Akıl alırken nelere dikkat etmeli.


Çoğu kez doğru işlerin kaynağı başkalarının aklı ile hareket etmek ise de en az bir o kadar yanlışın kaynağı da yine başkasının aklı ile hareket etmektir. Ancak birincisinde övünç size ait değilken ikincide utanç size aittir.İşte bu nedenle akıl akırken akıl verene iyi bakın, elinizde kalabilir. Akıl verirken de dikkat edin bu sitemin bir muhattabı… Read More Akıl alırken nelere dikkat etmeli.

Kader kitabı


Hayat kader kitabının kenarlarına kendimizce aldığımız nottan ibaret. Şerh edebildiğimiz kadar yaşarız. Bazen başımıza gelenleri ki bunlar paragraflardır yanlış yorumlarız. Bazense okumadan geçeriz.Sona doğru sayfalarda şu kelimeler daha çok geçer: ölüm, hüzün, kayıp…Kitap sıkıcı olmaya başlar.Her şey kapağı kapattığımızda aklımızda kalanlardan ibarettir.Bir daha açılmamak üzere…İşte o yüzden iyi okumalı.Suat Atan

Simple CRUD (Create,Update Delete) App in Google App Script


I want to use Google Spreadsheet as database-like. Normally, this is isn’t posibble at all. But not impossible. I coded a simple CRUD script for spreadsheet. You can use it for developing row-by-row logging apps.Enjoy ! var belge=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();var sayfa=belge.getSheets()[0];function save(data1) {    var lr=sayfa.getLastRow();  var new_record_row=lr+1;  //generate id  var id=uid();    sayfa.getRange(new_record_row, 1).setValue(id)    sayfa.getRange(new_record_row, 2).setValue(data1)  return “Saved”;  }function… Read More Simple CRUD (Create,Update Delete) App in Google App Script

Cidden iyi iş yapan ancak delice bir Google App Script


Google App Script ile kaynak tablo içinde(0) başka bir tablo içindeki(1) liste halindeki her bir veriyi alıp kaynak tablodan arayarak bulduğu takdirde,bulduğu satırdaki başka bir hücre verisini alıp, 1. tablodaki listenin yanındaki satırlara yazdıran acaibül garaip suat atan hayratı scipt.Yanlız çalışınca çok CPU harcıyor. Hesaplamalar uzun sürüyor. _______________ function goster(ifade){  Browser.msgBox(ifade);}function tara(aif){    var belge=SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); … Read More Cidden iyi iş yapan ancak delice bir Google App Script