HIZSIZ OKUMA


Okunacak materyallerin sayısı hızla artıyor, dahası artık “daha fazla okuma” çoğu kez entelektüel bir zevk değil “gereklilik” haline geldi. Doğal olarak insanlar bu durumu ya “hızlı okumaya niyetlenerek” ya da hepten “hızlı veya yavaş ama hepten okumayarak” aşma yoluna yöneldiler. Birinci grup hızlı okumaya niyetlendi, bu niyetlerin çokluğu ise doğal olarak bir hızlı okuma ekonomisi…

Ekonometriyi anlamak


Ekonometriyi anlayamıyorum, çok soyut ve zevksiz filan diyorsanız bir çözümümüz var. Jon Stewart’ın “Understanding Econometrics” adlı kitabını bulunca en az Enigma’yı çözmüş kadar sevindim. Nitekim bazen hayal alemine daldırtan ve insani olmaktan çıkan ekonometrik kavramları insani bir dille anlatmaktan söz ediyor ve sıfır ekonometri bilgisine sahip birine anlatırcasına anlatıyordu. Bu yönü ile bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Kitabı…

Gazali’ye göre tekamül


İhya-u Ulum-ud Din Gazali’nin İhya-u Ulum-ud Din adlı eserinin 3 cildini okumaktayım.  3. cildin çoğunluğu faziletlerin kazanımı ve kötü tabiatin yok edilmesi üzerine olduğunu belirtmekte fayda var. İlkesel olarak Gazali’nin kültürümüzdeki “can çıkar huy çıkmaz” türünden yaklaşımlara tamamen karşıdır. İnsan karakterin değişimimin ve yeni özellikler kazanmanın çok zor olduğunu kabul etmekle birlikte, karakterin değişmezliği eğer gerçek olsa yazılan kitapların hatta dinlerin bir manasının olmayacağını ifade eder. Yani tüm bunlar karakterin değişebilirliğine alamettir….

Genişletilmiş Dickey Fuller Testi


Augmented Dickey Fuller Testi ile ilgili olarak aldım bazı notlar: Augmented Dickey Fuller Test (ADF) “Durağanlık” var mı yok mu kontrol etmek için yapılır. İki farklı zaman serisi durağan değillerse herhangi bir tahmin modeline direkt konamaz. Zaman serisi bir tahmin modeline konacak ise durağanlaştırılmalıdır. ADF testi RStudio altında urca kütühanesi ile yapılır. ur.df(parametreler) fonksiyonu ile…