Evime kaç kilo boya gider?


Boya Badana fiyatı nasıl hesaplanır? Öncelikle bir boyanın ne kadar gideceğini, ardından işçilik maliyetini, sarf malzemesi gideri, işletme payı gibi giderleri düşünerek bir hesap nasıl yapılır kabaca ve yaklaşık olarak inceleyelim. Piyasada birçok marka var. Dolayısıyla her markanın bir kilogram boya ile boyayacağı boya kimyasal yapısına bağlı olarak değişmektedir.Bunu çok kabaca 1 kg ile 8…

Smart HTML Lorem Ipsum Selecting with Regular Expression


Lorem Ipsum is filling things for desinging web page. When you finished your designing you deleting lorem ipsum text. You can make this manually. But i wrote a regular expression for smart selecting lorem ipsum texts.Write many lorem ipsum text in your page between html comments. And find all it with this: Regex is this:…