Excel VBA ile web sunucusuna HTTP protokolü üzerinden data yollamak (post etmek)


Çok spesifik durumlar dahilinde Excel dosyanız içindeki bir veriyi makro yordamı ile web sunucusuna yollamak isterseniz aşağıdaki makro işinizi görecektir. Makro çalıştırıldığında data sunucuya yollanmakta ve cevap ekrana mesaj olarak yansıtılmaktadır.

https://gist.github.com/e377de41ce7f6ea94ba3.js

Google App Engine’de dosya upload etme


Google App Engine ile dosya upload etmek için aşağıdaki kodları kullanabilirsiniz. Bu kodları test ettiğinizde önce dosya ekleme arayüzü açılır sonra dosyanız yüklendikten sonra “dosya yüklendi” diye ifade çıkar. Ayrıca bir link çıkar bu linke tıklayınca dosyanızın sunucadaki halini geri indirebiilirsiniz.
Peki dosyanız nereye kaydedilmiş oluyor?
Google App Engine’de bildiğimiz anlamda bir FTP yoktur. Bu nedenle dosya herhangi bir dizin içine değil, blobstore denilen bir nevi dosya veritabanına kaydedilir. Bu blobstore’a gerek lokalde gerek gerçek sunucuda “Yönetici Dashboard” üzerinden erişip görebilirsiniz.

https://gist.github.com/171af1a0a8486d488a13.js

İz bırakmak mı istiyorsunuz, o zaman yürüyün. Durduğunuz yerde iz bırakamazsınız.


Öğrendikçe, ne kadar az şey bildiğimizi hatırlıyor, unuttukça ne kadar çok şey bildiğimizi düşünüyoruz. Oysa bir okyanusta katreden ibaret tüm hayatımız ve tüm bildiklerimiz. O zaman bu ‘kibir’ neden? Yahut neden engin denizleri keşfe çıkmıyoruz, insanları ve onların yazdıklarını anlamayı denemiyoruz? Çünkü aynı hastalığa yakalanıyoruz hep; artık büyüdük diyoruz…

Oysa en çok küçükken büyüğüz, çünkü küçükken öğrenecek çok şeyimiz olduğunu bildiğimiz halde,büyüdükçe öğrendiğimiz ufak tefek bilgi kırınıtılarına tecrübe deyip tapmayı öğreniyoruz.
Hele bir de yazgımız bizi iyi yerlere getirmişse, tecrübelerimizi cennetin anahtarı gibi takdim ediyoruz haleflerimize. Onlar da pekala aynı şeyleri deniyor ve hiç bir şey elde etmiyorlar. Yani mesela biz de  Büyük İskender’in ilkelerini, ya da Konfüçyus’un öğretilerini deniyoruz; ama Büyük İskender ya da Konfüçyus olamıyoruz. Olamayız… Çünkü biz biziz.

Çünkü tecrübe denilen olgunun putlaştırılmış halini İbrahim Peygamber’in puthaneyi darmadağın etrmesi  gibi kırıp geçmekle başlar bilgelik. Tecrübelere inanmayın, sadece öğrenin, tartın, değerlendirin ya da bazen atın.

Belki de hazır bilgilere rahat rahat uzanıp uyumayı sevdiğimizdendir tüm bunlar. Vahyi bile sorgulayabileceğine inanan postmodern kudretli insan; henüz kim olduğunu yahut hayata dair kafasında kurguladığı değerlerin ne olduğunu tam çözmüş değil… Çünkü ancak ve ancak kendi dışındakileri sorgulamayı öğrenmiş, buna motive olmuş.

Oysa sorgulamak için kendimizi; ara sıra gözlerimizi kapamayı öğrenmeliyiz. Zihni yanlız bırakmayı kendi ile…  Yoksa saman çöpü gibi süzülüp gideriz hayat meşgalesi içinde. Sonra bir gün gelir, çocuklarımıza bırakacak bir şey kalmaz.

Bir iz düşünün balçık üzerinde; iz; aslında sıkışmış, şekil almış bir toprak parçasıdır. İz bırakılan yerdeki iz var oldukça sahibini hatırlatır, uzun bir süre -bazen çağlar boyu- silinmez. Ama izsiz toprak çamur olur, akar gider.

İz bırakmak mı istiyorsunuz, o zaman yürüyün. Durduğunuz yerde iz bırakamazsınız. Ve bıraktığınız iz hep doğru yola götürsün.

Mutually exclusive’nin Türkçesi nedir?


“Mutually exclusive” dilimize “ayrışık” olarak çevrilebilir ancak anlam kavramın derinliğini tam yansıtmıyor.

İki olay aynı anda gerçekleşemiyorsa o olaylar “mutually exclusive” dir.  Mesela bir parayı attığınızda ya yazı ya tura gelir. İkisi aynı anda gelemez.

Mesela bir zar atma eyleminde 1 veya 4’ün gelme olasılığını ele alalım. Bu zar atıldığında 1 veya 4 gelebileceği gibi 2,3,5,6’da gelebilir. Ancak her halükarda aynı anda iki sonuç olamayacağından bu olay da “mutually exclusive” olacaktır.

Bu iki olayın birincisinde yani para atma olayında 3. bir ihtimal yoktur bu nedenle bu olay aynı zamanda “collectively exhausitive” olmaktadır.

Ama zar atma modelimizde, zar 1 ve 4 gibi beklenen sonuçlar dışında gelebileceğinden bu olay “collectively exhausitive” olmamaktadır. Collectively exhausitive olabilmek için en az bir sonucun kesin olması gerekir.

Ama para atma edimi hem “collectively exhausitive"dir (çünkü en az bir sonuç her halükarda çıkar, ya yazı ya tura, dik falan olmaz) hem de "mutually exclusive” dir çünkü aynı anda hem yazı hem tura olmaz.

Biraz kafa karıştırıcı… ama böyle kavramlar da varmış meğer.

Ben mutually exclusive için Osmanlıca kavram ihdas ettim: “Mütekabilen hariç
Collectively exhausitive için ise : “Hemşümul tazammum”