Generating custom unique id with python:


You can generate custom unique key for databases in python

from datetime import *
from random import *  
def generate_uniqid(self,prefix=“S”,suffix=“F”): now=datetime.datetime.now() SEC= str(now.second) m = str(now.minute) H = str(now.hour) D = str(now.day) M = str(now.month) Y = str(now.year) rn=str(randint(0,10000)) return prefix+Y+M+D+H+m+SEC+“-”+rn+suffix

Güzel Sözler


Kısmet gelecek olursa yün iplik  bile  getirir;  kısmet  gidecek  olursa,  demir  zincirle  dahi
bağlasan tutamazsın.
Çerkez Atasözü  

Eleştiriden kaçmak istiyorsanız hiçbir şey yapmayın,  hiçbir  şey  söylemeyin,  hiçbir  şey
olmayın.
Elbert Hubbard  

Akılsız, yüzü güzele;  Akıllı, gönlü güzele tâlip olur.  Zaman  yüz  güzelliğini  tüketir  ama
gönül güzelliğini artırır.
Mevlana Celaleddin-i Rumi