Time waster proof appointment guide


Sometimes communication accidents causes angry, time wasting even de conflicts or breaking affairs up. 

After the many sad truth it’s time to break a little cheat sheet down:
-When you offer an appointment define strictly two holy things: when and where
-When you get an appointment offer don’t hesitate ask for two holy questions: when and where
-If meeting location is far; before exiting send an SMS or call for confirmation.
-In case of long waiting don’t go without book.
-In case of long waiting reveal your angry without hesitate and say your times value.
-Overlap timely or locationally near appointment. 
-Use Foursquare for tracking your buddies on it. When they are around you. you can meet with them. 

Albay Blotto Oyunu Nedir?


Colonel Blotto (Albay Blotto) tanımlanırken genelde savaş örneği verilir. Taraflardan biri Albay Blotto’dur. Biz ise bunu yerelleştirerek bu oyunun mantığını anlatalım:

Yıldırım Beyazıt ile Timur Ankara ve Konya’da savaşacaklardır. Yıldırım Beyazıt’ın 3 ordusu Timur’un 4 ordusu olsun. Bu savaş oyunu anlaşma ile bu iki cephede en fazla ordu bulunduran kişi o cepheyi kazanacak olsun. Yani mesela Yıldırım Beyazıt Konya’ya 2, Timur 3 ordu gönderirse Timur kazanır ve 1 puan alır. Bu iki taraf birbirinin hangi cepheye kaç ordu göndereceğini bilmeyecek.
Bu durumu şöyle şematize edelim.

İllüstrasyon: Bendeniz.

Bu durumdaki olasılıklar şöyle modellenebilir:
Örneğin:
Yıldırım Beyazıt Konya’ya 3,m Ankara’ya 0 ordu yollarsa Yıldırım Beyazıt için (4,0)
Timur Konya’ya 0,Ankara’ya 4 ordu yollarsa Timur için (0,3)

Böyle bir durumda Konya’da 4-0: 4 Yıldırım Beyazıt kazanır, Ankara’da ise 0-3 3 Timur Kazanır
Toplam puan olarak da Yıldırım beyazıt Konyada 4 Ankara’da -3 puan alacağından 4-3=1’dir
Timur için ise Ankara’da -4, Konya’da 3 puan alacağından -1 puandır.

Tüm bu ihtimaller matris olarak gösterilebilir:

http://mindyourdecisions.com/blog/2012/01/24/the-colonel-blotto-game/ örneği var.

İşte bu Colonel Blotto oyunudur. 1921’de Emile Borel tarafından ortaya konmuştur. Bu oyun için optimum çözüm nasıl sağlanır?
Hangi taktik baskın olur. Onu da öğrenince paylaşacağım. Ya da biliyorsanız siz yorum olarak yazabilirsiniz.

İngilizce inşaat mühendisliği terimleri


borrow excavation: ariyet kazısı
backfilling: doldurma, dolgu
traverse: rayların altına konan bordür taşı benzeri taş (eskiden ağaç: meşeye kreazot yedirerek)
ballast: rayların altına serilen mıcır (amiyane oldu ama): 
fortification: tahkimat

cast-in-situ pile: yerinde dökme kazık
piling. istif

quarry: ocak taşı
rubble stone: moloz taş
Jet grout: yer altı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerde forekazık yerine kullanılan bir zemin iyileştirme yöntemi. zemine yüksek basınçlı su çimento karışımı enjekte edilir. (Detay: http://www.zeminarastirma.com/jet_grouting.html)
Geogrid: :Zemin içerisinde çekme bölgelerinde olşan gerilmeyi taşımak için çeşitli polimerlerden imal edilmiş, yüksek dayanıma sahip geosentetik donatı. (detay: http://www.ymngrup.com/geogrid.html)
culvert: menfez
retaining wall: istinat duvarı

Yıllık faiz oranları ile aylık faiz oranları nasıl mukayese edilebilir?


İki bankanın aşağıdaki reklamı ile karşı karşıyasınız:
Tavuk Bankası: 3 ayda 1 sadece %1.5 faiz ile esnaf kredisi. Esnafın dostu banka
Aslan Bankası: Yıllık %6.13 faiz oranı ile esnaf kredisi.

Daha evvel çokça çeldirici soru çözmediyseniz ve ‘işin içinde bit yeniği’ arayamayacak kadar aceleniz varsa muhtemelen Tavuk Bankasına yönelirsiniz.

Bir de ‘akil finansçı’ olarak hesap yapıp konuşalım.
Sorun tam da yıllık faiz oranı ile farklı periyotlardaki faiz oranlarını karşılaştırma problemi sevgili okur.
Tavuk Bankasına 1 TL için 1 yıl sonunda (anapara dahil) şu kadar para ödersiniz: (Bileşik faiz formülü ile)

Peki bu yıllık faiz oranı olarak neye tekabül eder. Bu yıllık faiz oranı x olsun. 1 yıl süre için getirisi (anapara dahil)

(1+x) olur.

Şimdi 1. denklemimiz ile 2.sini eşitlik olarak yazarsak:

(1+x)=1.0613 TL olur x=0.0613 o da eşittir: % 6.13

Bulduğumuz oran tam da Aslan bankasının verdiği oran. Demek ki bu iki banka arasında hiçbir fark yok. Sadece reklam ‘hile-i şeriyesi’. Peki bu durumda ne yapılır? Elbette ‘dosya masrafları’ ve diğer avantajlara bakılır.


İki bankanın aşağıdaki reklamı ile karşı karşıyasınız:

Tavuk Bankası: 3 ayda 1 sadece %1.5 faiz ile esnaf kredisi. Esnafın dostu banka

Aslan Bankası: Yıllık %6.13 faiz oranı ile esnaf kredisi. 
Daha evvel çokça çeldirici soru çözmediyseniz ve ‘işin içinde bit yeniği’ arayamayacak kadar aceleniz varsa muhtemelen Tavuk Bankasına yönelirsiniz.
Bir de ‘akil finansçı’ olarak hesap yapıp konuşalım.
Sorun tam da yıllık faiz oranı ile farklı periyotlardaki faiz oranlarını karşılaştırma problemi sevgili okur.
Tavuk Bankasına 1 TL için 1 yıl sonunda (anapara dahil) şu kadar para ödersiniz: (Bileşik faiz formülü ile)
(1+0.015)^4 =1.0613 TL
Peki bu yıllık faiz oranı olarak neye tekabül eder. Bu yıllık faiz oranı x olsun. 1 yıl süre için getirisi (anapara dahil)
(1+x) olur.
Şimdi 1. denklemimiz ile 2.sini eşitlik olarak yazarsak:
(1+x)=1.0613 TL olur x=0.0613 o da eşittir: 6.13
Bulduğumuz oran tam da Aslan bankasının verdiği oran. Demek ki bu iki banka arasında hiçbir fark yok. Sadece reklam ‘hile-i şeriyesi’. Peki bu durumda ne yapılır? Elbette ‘dosya masrafları’ ve diğer avantajlara…

Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu


Osmanlı Almanlarla ittifak’a mahkum muydu?


Sanılanın aksine, Talat ve Cemal Paşalar ve sonradan Mustafa Kemal Atatürk’e İzmir’de suikast tertiplemekten ötürü yargılanan ve idam edilen Cavit Bey, Osmanlı imparatorluğu Almanlarla ittifak yapmadan önce İngiltere, Rusya ve Fransa nezdinde İtilaf devletlerine yakınlaşma girişimleri geri çevrilmiştir. Özellikle İngilizler zaten Osmanlı’nın parçalanacağından emindirler ve parçalanan Osmanlı’dan çıkacak devletleri güdümlemek daha çok işlerine gelmektedir.

Bu noktada Osmanlı devletinin Almanlara mahkum olduğu düşünülebilir ancak tarafsız kalma seçeneği belki de daha faydalı olacaktı.
Öyleki: “Almanya’nın Osmanlı İmparatorluğu nezdindeki Büyükelçisi Baron von Wangenheim Osmanlılar için en iyi politikanın tarafsız kalmaları görüşündeydi. Wangenheim’in görüşüne göre, Osmanlıların Almanya ve Avusturya’nın yanında yer alması durumunda, Osmanlı İmparatorluğu kendisine en fazla mali krediyi sağlayan Fransa’nın desteğinden yoksun kalacak; öte yandan da, Osmanlının Üçlü İttifak cephesine katılmasına tepki olarak, Rusya, Doğu Anadolu’yu istila edebilecek ve buna karşı Üçlü ittifak hiç bir şey yapamayacaktı.”

Okuma Notları Neden Var?

Wangenheim
Cavit Bey

Yine ‘olay’ yine zihinsel höristikler


Sosyal medya düşünsel höristikleri değiştirdi.Eskiden yazılı olan ‘kutsal’ iken, şimdi fotoğrafı yahut videosu çekilen ‘kutsal’. Ancak her yazılılana olduğu gibi, her kadraja girene de dikkatle yaklaşmak gerek.Neticede kelam-ı ilahi değil ya. İnsan işi… İster ‘şu üzerinden tank geçmiş adam’ ister camideki bira şişeleri. Eh, Berkeleyci bir algı ile; görülen alemi sadece düşüncelerimizin mütecessim hali olarak telakki edersek, bu ‘trol’ fotoğraflar derinlerde ne düşündüğümüzün hain muhbirleri çoğu kez. İşte bu yüzden son zamanlarda sadece bomboş, düz ve beyaz bir kadraj karesi paylaşmaya karar kıldım. Herhalde, insan ‘lekesi’ ile kirlenmemiş haleti ruhiyenin en iyi sembolü bu