Örnek bir Finansal Analiz Tablosu


Finansal analizde kullanılan cari oran, asit test gibi değerlerin nasıl hesaplandığı ve değerlendirildiğine dair açıklama çok ise de bunun excel’de nasıl kullanılacağına dair örnekler pek bulunmamaktadır. Aşağıdaki ekte bizzat hazırladığım mali analiz tablosu ile bilanço ve gelir tablosundaki değerleri nasıl formülize edebileceğinize dair örnek bulunmaktadır.Finansal analizi daha çok kredi veya hibe başvurusu yapacak kişi/kurumlar  kullanmaktadır.… Read More Örnek bir Finansal Analiz Tablosu

Javascript ile Url Parametrelerine Erişim


http://suatatan.com?git=iletisim&referans=facebook şeklindeki bir adresteki git ve referans parametre değerlerine javascript üzerinen erişim sağlamak için şu fonksiyonu kullanabilirsiniz: function getUrlVars(){    var vars = [], hash;    var hashes = window.location.href.slice(window.location.href.indexOf(’?’) + 1).split(’&’);    for(var i = 0; i     {        hash = hashes[i].split(’=’);        vars.push(hash[0]);        vars[hash[0]] = hash[1];    }    return vars;} Bu fonksiyonu şöyle kullanırız. var urlvars=getUrlVars() var git=urlvars[’git’]… Read More Javascript ile Url Parametrelerine Erişim