Javascript ile Object Oriented (Nesne yönelimli) programlama


 Javascript ile karmaşık projeler yazmaya başladıysanız, yazdığınız ayrı fonksiyonları belirli bir düzen içerisinde tutmaya ihtiyaç hissetmeye başlamışsınızdır. Başka dillerde OOP programlama yaptıysanız Class ve fonksiyon kavramları bilirsiniz.
Aşağıda Javascript ile class tanımlamasına dair bir kodumuz var.
Altında ise class ve içinde tanımlanan kodun nasıl çağrılacağı gösterilmiştir.
https://gist.github.com/e70cd325e941b68c0810.js

Web.Py için kullanıma hazır dizin


Yandex gibi büyük internet sitelerinin de kullanmakta olduğu Web.Py adlı meşhur, basit ve kullanışlı python web framework’u bilindiği üzere Google App Engine’nin kendi framework’unun da ruhunu oluşturmaktadır. Bu noktada Web.py’nin nasıl kullanıldığına girmeden; (vakit az, eğer talep olursa onun için ayrı bir post açarım) Web.py framework’ünü bilgisayarıza indirip hemen kullanabilmeniz için hazırladığım aşağıdaki dosyayı sunuyorum.

Web.py framework’ün güzel taraflarından biri de; ek bir sunucu kurulumuna gerek bırakmamasıdır. Dosyayı indirdikten sonra Windows altında run dosyasını çalıştırdıktan sonra: web browserinızda http://localhost:1234 adlı url’ye girdiğinizde web.py framework’unun çalışan ana sayfasını göreceksiniz.
Dizinde; templating sistem ve statik dizin ayarlamaları yapılmıştır.

Soru olursa memnuniyetle cevaplanacaktır.

Dizinin linki:

Öykü yazmazının, öykü yazanlar için önerilerden aldığı notlar


Öykü yarışmalarına katılmış başarılı bir öykü ’yazmazı’, kendi için ise başarısız bir öykü yazarı olarak bendeniz son zamanlarda okuduğum  güzel bir eserden ‘altın öğütleri’ paylaşmak istedim.
Adam Öykü dergisi eski genel yayın yönetmeni, üstat, Sayın Semih Gümüş’ün ’Yazar Olabilir miyim’ eseri ile benzeri kitaplardan farklı ve uygulamaya dönük olarak; biz acemiler için iyi bir şey yaptı. Kitapta okuma listesi verdi. Ayrıca kitabın farklı yerlerinde geçen yazar isimleri ile yolumuzu aydınlattı. Bu isimlerden seçtiğim bazılarını gerek unutmamak ve peyderpey okumak, gerekse ışık arayanlar için burada paylaşmayı uygun buldum. Umarım telif haklarına aykırı bir davranış sergilemiyorumdur.
Yazar adları (bazılarının eser adları ile birlikte aşağıdadır). Genellikle öykü kitapları arasından seçilmiştir (romandan sıkılan biri olarak maalesef)

Vüs’at O Bener, Dost,Yaşamasız,öykü
Barış Bıçakçı, Baharda Yine geliriz, öykü
Giorgio Manganelli,Düzyazının ince sesi, deneme
Murathan Mungan, Hayat Atölyesi, deneme
Yazarın Kuramı, (Derleyen: İshak Reyna) deneme
Orhan Kemal,Önce Ekmek,Öykü
Füruzan,Parasız Yatılı,Öykü
Philiph Gourevitch,Yazarın odası,deneme
Ferit Edgü,Ders notları,deneme
Mehmet Günsür,içeriye bakan kim, öykü
Emrah Serbes,Erken kaybedenler,öykü
Virginia Woolf, yazarlık dersleri

Borges
Cortazar
William Faulkner
Raymond Carver
Ernest Hemingway
Julies Renard

CAPM (Capital Assests Pricing Model) Sermaye Varlıkları Değerleme Modeli Nedir?


Yatırımcılar sermaye piyasasının sunduğu çok sayıda alternatifle karşı karşıyadır.
Alternatiflerin seçiminde Markowitz’in geliştirdiği model uyarınca, yatırımcılar “etkinlik
sınırı” üzerindeki portföy bileşimini dikkate almaktadır. Ancak, etkinlik sınırı üzerindeki
portföylerin farklı risk seviyelerinde olmaları dolayısıyla, yatırımcıların piyasadaki
davranışlarının ne olacağını belirlemek zordur. Bu nedenle, piyasa dengede iken her
menkul kıymete ilişkin risk ve getiri arasındaki ilişkileri anlamak için modellere ihtiyaç
vardır. Bu sorunu çözmek için karşımıza iki model çıkmaktadır
• Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model-CAPM)
• Arbitraj Fiyatlama Modeli (Arbitrage Pricing Model-APT)’dir.
CAPM, bir menkul kıymetin portföy içinde elde tutulması durumunda ortaya çıkan riskin, aynı menkul kıymetin portföyden bağımsız olarak elde tutulması durumunda ortaya çıkacak riskten daha az olacağından hareketle risk ile getiri arasındaki ilişkilerin analiz edilmesi amacıyla geliştirilmiş bir modeldir. CAPM’in portföy teorisi üzerine inşa edildiği
söylenir.

Financial Theory and Corporate Policy (Copeland,Weston,Shastri)

Bazı yatırımcı davranışları üzerine


Çok da keyifli bulmadığım Copeland, Weston ve Shastri’nin “Finacial Theory and Corporate Policy” adlı eserinde, bu kadar teorik bir kitaptan beklenmeyen ‘esrarlı’ bir borsa formülü buldum;
Henüz denememekle birlikte ilginç geldi;
French (1980), S&P endeksini kullanarak, NTSE’deki 500 hisse senedi getirisinin 1953-1977 yılları arasını kapsayacak şekilde incelemiş ve pazartesi kapanış fiyatlarının cuma kapanış fiyatından daha düşük olduğunu ve pazartesi getirilerinin genellikle negatif olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun nedeni, firmaların kötü haberleri vermek için genellikle cuma günü piyasa kapanışına kadar beklemeleridir. Ancak, hafta sonu etkisine bakıldığında, işlem maliyetleri karları eriteceğinden dolayı bunun bir alım-satım kuralına bağlanması mümkün görülmemektedir.
Yılsonu Etkisi
Bir diğer önemli şablon da yıl sonu etkisidir. Hisse senedi fiyatları her yıl aralık ayında (özellikle küçük firmalar ve yıl boyu düşüş göstermiş firmalar için) düşer ve ocak ayında artar.
Yapılan çalışmalarda, (Roll, 1983) Aralık ayının son günü ve ocak ayının ilk beş gününde işlem yapan yatırımcıların %3.45 getiri ile diğer aylarda oluşan getiriden daha fazla getiri elde ettikleri görülmüştür. Aralık ayında vergiden kaçmak amacıyla satış yapılması bu durumun önemli nedenlerinden biridir. Yatırımcılar, aralık sonunda alıp, ocak başında satarak bu normal-üstü getiri fırsatından yararlanabilirler.
Bu borsa için ‘eşref saat’ teorileri çıkaran ekip eğer kendileri de zengin olmuşsa, teorileri değerlendirilebilir.
Kaynak: Financial Theory and Corporate Policy
Copeland, Weston, Shastri