Kolerasyon ile Lineer Regresyon arasındaki fark nedir


Korelasyon ve lineer regresyon aynı şey değildir.  Amaç ne? Korelasyon iki değişken arasındaki ilişkinin değerini ölçer. Veri noktaları arasında bir çizgi çizemez. Korelasyonun değerini kolrelasyon katsayısı ile ölçebilirsiniz. r=0 ise ilişki yok. Pozitifse bir değişken arttıkça diğeri artar, negatifse biri arttıkça diğeri azalır (ya da tersi= Lineer regresyon ise Y ile X arasındaki en iyi…