Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi


Türkiye’de Sağ ve Solun Tanımı:

“Batı demokrasilerinde sol-sağ ekseni, partilerin sosyo ekonomik sorunlar karşısındaki tutumlarında dayandığı halde, Türkiye’de bu kavramlar, daha çok laikçilik-dini muhafazakarlık eksenini ifade etmektedir.”

DP de bugün AKP’de olduğu gibi türdeş bir seçmen kitlesine sahip değildi. Farklı unsurlar barındırıyordu

“1946-1950 döneminde DP’yi doğuran ve çok kısa sürede iktidara ulaştıran çevresel muhalefetlere koalisyonu, tahmin edileceği gibi, türdeşlikten yoksundu. Bu koalisyon içinde CHP iktidarına çok değişik nedenlerden ötürü muhalefet eden;

  •     Dini muhafazakar kesimler
  •     Köylü kitleleri (Tek parti sisteminin simgesi haline gelmiş jandarma-tahsildar baskısı altında kalan)
  •     Gayrı müslimler (Varlık vergisi ve ayrımcı muamelenin acısını çekmiş olan)

Bu kitlelerin tek ortak özelliği, CHP tek parti yönetimi taafından dışlanmış, günümüzün moda deyimi ile "ötekileştirilmiş” olmalarıydı.“

Dikkatinizi çektiyse bu türdeş olmayan seçmen kitleleri günümüzde de belirleyici olan bir kesim.

Okuma Notları Neden Var?

Suat ATAN’ın okuma notları neden var? Neden sayfasından yayınlanır?


Kitap okumanın güzel tarafı da bu ya: Kalın kalın kitabın yüzbinlerce cümlesinin içinden iki cümle çıkar altını çizdiğiniz; ilgili olduğu her şeyi açıklamaya kadir, ufuk açıcı, derin,  unutulmaz, zevk veren, bilgi dolu cümledir bunlar. Ya da bilge adamların kalelerini inşa ederken kullandıkları taşlardır. İşte bu taşları pek de sunmaz sahipleri. Ama ışığın yayılması metaforuna inanarak; bu taşları “erbabı olan” herkese açıyoruz. Onlar kim? Onlar ışığı arayanlar. Gelip bulurlar.
Bulanlardan istirhamım; siz de yayın.

Okuma Notları “alıntıdan ibaret” değildir. Okuma esnasında ortaya çıkan fikir kırıntılarını da içerir. Alıntılar hep tırnak içinde fikir kırıntıları ise serbestçe gösterilir.

Milli saçmalığımız: Futbol Sevinci


Tamam, bugece yine dışarıda deliler gibi bağıran futbol meraklıları için beylik eleştirilerimi yapmayacağım. (Nitekim fazlasıyla marjinal vaziyete düşüyorum). Tek sorum var. Tamam, sevinin, takla atın, sevindiğiniz şeylerin mantığına karışmıyorum artık. Ama sevinme şeklinize karışacağım: Sadece neden kornalara ‘dat dat dat’ diye basıyorsunuz, neden ‘öküz-engiz’ şekilde bağırıyorsunuz, gecenin bu saatinde. Yakında bir çalışma yapacağım: Futbolda yapılan taşkınlık indeksi FYTI ile ülkelerin gelişmişlik seviyesi arasındaki ilişki… Kesin negatif çıkacak korelasyon. Ulan inat değil mi, ben de kriket, gülle atma, uzun atlama vs sporları izleyip, bir takım tutacağım. Takımın tutunca da ben de korna çalıp bağıracağım 🙂 S.Atan