Bakmıyorum değil, bakmayacaksın!


İlm-u hukuk  ve muhtelif diğer ulumda, üstazımız olan bir ağabeyimiz şehr-i Diyarbekir’de belki de “kırık” ya da “şeher çocuği” olarak tesmiye edilen bir şahsın deruni suali olan (aslında sual o kırığın değil daha ali makamlarda müsebbib-ül esbabın yahut esas gizli elin sualidir)  "Abé niye eyle oli" üzerine telif ettiği makaleyi kıraat etmekle yine aynı şehr-i…

Sykes’in uydurduğu Arap Devlet Bayrakları


Sykes’in uydurduğu Arap devlet bayrakları Rus Komünist Pravda gazetesi dönemin Wikileaks’ı oluyor. Fransız ve İngilizlerin gizli anlaşmalarını yayınlıyor. Balfour deklarasyonu: Bir milletin başka bir millete başka bir milletin toprağını vaadi Mısır’ın İngiliz’lerin yanında olmak Karşılığında bağımsızlık beklerken Paris Konferansında manda Yönetimi’ne mecbur edilmesi. (Zahlul) İzleyin: http://www.aljazeera.com.tr/belgesel/araplarin-gozunden-1-dunya-savasi-3-bolum-yeni-ortadogu

Arapların gözü ile 2. Dünya Savaş’ı (Osmanlı’lar )


Belgesel: Arapların Gözünden Birinci Dünya Savaşı – 2. Bölüm İsrail’in Kurucusu David Ben Gurion Selanik’e Osmanlıca Öğrenmeye geliyor. Daha sonra İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitiriyor. Birazcık un için bir Küp altın veren Lüblanlılar. Lübnan’da Maraş Mahallesi Osmanlı’ya destek veren Yahudiler Kudüs’ün işgali Aljazeera’nın Bu mükemmel belgeselinde http://youtu.be/D95l28YSttwDünya geçici derken de dünya sevgisi belki hala içimizdedir.
file:///var/mobile/Containers/Data/Application/C0773B5E-D052-4233-9A4D-4B4792F2206D/Library/Caches/AVYInstagramCache/67F51CC5-2E2A-4AD0-8102-709291747D89.jpeg