Çîyayên min


Çîyayê Esrûkê (Foto: Metîn Ayşîn-Çîyager) Çîyayên  min Gerdûnên mezin ên xeyalê min Çîyayên welat Sunduz, Başêd û Artos Werek û Esrûk, Û Çîyayê Tembo, Kelediz û Herekol, Kelereş û Kelespî A Nordûzê Bi mij û duman in. Berf xatirê xwe dixwaze, Kulilkên nû destûrê xwe dixwaze, Bihar mizgînî tîne, Newroz mîzgînîya xwe dixwaze, Mîna dengbêjên…

Anüite nedir? Google App Script ile basit birk kredi taksit (anüite) hesap makinesi denemem


Anüite nedir?:   Anüite eşit zaman aralığında (mesela ayda bir), eşit miktarda (mesela kredi borcununuz taksitleri) olarak ifade edilebilir. Anüite aslında sonsuz ödemesi olan tahvil formülü yani (1/r) ‘den belirli bir süre sonra başlayan sonsuz ödemeler formülünün net bugünkü değeri (1/r *(1+r)^t ) formülünün çıkarılması ile bulunur.  Anüitenin günlük hayatta kullanıldığı yer kredi borcu taksitleridir….

Kredi sistemi köleleştirmenin bir aracım mı?


Kapitalizm hakkında şöyle bir yorum da vardır:“Biz ihtiyaçlarımızı arttırdıkça özgürlüğümüzü sınırlarız. Kredi borçları bu sistemin garantisidir. On yıl kredi borcu olan birisi iş yerinde daha fazla köledir. Sisteme baş kaldırmaz ve maksat hasıl olur.(Teşekkürler Bilge İnsan)

Plain vanilla nedir?


Bir finansal enstrümanın en basit haline “plain vanilla” denilir. Daha çok tahvil, future ve swap için kullanılır. Plain vanilla egzotik enstrümanların (karmaşık süreç ve yapılara sahip) aksidir.

Eurobond nedir?


Eurobond, kurum, şirket veya devlet tarafından yabancı para cinsinden yurtdışına ihraç edilen uzun vadeli, kupon ödemeli(düzenli ödemesi olan) bir tür tahvildir. Dövüz veya TL mevduat faizleri düştüğünde Eurobond tercih edilerek yüksek getiri sağlanabilir. Eğer yabancı para cinsinden uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız Eurobond’u tercih edebilirsiniz. Özellikle devlet tahvilleri çok güvenli yatırım araçlarıdır. Ancak diyelim Türkiye’deki devlet…

Altman Z-skoru nedir?


Edward ALtman  1968 yılında Edward Altman New York üniversitesinde doçent iken İflas tahmini için Z skor formuülü adlı makaleyi yayınladı".Bu çalışmada iflas durumundaki 33 ve özellikleri bu 33 firmaya benzeyen başka 33 başarılı firmayı inceledi. Finansal analiz yöntemlerinden 5 oranın mali başarısızlıkta gösterge olduğunu buldu.Ayrıca bu değerlenden bir formül oluşturarak Z skorunu hesapladı. Bu formüle…

Rating (Kredi derecelendirmesi) nedir?


S&P 2011’e göre ülkelerin kredi notları (Koyu maviler en iyi değerler) S&P Türkiye’nin kredi notunu arttırdı, Moody düşürdü gibi haberleri duyarız. Burada herkes bu notların aslında ülke ekonomisiyle ilişkili notlar olduğunu zımnen fark eder. Ancak kredi derecelendirme mantığının arkasında daha derin bir kurgu vardır. Şöyle ki;Büyük (veya küçük) yatırımcılar bir ülkeye yatırım yapmaya karar verdiklerinde…

“Örgütsel Strateji, yapı ve süreç” adlı Miles, Snow ve diğerlerinin (1978) makalesine bakış;


Efektif işletmeler sundukları mal ve hizmetleri pazarlayabilmek içinde bulundukları çevreleriile sürdürülebilir ilişkiler kurmak durumundadırlar. Birçok işletme için dış çevrenin değişkenliği içinde dinamik bir davranış sergilemek, işletmenin iç yapısı (yönetimi, personeli ile ilgili durumlar) hesaba katıldığında gerçekten zor ve çok sayıda karar vermeyi gerektiren bir durumdur. Miles ve Snow yaptıkları çalışmada, yöneticiler pekala biz öğrencilere yönelik…

Optimal sermaye nedir?


İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum yapan sermaye yapısı optimal sermaye yapısıdır.

CAPM nedir?


Literatür tanımı: “The capital asset pricing model (CAPM) is used to calculate the required rate of return for any risky asset. Your required rate of return is the increase in value you should expect to see based on the inherent risk level of the asset.” Türkçe meali: Sermaye varlıklarının fiyatlandırması modeli (Yani elde avuçta olan…


Bir işletmeniz olduğunu düşünün işletmenizin pasifinde yani borçlarınız ve özkaynaklarınız var. Borçlarınız ise bir yıldan az (kısa vadeli yabancı kaynaklar) ve 1 yıldan çok borçlar (uzun vadeli yabancı kaynak) olabilir. Borçlarınız için faiz, elinizdeki özkaynaklar (şirketin parası) için ise ortaklara kar payı ödersiniz.Pasifinizde 100 TL var. 20’si borç  80’i özkaynak. Peki bu paranın maliyeti nedir?…

Sermaye Maliyeti Nedir?


Bir işletmeniz olduğunu düşünün işletmenizin pasifinde yani borçlarınız ve özkaynaklarınız var. Borçlarınız ise bir yıldan az (kısa vadeli yabancı kaynaklar) ve 1 yıldan çok borçlar (uzun vadeli yabancı kaynak) olabilir. Borçlarınız için faiz, elinizdeki özkaynaklar (şirketin parası) için ise ortaklara kar payı ödersiniz. Pasifinizde 100 TL var. 20’si borç  80’i özkaynak. Peki bu paranın maliyeti nedir?…