Akıl alırken nelere dikkat etmeli.


Çoğu kez doğru işlerin kaynağı başkalarının aklı ile hareket etmek ise de en az bir o kadar yanlışın kaynağı da yine başkasının aklı ile hareket etmektir. Ancak
birincisinde övünç size ait değilken ikincide utanç size aittir.
İşte bu nedenle akıl akırken akıl verene iyi bakın, elinizde kalabilir. Akıl verirken de dikkat edin bu sitemin bir muhattabı da siz olabilirsiniz.
Suat Atan

Kader kitabı


Hayat kader kitabının kenarlarına kendimizce aldığımız nottan ibaret. Şerh edebildiğimiz kadar yaşarız.
Bazen başımıza gelenleri ki bunlar paragraflardır yanlış yorumlarız. Bazense okumadan geçeriz.
Sona doğru sayfalarda şu kelimeler daha çok geçer: ölüm, hüzün, kayıp…
Kitap sıkıcı olmaya başlar.
Her şey kapağı kapattığımızda aklımızda kalanlardan ibarettir.
Bir daha açılmamak üzere…
İşte o yüzden iyi okumalı.
Suat Atan

Simple CRUD (Create,Update Delete) App in Google App Script


I want to use Google Spreadsheet as database-like. Normally, this is isn’t posibble at all. But not impossible. I coded a simple CRUD script for spreadsheet. You can use it for developing row-by-row logging apps.
Enjoy !

var belge=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sayfa=belge.getSheets()[0];


function save(data1) {
  
  var lr=sayfa.getLastRow();
  var new_record_row=lr+1;
  //generate id
  var id=uid();
  
  sayfa.getRange(new_record_row, 1).setValue(id)
  
  sayfa.getRange(new_record_row, 2).setValue(data1)
  return “Saved”;
  
}


function update(uid,new_value){


  var lr=sayfa.getLastRow();
  
  for(i=1;i
    var okunan=sayfa.getRange(i,1);
    var okunan_deger=okunan.getValue();
    var snc=okunan_deger.indexOf(uid);
    
    if(snc != -1){
      var secili_satir=sayfa.getRange(i,2).setValue(new_value);
    
    } 
  }
  return “Updated”;
}


function remove_row(uid){


var lr=sayfa.getLastRow();
  
  for(i=1;i
    var okunan=sayfa.getRange(i,1);
    var okunan_deger=okunan.getValue();
    var snc=okunan_deger.indexOf(uid);
    
    if(snc != -1){
     sayfa.deleteRow(i);
    
    } 
  }
  return “Removed”;
}


function test(){
  remove_row(“20125171339918788818”);
  


}


function uid(){


var dateObject = new Date();
     var uniqueId = 
          dateObject.getFullYear() + “ + 
          dateObject.getMonth() + ” + 
          dateObject.getDate() + “ + 
          dateObject.getTime();


     var uid=uniqueId.toString();
     return uid;


}


function delete_record(uid){
var lr=sayfa.getLastRow();
  
  for(i=1;i
    var okunan=sayfa.getRange(i,1);
    var okunan_deger=okunan.getValue();
    var snc=okunan_deger.indexOf(uid);
    
    if(snc != -1){
      var secili_satir=sayfa.getRange(i,2).setValue("deleted”);
    
    } 
  }
}

Cidden iyi iş yapan ancak delice bir Google App Script


Google App Script ile kaynak tablo içinde(0) başka bir tablo içindeki(1) liste halindeki her bir veriyi alıp kaynak tablodan arayarak bulduğu takdirde,bulduğu satırdaki başka bir hücre verisini alıp, 1. tablodaki listenin yanındaki satırlara yazdıran acaibül garaip suat atan hayratı scipt.
Yanlız çalışınca çok CPU harcıyor. Hesaplamalar uzun sürüyor.

_______________

function goster(ifade){
  Browser.msgBox(ifade);
}


function tara(aif){
 
  var belge=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var sayfa=belge.getSheets()[0];
  for(i=6;i
    var okunan=sayfa.getRange(i,5);
    var okunan_deger=okunan.getValue();
    var snc=okunan_deger.indexOf(aif);
   
    if(snc != -1){
   
    okunan.setBackground(“red”);
    var pcu=sayfa.getRange(i,20).getValue();
    sayfa.getRange(i,20).setBackground(“cyan”);
    var hq=sayfa.getRange(i,21).getValue();
    }
    else
    {
    okunan.setBackground(“white”);
    }
   
   
  }
  return pcu;
}
function yaz()
{


var belge=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
var sayfa=belge.getSheets()[1];
for(j=1;j
  var kyn=sayfa.getRange(j,1).getValue();
  var snc=tara(kyn);
  sayfa.getRange(j,2).setValue(snc);
}
}

_______________

Aforizma


Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla ne yüzülür, ne uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)
Geçmişi hatırlamayanlar onu bir kere daha yaşamak zorunda kalır. (G.Santayana)