Balık tesisleri için bazı pratik bilgiler


Direkt kaynağından, bir balık çiftliğinde çalışan yetkili birinden aldığımız temel alabalık yetiştiriciliği ile ilgili ‘el yazısı’ notlar.
https://docs.google.com/open?id=0B2QbjSFSlgaMNXNVaFRiX3ZmWjQ

Reklamlar

Örnek bir Finansal Analiz Tablosu


Finansal analizde kullanılan cari oran, asit test gibi değerlerin nasıl hesaplandığı ve değerlendirildiğine dair açıklama çok ise de bunun excel’de nasıl kullanılacağına dair örnekler pek bulunmamaktadır. Aşağıdaki ekte bizzat hazırladığım mali analiz tablosu ile bilanço ve gelir tablosundaki değerleri nasıl formülize edebileceğinize dair örnek bulunmaktadır.
Finansal analizi daha çok kredi veya hibe başvurusu yapacak kişi/kurumlar  kullanmaktadır. Bu örnek bu tip analizler için uygundur.
Bu tabloyu aynı mantıkla daha da geliştirip kullanabilirsiniz.

Ek:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmQbjSFSlgaMdHRObDc3eWhwb19MOFlMZE9hdlUxYlE

Javascript ile Url Parametrelerine Erişim


http://suatatan.com?git=iletisim&referans=facebook şeklindeki bir adresteki git ve referans parametre değerlerine javascript üzerinen erişim sağlamak için şu fonksiyonu kullanabilirsiniz:

function getUrlVars()
{
    var vars = [], hash;
    var hashes = window.location.href.slice(window.location.href.indexOf(’?’) + 1).split(’&’);
    for(var i = 0; i     {
        hash = hashes[i].split(’=’);
        vars.push(hash[0]);
        vars[hash[0]] = hash[1];
    }
    return vars;
}

Bu fonksiyonu şöyle kullanırız.

var urlvars=getUrlVars()

var git=urlvars[’git’]

urlvars değişkeni dizi halinde tüm paremetreleri çağırır