R Kullanım Kılavuzu


İstatistik, ekonometri ve matematiksel işlemlerde komut bazlı çalışan (yani düğme filan yok tamamen sözüm ona sıkıcı bilgisayar kodları ile) ancak tam anlamı ile zehir gibi bir araç olan R için bazı temel komutları unutmama ve paylaşma adına “cheatsheet” kabilinden bir dosya paylaşmaya karar verdim. Yenilerini de buradan devam ettireceğim.

İşte bazı basit kodlar:

https://gist.github.com/suatatan/2f5a1cf5c1f84ae46d42.js Yararlanılan Kaynaklar
http://www.montefiore.ulg.ac.be/~kvansteen/GBIO00091/ac20092010/Class8/Using%20R%20for%20linear%20regression.pdf

http://stackoverflow.com/questions/6771588/how-to-define-a-simple-dataset-in-r

Microsoft Excel 2010 ile Histogram Çizme


Tahmin ettiğinizin aksine histogramı excel’de çizmek herzaman kolay değildir. Sürümden sürüme bazı problemler çıkabilmektedir. İşte kesin çözüm (Excel 2010 için):
Excel’inizde “Çözücü” ya da İngilizce olararak kullanıyorsanız “Solver” eklentisi(add-on) kurulu olmalıdır.  Bunun için şu adresten nasıl kurulacağını öğrenebilirsiniz. Daha sonra excel dosyası  içinden Veri> Veri çözümleyicisi’ni seçim oradan açılan pencere’den Histogram‘ı seçin. 
Kolay gelsin

Gereksiz e-posta aboneliklerinden tek seferde kurtulun


E-posta adresinizde zamanında üye olduğunuz onlarca hatta yüzlerce üyelik mesajlarından artık sıkılmışsınızdır. Teker teker üyelikten çıkmak da neredeyse imkansız. İşte tam bunun için tüm üyeliklerinizin dökümünü çıkarıp toplu olarak (elbette bazılarını sürdürmeye devam edebiliyorsunuz) iptal etmek ve huzur dolu inbox’a sahip olmak mümkün. https://unroll.me/ adresindeki ücretetsiz hizmet hayat kurtarıyor. Ben meğe şu 8 yıllık gmailimde 180 adet bülten üyeliğine kaydolmuş mail bombardımanı altındaymışım. Komple sildim. Denemenizi öneririm.

İngilizce-Türkçe Bazı Finansal Kavramlar


Zaman zaman unutabildiğimiz ya ka birbirine karıştırdığımız finansal kavramlar için kendimce küçük bir sözlük oluşturdum. Yeri geldikçe yeni eklemeler yapabilirim. Elbette internette onlarcası var ancak her “yiğidin” yoğurt yemesi de farklıdır. Sormak istediğiniz kavramlar olabilir, lütfen yorum kısmında sorunuz. Elden geldikçe, vakıf olunan kavramlar listeye eklenecektir.

 • Common Stock (İngiliz ingilizcesinde Ordinary Share):  Adi hisse senedi
 • Dividend: Kar payı, temettü
 • Stock split: Hisse senedi bölünmes. (Bir hissenin şirketin kararıyla iki yeni hisseye dönüşmesi)
 • Tobin’s seperation theorem: Tobin’in ayrım teorisi: James Tobin tarafından ortaya atılan teori. Bu teoriye göre bir yatırım süreci iki ayrı adımda açıklanabilir:
  1: Matematiksel bir sonuç olarak etkin bir pörtföyün kurulması aynen Markowitz’in tanımladığı gibi değişmez bir tercihtir.
  2: Bu etkin portföyün terkibinin kararının riskiz yatırımlarla verilmesidir.
  Etkin pörtföy ile risksiz varlıklar arasında optimal tahsis yatırımcının tercihine kalmıştır. Öyle ki bu ayrım sermaye piyasası doğrusu ve CAPM kavramının inşa edilmesinde büyük rol oynar.
 • Short Sell (Açığa satış): Detaylı açıklama için: Okan Sarıoğlu
 • Financial Failure/Corporate Failure: Finansal başarısızlık (Bir firmanın iflas ve benzeri durumları)
 • Moody’s Manual: Moody’ Manueli: Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’sin yayınladığı firmalar ve sektör hakkındaki değerlendirmelerini içeren manuel. Detaylı bilgi için: Hürriyet. Moody manuel’i bir çok akademik çalışmada veri kaynakları arasında yer almıştır. Özellikle de iflas tahminlemesi ile ilgili çalışmış bilim adamlarınca…
 • 10-K Financial Statements:  Amerikan SEC(Security Exchange Commission) yahut bir nevi Amerikan SPK’sının her yıl firmaların genel performansı hakkında yayınladığı yıllık rapor. Bunun 10-Q versiyonu ise çeyrekliktir.
 • Back-casting: Güncel eğilim ya da trend analizlerini kullanarak geriye dönük çıkarımlarda bulunma. İleriye dönük tahmin yapma anlamına gelen forecasting’den farkı geçmiş üzerinde yorum yapıyor olmaktır.
 • Logit/Logistic Regression: (Lojistik Regresyon): Bir araştırmacının bir siyasinin kazanıp kazanmayacağına dair faktörlere ilgi duyduğunu varsayalım.  Sonuç değer 1 (kazanmak), 0 (kaybetmek) olsun.  Tahminleyici değişkenler, kampanyaya harcanan para olsun.Bu durumda Logit ya da Lojistik regresyonla analiz yapılarak ilişki bulunmaya çalışılır.
 • Dividend yield: Temettü geliri
 • Clearing House: Takas odası
 • IPO: Initial Public Offering: İlk Halka Arz

Futures sözleşmeleri ile ilgili bazı kavramlar:

Baz Fiyat= Vadeli fiyat-Spot fiyat
Baz fiyat sıfırdan küçükse=> fiyatların düşüeceğine dair ciddi beklenti var (Nadiren) Buna backwardation da denilir.
Baz fiyat sıfırdan büyükse => Bu durum normaldir. Buna contango denilir. Contango durumunda yatırımcılar vadeli işlem sözleşmeleri satmaya meyillidir.

Latex dosyasını Word’a çevirme


Microsoft ürünlerini Bill Gates’ten daha fazla seven bir toplum olduğumuz için canım Latex ile ilmik ilmik yazdığınız el emeği göz nuru metinlerinizi yolladığınız yerin ‘MS Word formatında gönderilecektir’ demesiyle Word’ gerçekliğine döndüğünüz olur bazen. Bu durumlarda bu işi elle yapmak epey zor olabilir, bunun için açık kaynak dünyasının bir çözümü var: Latex2RTF. Evet direkt Word’a çevirmiyor ancak RTF formatına çeviriyor. Çevrim sorunsuz. Metin içi kaynakça da sorunsuz çevriliyor. Tek sorun kaynakça kısmını daha sonradan Mendeley veya Zotero’ya entegre halde olmaması -ki çözüm bulursam paylaşacağım- o da zor değil.
Programı indirmek için Latex2RTF

Python ile Excel’den veri okuyup işleyerek sonuçları Excel dosyasına yazdırma


Python dili ile Excel dosyalarına erişim sağlayarak verileri almak ve işlemek mümkündür. Aşağıda parasal değerleri alıp her biri için risk değerlemesi yaptıktan sonra sonuçları output-risk.xls dosyasına yazdıran bir kod betiği var. Bizzat yazdım. Excel’de  normalde excel fonksiyonları ile yazılamayacak karmaşıklıktaki veri işleme operasyonları için Excel’e pythondan dışarıdan müdahale etmek iyi bir çözüm olabilir.
Aynı işi Excel makroları ile yapmak mümkün ise de python daha sade bir çözüm sunuyor.
Bu kodlar python ile excelden veri okumak için xlrd, python ile excele veri yazmak için xlwt kütüphanesi kullanıyor.

İşte kodlar:

# -*- coding: utf-8-*-
import xlrd
import xlwt
#read

“”“
tek satira kaydedilmiş proje parasal degerlerini check edip
risk degerlendirmesi yapar 1 ila 5 arasindaki risk puanlarini bulur.
output-risk.xls dosyasina parasal degerler ve karsilik gelen risk degerlerini yazar
”“”
class DataController:
    def data_risk_test(self,parasal_deger=0):
        x=parasal_deger
        if (x>10000)&(x
                risk=1
        elif(x>100000)&(x
            risk=2
        elif(x>500000)&(x
            risk=3
        elif(x>1000000)&(x
            risk=4
        elif(x>2000000):
            risk=5
        else:
            risk=0
        return risk
   
    def risk_test(self):
        okuwb = xlrd.open_workbook(‘risk.xls’)
        okuwb.sheet_names()
        okuhucre = okuwb.sheet_by_index(0)
        okuhucre = okuwb.sheet_by_name(u’Sheet1’)
        #write
        yazwb = xlwt.Workbook()
        yazhucre = yazwb.add_sheet(‘Otomatik1’)
        risk=0
        i=0
        for rownum in range(okuhucre.nrows):
            #print sh.row_values(rownum)
            VAL=okuhucre.row_values(rownum)
            x=VAL[0]
            risk=self.data_risk_test(x)           
            #print str(x)+“:”+str(risk)
            yazhucre.write(i,0,x)
            yazhucre.write(i,1,risk)
            i=i+1
        yazwb.save(“output-risk.xls”)
        print “**Risk kontrolleri yapilarak output-risk.xls dosyasina islendi”
#**********************
dc=DataController()
dc.risk_test()

    
Dosyayı indirmek için ise aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

https://docs.google.com/open?id=0B2QbjSFSlgaMemZqSnl2T1BtOVE

IPA-II dönemi


Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA I’in 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde mali yardımların çerçevesini oluşturan beş bileşeni korunarakmali yardımlara yön verecekbeş politika alanına dönüştürülmüştür. Bu beş politika alanı içinde ise çeşitli başlıklar altında sektörler ve alt-sektörler belirlenerek Avrupa Birliği Bakanlığı ile birlikte konuyla ilgili Bakanlıkların sorumluluğuna verilmiştir. İlgili sektör ve alt-sektörler altında yer alan proje faaliyetleri sektör sorumlusu kurumlar (lead institutions) tarafından koordine edilecektir.(http://www.diab.gov.tr/isbirligi-20-ipa-ii-donemi–2014-2020-.html)

Yeni Bileşenler:

-AB Üyeliğine Geçiş Süreci ve Kapasite Geliştirme. Bu başlık altında, Yönetişim ve Kamu Yönetimi, Sivil Toplum, Müktesebata Uyum Desteği, Birlik Program ve Ajanslarına Destek, Yargı, Temel Haklar, Göç ve İltica, Entegre Sınır Yönetimi ve Organize Suçlarla Mücadelealanlarında destekler verilmektedir.
-Bölgesel Kalkınma: Ulaştırma, çevre (su, atık su ve hava kalitesi konuları), enerji (yenilenebilir ve enerji verimliliği konuları), eğitim, sağlık altyapıları ve bilişim teknolojileri dahil KOBİ’ler desteklenmektedir.
 • İstihdam, Sosyal Politika ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma (IPA I. döneminde hali hazırda 5. bileşen IPARD olarak sürdürülmeye devam etmektedir)
 • Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği

İlerleme

IPA II Konsey Tüzüğü No:231/2014 (11 Mart 2014) ve IPA II Uygulama Tüzüğü No: 447/2014 (02 Mayıs 2014) yürürlüğe girmiştir.
IPA II ile ilgili ikincil mevzuat çalışmaları halen devam etmektedir. Ülke Strateji Belgesi ve Operasyonel Programlara ilişkin AB ve Türkiye arasındaki müzakereler ilerlemektedir.
IPA II uygulaması, Komisyon’un Operasyonel Programları onaylaması, Komisyon ile Türkiye arasında anlaşmalar (Çerçeve ve gerek görülürse sektörel, finansman) imzalanması ve Komisyon’un ilgili IPA II yapılarına bütçe uygulamaları için yetki vermesi (entrusting budget implementation tasks) ile başlayacaktır.

IPA-I Dönemi ile ilgili bazı önemli farklar

-CAO (Yetkili akreditasyon görevlisi) IPA-II dönemi tüzüğünde yer almamaktadır. (CAO kalkmıştır) -IPA-I döneminde tanımlı NAO ve Ulusal Fon, NAO ve Destek Ofisi tanımı gelmiştir.