümlenin hangi hikmetini anlatsam. Evvala; Nemo censetur ignorare legem (Kanunu bilmemek mazeret olamaz.) dedim içimden, adı Şeyxmus yahut Qedri olma ihtimali yüksek bu dayımız ne dese odur. Saniyen hikmet ise benim fiilimi inkardır. Oysa abe fiilimi inkarı tekzib ile emri ihtar etti. Salisen: Jurnal denilen meretin iktisadi anlamda “beğenmeli mal” kategorisinde olamayacağı hatta o da değil belki Giffen malı  olduğu hikmetine vakıf oldum. La yal’emul ğaybi illa-Allah.

Bu şehr-i mübarekde tevafuken rastladığım garib bir çok adamın esrarengiz sözleri ile bu ricalin belki bir lobi belki hafi bir cemiyyet olduğuna, hatta belki Diyarbekir’in surlarına sinmiş kadim hikmetin bu zevatta hiç de çaktırmadan, aleladelik kisvesi ile tecessüm ettiğine kanaat ettim. Gaflet olunmaya.

Sykes’in uydurduğu Arap Devlet Bayrakları


Sykes’in uydurduğu Arap devlet bayrakları

Rus Komünist Pravda gazetesi dönemin Wikileaks’ı oluyor. Fransız ve İngilizlerin gizli anlaşmalarını yayınlıyor.

Balfour deklarasyonu: Bir milletin başka bir millete başka bir milletin toprağını vaadi

Mısır’ın İngiliz’lerin yanında olmak Karşılığında bağımsızlık beklerken Paris Konferansında manda Yönetimi’ne mecbur edilmesi. (Zahlul)

İzleyin:

http://www.aljazeera.com.tr/belgesel/araplarin-gozunden-1-dunya-savasi-3-bolum-yeni-ortadogu

Arapların gözü ile 2. Dünya Savaş’ı (Osmanlı’lar )


Belgesel: Arapların Gözünden Birinci Dünya Savaşı – 2. Bölüm

İsrail’in Kurucusu David Ben Gurion Selanik’e Osmanlıca Öğrenmeye geliyor. Daha sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitiriyor.

Birazcık un için bir Küp altın veren Lüblanlılar.

Lübnan’da Maraş Mahallesi

Osmanlı’ya destek veren Yahudiler

Kudüs’ün işgali

Aljazeera’nın Bu mükemmel belgeselinde

http://youtu.be/D95l28YSttw