Excel VBA Makroları ile toplu alt sayfalar oluşturma ve çalışma sayfaları maniplasyonu


Bugün çoktandır merak edip araştırdığım Excel Makroları veya VBA denilen hizmeti öğrendim. Bir kaç saat içinde bundan sonraki toplu işlemleri tek kalemde yapmayı sağlayacak ‘ilaç’ gibi metotları öğrendim. (Daha önce programcılık yaptıysanız bir kaç saatte VBA’yı sökersiniz)

Excel VBA excel’de tabiri caizse hammallık yapmak gerektiğinde uzman excel kullanıcılarını hammallıktan kurtaran ve blok işlem yapabilen güçlü bir sihirli değnek.

Şimdi ilk örneğimi paylaşmak istiyorum. Bu örneği Hakediş tablosu hazırlarken geliştirdim. Temel amacı istenilen adette çalışma sayfasını (metraj için) otomatik olarak oluşturmak  icmal defterindeki her bir kalemdeki yer alan poz no ile poz tanımlarını her bir sayfaya ayrı yapıştırmak.

 

Aşağıdaki kodda gördüğünüz fonksiyonlardan KOPYALA() fonksiyonu halihazırdaki excel tablonuzda M isimli çalışma sayfasından 21 adet kopyalar

BosMetrajTablosuOlustur adlı fonksiyon ise KESIFOZETI tablosunda B sütüunda B5 ten başlayarak B sütunundaki bir veriyi alıp yeni açılmış M1 M2 diye giden çalışma sayfalarındaki B2 hücresine kaydeder ve her seferinde bir sonraki çalışma sayfasına sonraki satır değerini kaydeder. Diğer satırlarda da başka satırlardan veri alıp başka çalışma sayfalarındaki başka alanlara yapıştırır.

DeleteSheet adlı fonksiyon onay almadan parametre olarak verilen çalışma sayfasını siler. TopluSayfaSil ise DeleteSheet
fonksiyonu kullanılarak  belirtilen aralıkltaki çalışma sayfalarını siler.

Sub KOPYALA()
'
' KOPYALA Makro
'
' Klavye Kısayolu: Ctrl+q
'

  For i = 1 To 18
    Sheets("M").Copy After:=Sheets("M")
    ActiveSheet.Name = "M" & i
    Next i

End Sub

Sub BosMetrajTablosuOlustur()

  For i = 1 To 18

    Sheets("M" & i).Range("B2") = Sheets("KESIFOZETI").Range("B" & i + 4)
    Sheets("M" & i).Range("B3") = Sheets("KESIFOZETI").Range("C" & i + 4)

    Sheets("M" & i).Range("A6") = "Ayarla:" & Sheets("KESIFOZETI").Range("D" & i + 4)
    Next i

End Sub

Sub TopluSayfaSil()
  For i = 15 To 21

    DeleteSheet ("M" & i)
    Next i

End Sub

Sub DeleteSheet(strSheetName As String)
' deletes a sheet named strSheetName in the active workbook
  Application.DisplayAlerts = False
  Sheets(strSheetName).Delete
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Excel VBA Makroları ile toplu alt sayfalar oluşturma ve çalışma sayfaları maniplasyonu


Bugün çoktandır merak edip araştırdığım Excel Makroları veya VBA denilen hizmeti öğrendim. Bir kaç saat içinde bundan sonraki toplu işlemleri tek kalemde yapmayı sağlayacak ‘ilaç’ gibi metotları öğrendim. (Daha önce programcılık yaptıysanız bir kaç saatte VBA’yı sökersiniz)

Excel VBA excel’de tabiri caizse hammallık yapmak gerektiğinde uzman excel kullanıcılarını hammallıktan kurtaran ve blok işlem yapabilen güçlü bir sihirli değnek.

Şimdi ilk örneğimi paylaşmak istiyorum. Bu örneği Hakediş tablosu hazırlarken geliştirdim. Temel amacı istenilen adette çalışma sayfasını (metraj için) otomatik olarak oluşturmak  icmal defterindeki her bir kalemdeki yer alan poz no ile poz tanımlarını her bir sayfaya ayrı yapıştırmak.

 

Aşağıdaki kodda gördüğünüz fonksiyonlardan KOPYALA() fonksiyonu halihazırdaki excel tablonuzda M isimli çalışma sayfasından 21 adet kopyalar

BosMetrajTablosuOlustur adlı fonksiyon ise KESIFOZETI tablosunda B sütüunda B5 ten başlayarak B sütunundaki bir veriyi alıp yeni açılmış M1 M2 diye giden çalışma sayfalarındaki B2 hücresine kaydeder ve her seferinde bir sonraki çalışma sayfasına sonraki satır değerini kaydeder. Diğer satırlarda da başka satırlardan veri alıp başka çalışma sayfalarındaki başka alanlara yapıştırır.

DeleteSheet adlı fonksiyon onay almadan parametre olarak verilen çalışma sayfasını siler. TopluSayfaSil ise DeleteSheet
fonksiyonu kullanılarak  belirtilen aralıkltaki çalışma sayfalarını siler.

Sub KOPYALA()
'
' KOPYALA Makro
'
' Klavye Kısayolu: Ctrl+q
'

For i = 1 To 18
Sheets("M").Copy After:=Sheets("M")
ActiveSheet.Name = "M" & i
Next i

End Sub

Sub BosMetrajTablosuOlustur()

For i = 1 To 18

Sheets("M" & i).Range("B2") = Sheets("KESIFOZETI").Range("B" & i + 4)
Sheets("M" & i).Range("B3") = Sheets("KESIFOZETI").Range("C" & i + 4)

Sheets("M" & i).Range("A6") = "Ayarla:" & Sheets("KESIFOZETI").Range("D" & i + 4)
Next i

End Sub

Sub TopluSayfaSil()
For i = 15 To 21

DeleteSheet ("M" & i)
Next i

End Sub

Sub DeleteSheet(strSheetName As String)
' deletes a sheet named strSheetName in the active workbook
Application.DisplayAlerts = False
Sheets(strSheetName).Delete
Application.DisplayAlerts = True
End Sub

ADAY ADAYLARI TANITIMLARI VE ‘ETİK’ SORUNU


Hiçbir aday adayı herhalde ‘yalancı’ konumuna düşmek istemez. Hiçbir seçmen de reklamını gördüğü aday adayı hemşerisinin ‘yalan beyanları’ karşısında, sözkonusu adaya karşı güven duygusu tesis edemez. ‘Güven’ tesisinin gerekliği tüm taraflar için zaruri ise artık ‘etik’ reklamın zamanı gelmiştir.

Değerli okurlarımıza bu yazının içeriğinde ‘bomba ifadeler’ olmadığını, yazının münferit olarak hiçkimseye karşı yazılmadığını baştan belirtmek isterim. Ayrıca yazılanların yazarı, konu hakkında bu metinde belirttiği hususları ‘bir seçmen olarak ve aday adayların büyük çoğunluğunu şahsen tanımama‘ şansı içinde yazmıştır. Şahsen tanımamayı şans olarak görüyorum. Çünkü ancak böylelikle aday adaylarımızın özgeçmişlerine ve beyanatlarına pür dikkat ve tarafsız olarak bakabilmek mümkün oluyor.

Teker teker örneklemek ‘hususi hedef’ teşkil eder endişesi ile her birine değinmemeyi tercih ediyorum. Ancak genel olan bazı ‘yaklaşım handikaplarına’ değinmekte fayda vardır.

KAĞIDA ‘ATEŞ’ YAZMAKLA YANGIN ÇIKMAZ, ÖZGEÇMİŞ, ÖZ-GEÇMİŞTİR.

Aday adaylarımızı tanımak için yegane yol olan basınımızdan, aday adaylarının özgeçmişlerini okurken maalesef bazı  gereksiz mübalağalara, yanıltıcı ifadelere, zımni olarak yapılan özgeçmiş kabartmalarına rastamaktayız. Bu gibi hataların sahibi elbette aday adayı da olabilir, ilgili metinlerin bize ulaşana kadar geçtiği kanallardaki teknik sorunlar da olabilir.

Ancak sonuç itibariyle bir çok özgeçmiş gerçekten inandırıcı gelmemekte, bazıları sahiplerinin ve sevenlerinin affına sığınarak söylüyorum ‘gülünç’ ve ‘basit’ olmaktadır. Şu hususu bilmeliyiz, İmam-ı Gazali’nin dilime pelesenk ettiğim sözünde belirttiği gibi: Kağıda ateş yazmakla yangın çıkmaz. “ .

Sözkonusu özgeçmiş üslubuna sahip saygıdeğer aday adaylarımız, özgeçmişlerindeki ‘iddialı ifadelerin’ kağıt üzerindeki halleri ile kendilerini bir yerlere getiremeyeceğini hatta siyasi kariyerlerine zarar vereceğini bilmelidirler. Doğal bir fotoğraf, her zaman için çok renkli yağlıboya çalışmalarından daha güçlüdür.

Şişirme özgeçmişlerin sahipleri iyi, dürüst, çalışkan insanlar olabilirler elbette. Özgeçmiş facilarının mesulu kendileri de olmayabilir. Ama kabul etmek gerekir ki, toplum zahire bakar. Ve sergilenen bazı çarpık yaklaşımlar, aday adayının siyasi kariyerini berbat etmekle kalmaz, günlük yaşamına kadar tesir eden problemler yaratabilir. Şimdi bu nları yapan kişilere değil, hatalı yaklaşımlara bakıyoruz.

ADAY ADAYLARININ KENDİLERİNE YAKIŞTIRDIKLARI ‘SIFAT’ VE ‘ÜNVANLAR’

Düz bir vatandaş olarak, sözgelimi, bürokrat gibi müphem bir ifade yerine direkt olarak sevgili aday adayımızın eski görevini, eğitimci gibi bir ifade yerine öğretmense öğretmenliğini, imam ise imamlığını bilmek o adaya karşı daha çok sempati duymama neden olur.  Bürokrat kavramının teknik tanımı bellidir. Devlet kurumlarına atama ile gelen üst yöneticiler. Tanım yeterince müphem, Washington Büyükelçisi de İl Milli Eğitim Müdürü de büroktattır. Gerçi tanımı daha da aşağı çekip ‘şefliğe’ kadar indirenler var. İyi de bu tanıma haiz olmak için bu kadar çaba neden?

Peki iyi de,  bürokrat ünvanı olmadığı halde büyük işler başaranlar yok mudur? Ya da emekli memur olmak ayıp mı olmaktadı?

Biz vatandaşlar, daha bu kavramlarla boğuşurken bir de ‘diplomat kökenli’ olduğunu iddia eden aday adaylarını okuduk. Bu konuya en iyisi hiç girmeyeyim. Ben nezaketen sadece diplomat kelimesinin Wikipedia tanımı vereyim. Söz yerini bulur:

Diplomat: Dış politikayla uğraşan ve ülkesini yurtdışında temsil etmekle görevlendirilen kimsedir. Vatandaşlarının haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlıklarına bağlı olarak atanan kişidir.

Ünvanlar konusu ise daha karışık ve tartışmaya açık bir konu.  Kendini ‘deneyimli‘ olarak tanımlayan bir kamu görevlisi veya ‘saygın‘ olarak tanımlayan (ya da tanımlattıran) bir iş adamı, yahut ‘yüksek lisans’ tezini, bilimsel çalışma olarak (akla kitap veya Uluslar arası makale getiriyor ama öyle değil) lanse ettirmeye çalışan bir bireye aksini ıspatlamak zordur. Ya da bildiği yabancı dili veya dilleri yazarken ‘bildiği’ dili ne kadar bildiğini sorgulamak (mesela İngilizce biliyorsa KPDS veya TOEFL’dan kaç almış ya da bu sınavlardan haberi var mı) abestir.  İşte tam bu nokta istismara en açık noktadır ve istismar edilmektedir de. Şöyle düşünelim, mesela  çok az İbranice, alfabe düzeyinde Rusça , Biraz Arapça,  biraz İngilice biraz da Farsça,  tam olarak Türkçe ve Kürtçe biliyorsam özgeçmişime 6 dil biliyor diye yazmam ne kadar doğru olur? Hele bu özgeçmiş halkı temsil yolunda kamuoyuna açık bir özgeçmiş ise? Kaldı ki dil bilmek çok önemli ise de vekillik açısından pratik faydası var mıdır? Varsa adayımız, gelecekte Kalede 5 dilde Urartu tarihi anlatan sevgili çocuklarımız olsun. Yani özgeçmişe bildiği dilleri yazmak aynen çocuk sayısını yazmak gibi adetten ise de, bildiği dillere fazla vurgu yapmak da çocuklarının isimlerini tek tek özgeçmişe yazmak kadar tuhaftır.

BENDENİZİN SAYIN BAŞBAKANIMIZ İLE İRTİBATIM…

Sayın başbakanımızla irtibatım, İstanbul’da, Diyarbakırda, Van’da ve bir çok yerdeki bir araya gelmelerimizle başlar. Özellikle Ortadoğudaki çalışmalarını dikkatle izlerim…

Yukarıdaki ifade ve benzeri bir çok ifadeyi sıkça duymaya başladık. Bu gibi, ‘zekice !’ ifaderlerin psikolojik kökenleri kati olarak bellidir. İhtimaller sıralanmıştır:

 1. İfade sahibi, kendini başbakana muhattap olacak kadar güçlü olduğunu vurgulamak istemektedir
 2. İfade  sahibi, ‘başbakan’dan söz aldığını ima etmektedir.
 3. İfade sahibi, kendini kandırmaktadır.

Bu konu hakkında sözü fazla uzatmadan söz meclisten dışarı bir aforizma kullanacağız:

Ay da ışığını güneşten alır, ama üzerinde ışığı aldığı yerin adresi yazmaz. Bir yüzü karanlıkta kaldığı halde…Ayrıca ay ışığını almaz, güneş ona verir.

Netice itibariyle, özgeçmiş mübalağaları kadar masum olmayan ve kamuoyunu ucuz yöntemlerle ‘yanıtlmaya’ çalışan bu gibi beyanatlar, beyan sahiplerinin çabalarının ve emeklerinin heba olmasına neden olacaktır.

Neticede sayın başbakanla gerçekten devamlı ve anlamlı ictimai bağları olan kişilerin bunu ıspatlamak için böyle zigzaglı ifadelere tevessül etmeyecekleri aşikardır.

ADVETORYAL HABERLER İLE HABER VE REKLAMLARI AYIRDETMEK

Haber vasfı tartışmasına bulaşmadan, bazen medyada karşılaştığımız advetoryal haberlerin, standart bir haber ‘intro’su ile başlayıp,  haber ciddiyeti ile bazı ifadeleri enjekte etmek gibi basit girişimlerinin olduğunu görmekteyiz. Van dışındaki bir internet sitesinde “Van ilinde milletvekili enflasyonu yaşansa da, adaylık için ismi geçen kişilerin çoğunluğu hikaye..” yazacak/yazdıracak kadar iddialı bir haberin editörü de haberin konusu  aday adaylarımıza resmen hakaret etmektedir.           Aday adaylarımızın hemen hepsinin sayıca çokluğa rağmen birbirleri hakkında saldırı yapmama nezaketini gösterebildiği ilimizde, maalesef bir aday adayının (bazı değil ) rakiplerine centilmence davranmak yerine ‘hikaye’ diyebiliyorsa, kendisi baştan hikaye olmuş demektir. Özgeçmişi de hikaye olmuştur.

FOTOĞRAFLAR, RESİMLERDEN DAHA GÜÇLÜDÜR.

Kabul etmek gerekir ki, dürüstçe yapılan bir öz sunum, samimi bir tavır ve gücünü ‘başka yerlerden’ önce halktan alacağını idrak eden bir yaklaşım her zaman kazanacak denilemese de hiçbir zaman kaybetmeyeceği bellidir. Bu itibarla, düz bir vatandaş olarak, saygıdeğer (bu ifadeyi samimiyetle söylüyorum, nitekim aday adaylığı ciddi bir cesaret işidir) aday adaylarımızın ilerleyen zaman içinde ‘etik’ konusuna hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz.

Fotoğraflar var olanı samimi gösterirken, resimler, fırça sahiplerinin keyfi kadar güçlüdür.

NOT:

Bu yazı yaklaşık iki ay boyunca Van’ımızın 21 adet ayrı haber portalı ve bazı yerel kanalları günlük olarak incelenerek,  ayrıca aday adayları hakkında düzenli notlar alınarak kaleme alınmıştır. Yazının hiçbir aday adayının münferit üslubu ile ilgili olmadığını peşinen bilirmek isterim. Yazının yegane yazılış amacı ‘etik’ davranmaya davet ve ‘ilkeli ve ciddi politika’ temennisidir.

ADAY ADAYLARI TANITIMLARI VE ‘ETİK’ SORUNU


Hiçbir aday adayı herhalde ‘yalancı’ konumuna düşmek istemez. Hiçbir seçmen de reklamını gördüğü aday adayı hemşerisinin ‘yalan beyanları’ karşısında, sözkonusu adaya karşı güven duygusu tesis edemez. ‘Güven’ tesisinin gerekliği tüm taraflar için zaruri ise artık ‘etik’ reklamın zamanı gelmiştir.

Değerli okurlarımıza bu yazının içeriğinde ‘bomba ifadeler’ olmadığını, yazının münferit olarak hiçkimseye karşı yazılmadığını baştan belirtmek isterim. Ayrıca yazılanların yazarı, konu hakkında bu metinde belirttiği hususları ’bir seçmen olarak ve aday adayların büyük çoğunluğunu şahsen tanımama’ şansı içinde yazmıştır. Şahsen tanımamayı şans olarak görüyorum. Çünkü ancak böylelikle aday adaylarımızın özgeçmişlerine ve beyanatlarına pür dikkat ve tarafsız olarak bakabilmek mümkün oluyor.

Teker teker örneklemek ‘hususi hedef’ teşkil eder endişesi ile her birine değinmemeyi tercih ediyorum. Ancak genel olan bazı ‘yaklaşım handikaplarına’ değinmekte fayda vardır.

KAĞIDA ‘ATEŞ’ YAZMAKLA YANGIN ÇIKMAZ, ÖZGEÇMİŞ, ÖZ-GEÇMİŞTİR.

Aday adaylarımızı tanımak için yegane yol olan basınımızdan, aday adaylarının özgeçmişlerini okurken maalesef bazı  gereksiz mübalağalara, yanıltıcı ifadelere, zımni olarak yapılan özgeçmiş kabartmalarına rastamaktayız. Bu gibi hataların sahibi elbette aday adayı da olabilir, ilgili metinlerin bize ulaşana kadar geçtiği kanallardaki teknik sorunlar da olabilir.

Ancak sonuç itibariyle bir çok özgeçmiş gerçekten inandırıcı gelmemekte, bazıları sahiplerinin ve sevenlerinin affına sığınarak söylüyorum ‘gülünç’ ve ‘basit’ olmaktadır. Şu hususu bilmeliyiz, İmam-ı Gazali’nin dilime pelesenk ettiğim sözünde belirttiği gibi: Kağıda ateş yazmakla yangın çıkmaz. “ .

Sözkonusu özgeçmiş üslubuna sahip saygıdeğer aday adaylarımız, özgeçmişlerindeki ‘iddialı ifadelerin’ kağıt üzerindeki halleri ile kendilerini bir yerlere getiremeyeceğini hatta siyasi kariyerlerine zarar vereceğini bilmelidirler. Doğal bir fotoğraf, her zaman için çok renkli yağlıboya çalışmalarından daha güçlüdür.

Şişirme özgeçmişlerin sahipleri iyi, dürüst, çalışkan insanlar olabilirler elbette. Özgeçmiş facilarının mesulu kendileri de olmayabilir. Ama kabul etmek gerekir ki, toplum zahire bakar. Ve sergilenen bazı çarpık yaklaşımlar, aday adayının siyasi kariyerini berbat etmekle kalmaz, günlük yaşamına kadar tesir eden problemler yaratabilir. Şimdi bu nları yapan kişilere değil, hatalı yaklaşımlara bakıyoruz.

ADAY ADAYLARININ KENDİLERİNE YAKIŞTIRDIKLARI ‘SIFAT’ VE ‘ÜNVANLAR’

Düz bir vatandaş olarak, sözgelimi, bürokrat gibi müphem bir ifade yerine direkt olarak sevgili aday adayımızın eski görevini, eğitimci gibi bir ifade yerine öğretmense öğretmenliğini, imam ise imamlığını bilmek o adaya karşı daha çok sempati duymama neden olur.  Bürokrat kavramının teknik tanımı bellidir. Devlet kurumlarına atama ile gelen üst yöneticiler. Tanım yeterince müphem, Washington Büyükelçisi de İl Milli Eğitim Müdürü de büroktattır. Gerçi tanımı daha da aşağı çekip ‘şefliğe’ kadar indirenler var. İyi de bu tanıma haiz olmak için bu kadar çaba neden?

Peki iyi de,  bürokrat ünvanı olmadığı halde büyük işler başaranlar yok mudur? Ya da emekli memur olmak ayıp mı olmaktadı?

Biz vatandaşlar, daha bu kavramlarla boğuşurken bir de ‘diplomat kökenli’ olduğunu iddia eden aday adaylarını okuduk. Bu konuya en iyisi hiç girmeyeyim. Ben nezaketen sadece diplomat kelimesinin Wikipedia tanımı vereyim. Söz yerini bulur:

Diplomat: Dış politikayla uğraşan ve ülkesini yurtdışında temsil etmekle görevlendirilen kimsedir. Vatandaşlarının haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlıklarına bağlı olarak atanan kişidir.

Ünvanlar konusu ise daha karışık ve tartışmaya açık bir konu.  Kendini ’deneyimli’ olarak tanımlayan bir kamu görevlisi veya ’saygın’ olarak tanımlayan (ya da tanımlattıran) bir iş adamı, yahut ‘yüksek lisans’ tezini, bilimsel çalışma olarak (akla kitap veya Uluslar arası makale getiriyor ama öyle değil) lanse ettirmeye çalışan bir bireye aksini ıspatlamak zordur. Ya da bildiği yabancı dili veya dilleri yazarken ‘bildiği’ dili ne kadar bildiğini sorgulamak (mesela İngilizce biliyorsa KPDS veya TOEFL’dan kaç almış ya da bu sınavlardan haberi var mı) abestir.  İşte tam bu nokta istismara en açık noktadır ve istismar edilmektedir de. Şöyle düşünelim, mesela  çok az İbranice, alfabe düzeyinde Rusça , Biraz Arapça,  biraz İngilice biraz da Farsça,  tam olarak Türkçe ve Kürtçe biliyorsam özgeçmişime 6 dil biliyor diye yazmam ne kadar doğru olur? Hele bu özgeçmiş halkı temsil yolunda kamuoyuna açık bir özgeçmiş ise? Kaldı ki dil bilmek çok önemli ise de vekillik açısından pratik faydası var mıdır? Varsa adayımız, gelecekte Kalede 5 dilde Urartu tarihi anlatan sevgili çocuklarımız olsun. Yani özgeçmişe bildiği dilleri yazmak aynen çocuk sayısını yazmak gibi adetten ise de, bildiği dillere fazla vurgu yapmak da çocuklarının isimlerini tek tek özgeçmişe yazmak kadar tuhaftır.

BENDENİZİN SAYIN BAŞBAKANIMIZ İLE İRTİBATIM…

Sayın başbakanımızla irtibatım, İstanbul’da, Diyarbakırda, Van’da ve bir çok yerdeki bir araya gelmelerimizle başlar. Özellikle Ortadoğudaki çalışmalarını dikkatle izlerim…

Yukarıdaki ifade ve benzeri bir çok ifadeyi sıkça duymaya başladık. Bu gibi, ‘zekice !’ ifaderlerin psikolojik kökenleri kati olarak bellidir. İhtimaller sıralanmıştır:

 1. İfade sahibi, kendini başbakana muhattap olacak kadar güçlü olduğunu vurgulamak istemektedir
 2. İfade  sahibi, ‘başbakan’dan söz aldığını ima etmektedir.
 3. İfade sahibi, kendini kandırmaktadır.

Bu konu hakkında sözü fazla uzatmadan söz meclisten dışarı bir aforizma kullanacağız:

Ay da ışığını güneşten alır, ama üzerinde ışığı aldığı yerin adresi yazmaz. Bir yüzü karanlıkta kaldığı halde…Ayrıca ay ışığını almaz, güneş ona verir.

Netice itibariyle, özgeçmiş mübalağaları kadar masum olmayan ve kamuoyunu ucuz yöntemlerle ‘yanıtlmaya’ çalışan bu gibi beyanatlar, beyan sahiplerinin çabalarının ve emeklerinin heba olmasına neden olacaktır.

Neticede sayın başbakanla gerçekten devamlı ve anlamlı ictimai bağları olan kişilerin bunu ıspatlamak için böyle zigzaglı ifadelere tevessül etmeyecekleri aşikardır.

ADVETORYAL HABERLER İLE HABER VE REKLAMLARI AYIRDETMEK

Haber vasfı tartışmasına bulaşmadan, bazen medyada karşılaştığımız advetoryal haberlerin, standart bir haber ‘intro’su ile başlayıp,  haber ciddiyeti ile bazı ifadeleri enjekte etmek gibi basit girişimlerinin olduğunu görmekteyiz. Van dışındaki bir internet sitesinde “Van ilinde milletvekili enflasyonu yaşansa da, adaylık için ismi geçen kişilerin çoğunluğu hikaye..”yazacak/yazdıracak kadar iddialı bir haberin editörü de haberin konusu  aday adaylarımıza resmen hakaret etmektedir.           Aday adaylarımızın hemen hepsinin sayıca çokluğa rağmen birbirleri hakkında saldırı yapmama nezaketini gösterebildiği ilimizde, maalesef bir aday adayının (bazı değil ) rakiplerine centilmence davranmak yerine ‘hikaye’ diyebiliyorsa, kendisi baştan hikaye olmuş demektir. Özgeçmişi de hikaye olmuştur.

FOTOĞRAFLAR, RESİMLERDEN DAHA GÜÇLÜDÜR.

Kabul etmek gerekir ki, dürüstçe yapılan bir öz sunum, samimi bir tavır ve gücünü ‘başka yerlerden’ önce halktan alacağını idrak eden bir yaklaşım her zaman kazanacak denilemese de hiçbir zaman kaybetmeyeceği bellidir. Bu itibarla, düz bir vatandaş olarak, saygıdeğer (bu ifadeyi samimiyetle söylüyorum, nitekim aday adaylığı ciddi bir cesaret işidir) aday adaylarımızın ilerleyen zaman içinde ‘etik’ konusuna hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz.

Fotoğraflar var olanı samimi gösterirken, resimler, fırça sahiplerinin keyfi kadar güçlüdür.

NOT:

Bu yazı yaklaşık iki ay boyunca Van’ımızın 21 adet ayrı haber portalı ve bazı yerel kanalları günlük olarak incelenerek,  ayrıca aday adayları hakkında düzenli notlar alınarak kaleme alınmıştır. Yazının hiçbir aday adayının münferit üslubu ile ilgili olmadığını peşinen bilirmek isterim. Yazının yegane yazılış amacı ‘etik’ davranmaya davet ve ’ilkeli ve ciddi politika’ temennisidir.

Şantiye defterleri


İNŞAAT İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER

İnşaat işletmelerinin tuttuğu, şantiye defteri, ataşman defteri, yeşil defter gibi defter türleri hakkında bilgiler

Şantiye (Günlük) Defteri:

Şantiye defteri, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği gereğince inşaat taahhüt işletmelerinde tutulacak defterlerden olup, bu deftere aşağıdaki hususlar günlük olarak kaydedilir:

>> Amortisman

>> Anonim Şirketler

>> Asgari Geçim İnd. Bordro

>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları

>> Ay Sonu KDV Tahakkuku

>> Aylık Ücret Bordrosu

>> Bilanço

>> Bilanço Örneği

>> Bilançonun Düzenlenmesi

>> Büyük Defter

>> Çözümlü Monografi Örneği

>> Defter Tutma Sorumluluğu

>> Döviz İşlemleri Muhasebe

>> E-Bildirge

>> Enflasyon

>> Envanter İşlemleri

>> ETA SQL Prog. Kurulumu

>> Fatura

>> FİFO Yöntemi

>> Geçici Vergi Beyannamesi

>> Gelir Tablosu

>> Gider Dağıtımı ve Tablosu

>> Girişimci (Müteşebbis)

>> İnşaat Muhasebesi

>> İşletme Defteri Kayıtları

>> KDV Beyannamesi Düzenle

>> KDV Hesaplamaları

>> Kooperatiflerin Kuruluşu

>> Limited Şirketler

>> Maliyet Muhasebesi Hesap

>> Mikro Programı Kurulumu

>> Mizan

>> Muhasebe Fişleri

>> Muhasebenin Tanımı

>> Muhasebenin Temel Kavram

>> Muhtasar Beyanname

>> Resmi Yazılar

>> Sürekli Aralıklı Envanter

>> Şirket Kuruluş İşlemleri

>> Tek Düzen Hesap Planı

>> Ticari İşletme ve Tacir

>> Ücret Bordrosu Düzenleme

>> Ücret Bordrosu Muhasebe

>> Vergi Levhası

>> Yevmiye Defteri

>> Yönetimin Anlamı

 O günkü hava durumu,

 İşin ilerleyişi, gelişmesi,

 Çıkan engeller,

 İnşaata giren ihrazat (Müteahhidin inşaatta kullanılmak üzere işyerine getirdiği, bir daha şantiye dışına çıkarılamayan malzemeler) bedeli,

 Ödenecek gereçler,

 Fiyat farkına tabi gereçlerin çeşit ve miktarları,

 Sözleşme gereğince müteahhidin iş başında bulundurulması gereken teknik elemanların o gün iş başında bulunup, bulunmadıkları,

 Çalışan işçi sayısı ve çalışan makineler,

 Yapılan önemli görüşmelerin sonuçları v.s

Bu defter çift yapraklı (biri koparılabilir zımbalı) ve müteselsil (birbirine bağlı) sıra numaralı, standart A4 ebatlarındadır. Defterin ilk sayfasına, defterin numarası, işin (inşaatın) adı, yeri, keşif bedeli, müteahhidin, şantiye şefinin ve kontrol mühendisinin kimlikleri yazılır ve müteahhit tarafından imzalanır.

Röleve Defteri:

Ataşman defterine kaydedilecek imalat ve yerinde ölçümleme işlemleri tamamlandıktan sonra sürveyanlar (nezaretçi) tarafından ulaşılan sonuçların ve basit krokilerinin kaydedildiği defterdir. Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği’ne göre röleve defterinin sayfaları müteselsil sıra numaralı olmalı ve ilk sayfasına işin adı, yeri ve müteahhidin adı yazılmalıdır. Bu defter müteahhit ve kontrol mühendisi tarafından birlikte iş yerinde imzalanmalıdır.

Ataşman Defteri:

İnşaat esnasında esas projede olmayan işlerden, toprak altında kalma veya sökülüp atılma gibi ileride görünmeyecek şekilde kapanacak inşa kısımlarının (imalatın) şekil ve boyutlarını gösteren çizim ve sayısal bilgilere “ataşman” denir. İnşaat esnasında yapılan bazı yapı elemanlarından bir süre sonra gereksiz hale gelen ve bu sebeple sökülüp atılan veya beton, toprak altında kalanların inşası veya proje harici yaptırılan işler bu tür işler olup, bunların ataşman defterine kaydedilir. Ataşman defteri, ataşmanlara dayanarak kontrol mühendisleri tarafından ve üç nüsha olarak düzenlenir. Ataşman hesap sonuçları doğrudan yeşil deftere aktarılarak bu defterde, proje kapsamındaki işler ile birleştirilir.

Puantaj Defteri:

İnşaatta çalışan işgörenlerin, çalıştıkları gün ve saatleri gösteren, ücret hesaplamalarında ve işin her hangi bir konudaki ayrıntısı hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olacak bilgilerin kaydedildiği deftere “Puantaj Defteri” denir. Puantaj kayıtları ile görevli kişi:

 İnşaatta fiilen çalışanların kimlik bilgilerini,

 Çalışanların çalışma sürelerini,

 Çalışanların yaptıkları işleri,

 İnşaatta çalıştırılan taşıt araçlarını,

 İnşaatta çalıştırılan iş makineleri ve çalıştırma sürelerini düzenli olarak bu deftere kaydeder.

Defterin ilk sayfasına işin adı, keşif bedeli, cinsi, müteahhidi, kontrol mühendisi ve sürveyanın adı yazılır. Defter puantör tarafından günlük olarak tutulur.

Sürveyan Defteri: Sürveyan tarafından günlük olarak tutulacak olan bu defterin ilk sayfasına;

 İşin adı,

 İşin yeri,

 Keşif bedeli

 Sürveyanın kimlik bilgileri yazılır.

Bu deftere şu hususlar kaydedilir:

 İnşaat içinde çalışılan mahal,

 Yapılan inşa işleri,

 İnşaata o gün gelen malzemeler,

 O gün işyerinde bulunan makineler.

Yeşil Defter:

İki istihkak (hak ediş-yapılan iş doğrultusunda hazırlanan rapora dayanılarak müteahhide yapılan, ödeme) arasında yapılan üretimi ve çeşitlerini gösteren, söz konusu üretimin ölçüm hesaplarının yapıldığı defterdir.

Yeşil renkli olmak zorunda değildir:) Ben okulu bitirdiğimde yeşil defterin siyah kaplı olduğunu hayretle görmüştüm:)

Bu veri http://www.muhasebedersleri.com/insaat-muhasebesi/insaat-isletmeleri-defterleri.html

adresinden derlenmiştir.

Şantiye defterleri


İNŞAAT İŞLETMELERİNİN TUTACAĞI DEFTERLER

İnşaat işletmelerinin tuttuğu, şantiye defteri, ataşman defteri, yeşil defter gibi defter türleri hakkında bilgiler

Şantiye (Günlük) Defteri:

Şantiye defteri, Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği gereğince inşaat taahhüt işletmelerinde tutulacak defterlerden olup, bu deftere aşağıdaki hususlar günlük olarak kaydedilir:

>> Amortisman

>> Anonim Şirketler

>> Asgari Geçim İnd. Bordro

>> AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları

>> Ay Sonu KDV Tahakkuku

>> Aylık Ücret Bordrosu

>> Bilanço

>> Bilanço Örneği

>> Bilançonun Düzenlenmesi

>> Büyük Defter

>> Çözümlü Monografi Örneği

>> Defter Tutma Sorumluluğu

>> Döviz İşlemleri Muhasebe

>> E-Bildirge

>> Enflasyon

>> Envanter İşlemleri

>> ETA SQL Prog. Kurulumu

>> Fatura

>> FİFO Yöntemi

>> Geçici Vergi Beyannamesi

>> Gelir Tablosu

>> Gider Dağıtımı ve Tablosu

>> Girişimci (Müteşebbis)

>> İnşaat Muhasebesi

>> İşletme Defteri Kayıtları

>> KDV Beyannamesi Düzenle

>> KDV Hesaplamaları

>> Kooperatiflerin Kuruluşu

>> Limited Şirketler

>> Maliyet Muhasebesi Hesap

>> Mikro Programı Kurulumu

>> Mizan

>> Muhasebe Fişleri

>> Muhasebenin Tanımı

>> Muhasebenin Temel Kavram

>> Muhtasar Beyanname

>> Resmi Yazılar

>> Sürekli Aralıklı Envanter

>> Şirket Kuruluş İşlemleri

>> Tek Düzen Hesap Planı

>> Ticari İşletme ve Tacir

>> Ücret Bordrosu Düzenleme

>> Ücret Bordrosu Muhasebe

>> Vergi Levhası

>> Yevmiye Defteri

>> Yönetimin Anlamı

 O günkü hava durumu,

 İşin ilerleyişi, gelişmesi,

 Çıkan engeller,

 İnşaata giren ihrazat (Müteahhidin inşaatta kullanılmak üzere işyerine getirdiği, bir daha şantiye dışına çıkarılamayan malzemeler) bedeli,

 Ödenecek gereçler,

 Fiyat farkına tabi gereçlerin çeşit ve miktarları,

 Sözleşme gereğince müteahhidin iş başında bulundurulması gereken teknik elemanların o gün iş başında bulunup, bulunmadıkları,

 Çalışan işçi sayısı ve çalışan makineler,

 Yapılan önemli görüşmelerin sonuçları v.s

Bu defter çift yapraklı (biri koparılabilir zımbalı) ve müteselsil (birbirine bağlı) sıra numaralı, standart A4 ebatlarındadır. Defterin ilk sayfasına, defterin numarası, işin (inşaatın) adı, yeri, keşif bedeli, müteahhidin, şantiye şefinin ve kontrol mühendisinin kimlikleri yazılır ve müteahhit tarafından imzalanır.

Röleve Defteri:

Ataşman defterine kaydedilecek imalat ve yerinde ölçümleme işlemleri tamamlandıktan sonra sürveyanlar (nezaretçi) tarafından ulaşılan sonuçların ve basit krokilerinin kaydedildiği defterdir. Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği’ne göre röleve defterinin sayfaları müteselsil sıra numaralı olmalı ve ilk sayfasına işin adı, yeri ve müteahhidin adı yazılmalıdır. Bu defter müteahhit ve kontrol mühendisi tarafından birlikte iş yerinde imzalanmalıdır.

Ataşman Defteri:

İnşaat esnasında esas projede olmayan işlerden, toprak altında kalma veya sökülüp atılma gibi ileride görünmeyecek şekilde kapanacak inşa kısımlarının (imalatın) şekil ve boyutlarını gösteren çizim ve sayısal bilgilere “ataşman” denir. İnşaat esnasında yapılan bazı yapı elemanlarından bir süre sonra gereksiz hale gelen ve bu sebeple sökülüp atılan veya beton, toprak altında kalanların inşası veya proje harici yaptırılan işler bu tür işler olup, bunların ataşman defterine kaydedilir. Ataşman defteri, ataşmanlara dayanarak kontrol mühendisleri tarafından ve üç nüsha olarak düzenlenir. Ataşman hesap sonuçları doğrudan yeşil deftere aktarılarak bu defterde, proje kapsamındaki işler ile birleştirilir.

Puantaj Defteri:

İnşaatta çalışan işgörenlerin, çalıştıkları gün ve saatleri gösteren, ücret hesaplamalarında ve işin her hangi bir konudaki ayrıntısı hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olacak bilgilerin kaydedildiği deftere “Puantaj Defteri” denir. Puantaj kayıtları ile görevli kişi:

 İnşaatta fiilen çalışanların kimlik bilgilerini,

 Çalışanların çalışma sürelerini,

 Çalışanların yaptıkları işleri,

 İnşaatta çalıştırılan taşıt araçlarını,

 İnşaatta çalıştırılan iş makineleri ve çalıştırma sürelerini düzenli olarak bu deftere kaydeder.

Defterin ilk sayfasına işin adı, keşif bedeli, cinsi, müteahhidi, kontrol mühendisi ve sürveyanın adı yazılır. Defter puantör tarafından günlük olarak tutulur.

Sürveyan Defteri: Sürveyan tarafından günlük olarak tutulacak olan bu defterin ilk sayfasına;

 İşin adı,

 İşin yeri,

 Keşif bedeli

 Sürveyanın kimlik bilgileri yazılır.

Bu deftere şu hususlar kaydedilir:

 İnşaat içinde çalışılan mahal,

 Yapılan inşa işleri,

 İnşaata o gün gelen malzemeler,

 O gün işyerinde bulunan makineler.

Yeşil Defter:

İki istihkak (hak ediş-yapılan iş doğrultusunda hazırlanan rapora dayanılarak müteahhide yapılan, ödeme) arasında yapılan üretimi ve çeşitlerini gösteren, söz konusu üretimin ölçüm hesaplarının yapıldığı defterdir.

Yeşil renkli olmak zorunda değildir:) Ben okulu bitirdiğimde yeşil defterin siyah kaplı olduğunu hayretle görmüştüm:)

Bu veri http://www.muhasebedersleri.com/insaat-muhasebesi/insaat-isletmeleri-defterleri.html

adresinden derlenmiştir.