Javascript ile Object Oriented (Nesne yönelimli) programlama


 Javascript ile karmaşık projeler yazmaya başladıysanız, yazdığınız ayrı fonksiyonları belirli bir düzen içerisinde tutmaya ihtiyaç hissetmeye başlamışsınızdır. Başka dillerde OOP programlama yaptıysanız Class ve fonksiyon kavramları bilirsiniz.Aşağıda Javascript ile class tanımlamasına dair bir kodumuz var.Altında ise class ve içinde tanımlanan kodun nasıl çağrılacağı gösterilmiştir. https://gist.github.com/e70cd325e941b68c0810.js

Web.Py için kullanıma hazır dizin


Yandex gibi büyük internet sitelerinin de kullanmakta olduğu Web.Py adlı meşhur, basit ve kullanışlı python web framework’u bilindiği üzere Google App Engine’nin kendi framework’unun da ruhunu oluşturmaktadır. Bu noktada Web.py’nin nasıl kullanıldığına girmeden; (vakit az, eğer talep olursa onun için ayrı bir post açarım) Web.py framework’ünü bilgisayarıza indirip hemen kullanabilmeniz için hazırladığım aşağıdaki dosyayı sunuyorum….

Öykü yazmazının, öykü yazanlar için önerilerden aldığı notlar


Öykü yarışmalarına katılmış başarılı bir öykü ’yazmazı’, kendi için ise başarısız bir öykü yazarı olarak bendeniz son zamanlarda okuduğum  güzel bir eserden ‘altın öğütleri’ paylaşmak istedim. Adam Öykü dergisi eski genel yayın yönetmeni, üstat, Sayın Semih Gümüş’ün ’Yazar Olabilir miyim’ eseri ile benzeri kitaplardan farklı ve uygulamaya dönük olarak; biz acemiler için iyi bir şey…

CAPM (Capital Assests Pricing Model) Sermaye Varlıkları Değerleme Modeli Nedir?


Yatırımcılar sermaye piyasasının sunduğu çok sayıda alternatifle karşı karşıyadır. Alternatiflerin seçiminde Markowitz’in geliştirdiği model uyarınca, yatırımcılar “etkinlik sınırı” üzerindeki portföy bileşimini dikkate almaktadır. Ancak, etkinlik sınırı üzerindeki portföylerin farklı risk seviyelerinde olmaları dolayısıyla, yatırımcıların piyasadaki davranışlarının ne olacağını belirlemek zordur. Bu nedenle, piyasa dengede iken her menkul kıymete ilişkin risk ve getiri arasındaki ilişkileri anlamak…

Bazı yatırımcı davranışları üzerine


Çok da keyifli bulmadığım Copeland, Weston ve Shastri’nin “Finacial Theory and Corporate Policy” adlı eserinde, bu kadar teorik bir kitaptan beklenmeyen ‘esrarlı’ bir borsa formülü buldum; Henüz denememekle birlikte ilginç geldi; French (1980), S&P endeksini kullanarak, NTSE’deki 500 hisse senedi getirisinin 1953-1977 yılları arasını kapsayacak şekilde incelemiş ve pazartesi kapanış fiyatlarının cuma kapanış fiyatından daha…